סגור
חיילים צה"ל מילואים ב גבול עזה 9.1.24 מלחמת עזה
חיילי מילואים בגבול עזה (צילום: Menahem Kahana / AFP)

עצמאים יוכלו לקבל מענק מהמדינה עד כחצי שנה לאחר סיום השירות בצו 8

רשות המסים וצה"ל הודיעו על תכנית פיצויים ייעודית לעצמאים ששירתו בצו 8, לפיה כאלה ששירתו מעל ל-30 יום יוכלו לקבל מענק כספי החל מיום גיוסם ועד כחצי שנה לאחר סיום המילואים. החל מאתמול נפתחה מערכת ייעודית להגשת הבקשות

עצמאים ששירתו בצו 8 במשך למעלה מ-30 יום, ושמחזור העסק שבבעלותם ירד בעקבות שירות המילואים, יוכלו להגיש בקשה למענק. עד כה, עצמאים שאינם מתגוררים ביישובי ספר המזכים בפיצויים במה שמוגדר כ-"מסלול האדום" במתווה רשות המסים, יכולים היו לבקש מענק רק עד דצמבר האחרון. כעת יוכלו לבקש מענק לתקופה שבין ינואר האחרון ועד חצי שנה מרגע שסיימו את שירות המילואים בצו 8. כך לדוגמה, עצמאי שגויס בצו 8 ב-1.2.24 והשתחרר ב-1.3.24 יוכל להגיש בקשה למענק על תקופה זו.
בהודעה שהפיצה היום (ה') רשות המסים, היא הודיעה שכחלק ממתווה הפיצויים הייעודי, נפתחה אתמול (ד') מערכת מקוונת דרכה ניתן להגיש את הבקשה למענקים. את הבקשה למענק יהיה ניתן להגיש כל פעם עבור תקופה בת חודשיים - ינואר-פברואר 2024, מרץ-אפריל 2024 וכן הלאה, כאשר הירידה במחזור תיבחן אל מול החודשים המקבילים ב-2023. לעסקים שהוקמו במהלך השנה האחרונה יינתן מענה ייעודי.
ככלל, עוסקים מורשים יהיו זכאים לפיצויים עבור מלוא הירידה במחזור העסקאות, בקיזוז "מקדם הוצאה נחסכת" - נוסחה שבה משתמשת רשות המסים ושמטרתה להפחית מהמענק עלויות תפעול עסק שנחסכו לעצמאי עקב הירידה בפעילות. תגמולים מביטוח לאומי שניתנו במהלך תקופת הזכאות למענק לא ינוכו מסכום המענק. במקרה של עוסקים פטורים, הם יהיו זכאים לפיצוי בסכום קבוע שנע בין 2,000 שקל ל-9,000 שקל עבור כל תקופה בת חודשיים, בהתאם לגובה המחזור השנתי ולשיעור ירידת המחזורים.
את המענקים יש להגיש עד שלושה חודשים מסיום תקופת הזכאות, כלומר עד תשעה חודשים מסיום צו ה-8. מעבר לכך, תכנית המענקים כוללת מספר מגבלות וסייגים: ראשית, התנאי לקבלת מענק לעצמאי שמעסיק עובדים הוא שאותו מעסיק המשיך לשלם שכר לעובדים שנעדרו כתוצאה מהמצב הביטחוני. שנית, תקופת המענק מתייחסת לגיוס הראשון בצו 8. כלומר, עצמאי שגויס פעמיים בצו 8 יוכל להגיש בקשה עבור התקופה שבין תחילת צו ה-8 הראשון ועד חצי שנה לאחר מכן. מדובר צה"ל טרם נתקבלה תגובה באשר לרציונל שמאחורי קביעה זו.
כמו כן, בהודעה מטעם רשות המסים, משרד הביטחון ודובר צה"ל נכתב כי המענק יינתן למי שמוגדר כ-"משרת מילואים פעיל". עם זאת, כל חייל מילואים ששירת מעל 20 יום אמור להיות מוגדר כמשרת מילואים פעיל, ומכיוון שהמענק רלוונטי למי ששירת לפחות 30 יום, לא ברור מדוע התווסף סייג זה, וגם בהקשר זה טרם התקבלה הבהרה מדובר צה"ל.
נוסחת המענקים הנוכחית, שבה משווים את הירידה בפעילות לשנה הקודמת, תקפה עד לאוגוסט הקרוב, וטרם הוחלט כיצד יוענקו פיצויים עבור ספטמבר-אוקטובר 2024, זאת בשל הקושי הברור להשוות לספטמבר-אוקטובר 2023, תקופה במהלכה כבר פרצה המלחמה.
התכנית החדשה רלוונטית כאמור לתקופה שהחל מה-1.1.24. עבור שירות מילואים שבוצע בשנה שעברה, עצמאיים ששירתו בצו 8 זכאים לפיצויים במסלול כללי לעצמאיים, לפי מתווה המסלולים שפרסם בעבר משרד האוצר, המתחשב באיזור שבו ממוקם העסק.
תכנית המענקים החדשה היא שיתוף פעולה בין קרן הפיצויים-מס רכוש שרשות המסים, שמספקת את המידע הפיננסי ואת המערכת המקוונת, לבין קרן הסיוע למשרתי המילואים בלצה"ל שאחראית על תקצוב התכנית ועל תמיכה ושירות לקוחות. זו הפעם הראשונה שמתבצע שיתוף פעולה בין משרדי כדי לתת מענה לחיילי מילואים עצמאיים.