סגור
כסף שקלים חיסכון קרן השתלמות מזומן
אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

אושר: חברות חוץ בנקאיות בתחום התשלומים יוכלו להציע ריבית ללקוחות

חרף התנגדות בנק ישראל, אישרה מליאת רשות ניירות ערך כי תחת מגבלות ותנאים יוכלו חברות פינטק שיקבלו רישיון מיוחד להציע ריבית ללקוחות על כספיהם 

למרות התנגדות בנק ישראל, מליאת רשות ניירות ערך אישרה אתמול (א') כי חברות חוץ בנקאיות בתחום התשלומים (חברות פינטק הפעילות בתחום העברות כספים ותשלומים) יוכלו להציע ללקוחותיהם ריבית על כספיהם, ובכך להתחרות בפיקדונות הבנקאיים בכלל ובפרט על כספי העו"ש של לקוחות הבנקים שהיקפם עומד על כחצי טריליון שקל.
בחודש הבא ייכנס לתוקף חוק שירותי תשלום. מדובר בחוק שגובש במסגרת חוק ההסדרים האחרון, והוא מגדיר את הליך הרישוי לחברות חוץ-בנקאיות העוסקות בתחום התשלומים. במסגרת החוק נקבע כי רשות ניירות ערך היא הרגולטור שיפקח על אותם גופים, כאשר הכוונה היא מצד אחד להטיל על החברות הליך רישוי והסדרה, ומנגד להרחיב ולגוון את פעילותן, כך שיוכלו להתחרות בגופים הפיננסיים המסורתיים ובראשם הבנקים. אחד הנושאים המהותיים בתחום זה הוא האפשרות שאותם גופים יוכלו להציע ללקוחותיהם ריבית על כספיהם.
בבנק ישראל התנגדו למהלך עוד בתקופת החקיקה בנימוק שהבטחת תשואה מראש כמו בפיקדונות צריכה להתאפשר רק לגופים תחת רישוי בנקאי, כשם שמקובל בעולם. אתמול נשלח מכתב למליאת הרשות שאישרה את התקנות בנושא, ובו שוב התריע בנק ישראל מהמהלך, והביע חשש מנפילה של אחת החברות בתחום במידה והיא לא תצליח לעמוד בריבית המובטחת ללקוחות. בבנק ישראל הציעו שבמקום הבטחה מראש של הריבית, ישלמו חברות התשלומים תשואה ללקוחותיהם אך לא יתחייבו מראש על גובהה, בכדי לא להגיע למצב שהן אינן עומדות בהתחייבותן, מה שעלול לפגוע ביציבותן.

הכספים יישמרו בחשבון נפרד

ברשות ניירות ערך התנגדו לשינוי בנימוק שהדבר יקשה על השוואה אל מול הריביות המוצעות בפיקדונות הבנקים, ולכן בפועל ירוקן מתוכן את המהלך. ברשות, שבראשות ספי זינגר, מציינים היום בהודעתם שבכדי לשמור על כספי הלקוחות נעשו מספר מנגנונים. כך למשל, הכספים יישמרו בנפרד בחשבון ייעודי שאינו חשוף לסיכוני הפעילות של חברת התשלומים עצמה, ויוגבלו סוגי הנכסים שבהם אפשר להשקיע את כספי הלקוחות לכאלה שהם ברמת סיכון נמוכה וברמת נזילות גבוהה. עוד נקבע כי תוטל חובה על חברות התשלומים לקביעת מדיניות תשלום ריבית ברורה, ידועה ושקופה שתפורסם ללקוחות ותיקבע על בסיס מדיניות ההשקעה של כספי הלקוחות. המדיניות תאושר על ידי דירקטוריון חברות התשלומים, אחת לשנה. בנוסף, הרשות תוכל לדרוש מחברת התשלומים הון נוסף על מנת להבטיח כי ביכולתה לעמוד בכל עת בכלל התחייבויותיה ללקוחותיה