סגור
סניף בנק יהב
סניף בנק יהב (צילום: שאטרסטוק)

ועדת הכספים לוחצת על משרד האוצר לפטור בנקים קטנים מהגדלת המס

הגרסה הנוכחית של ההצעה להגדלת מס הרווח על הבנקים פוטרת את הבנקים הקטנים שאינם חלק מקבוצת בנקאות גדולה יותר, פטור שרלוונטי רק לבנק ירושלים; הבנקים יהב ומסד, שנמצאים בשליטת בנקים גדולים, דורשים לקבל גם כן את הפטור; באוצר מתנגדים ואומרים שהרחבת הפטור תקטין את ההכנסות ב-100 מיליון שקל

ועדת הכספים לא קיימה היום (ג') הצבעה על הגדלת המס על הבנקים, כפי שמוצע במסגרת התקציב.
הסיבה המרכזית לכך היא שבוועדה, בראשות ח"כ משה גפני, לוחצים על משרד האוצר להרחיב את ההגדרה לגבי בנקים קטנים שיוכלו לקבל פטור מהעלאת המס. לפי הנוסח הנוכחי, מס הרווח על הבנקים יגדל מ-17% ל-26% מחודש מרץ הקרוב ועד לסוף שנת 2025, אולם העלייה לא תחול על בנקים קטנים עם נתח שוק של עד 5%, שאינם משתייכים לאחת מקבוצות הבנקים הגדולות.
לפי הנוסח הנוכחי, הפטור מהגדלת המס יחול על בנק ירושלים ועל הבנק הדיגיטלי וואן זירו (שממילא ככל הידוע אינו רווחי, ולכן המס לא רלוונטי לגביו).
נציגי בנק יהב שבשליטת מזרחי טפחות ובנק מסד שבשליטת הבנק הבינלאומי ביקשו שהפטור הזה יחול גם עליהם, וקיבלו לכך תמיכה מחלק מחברי ועדת הכספים. הגדלת המס על הבנקים צפויה לפי תחזיות משרד האוצר להגדיל את הכנסות המדינה ממסים ב-1.4 מיליארד שקל בשנה. להערכת משרד האוצר, אם יוחרגו כל הבנקים הקטנים התחזית תקטן בכ-100 מיליון שקל.
אביגיל ונקרט, נציגת אגף תקציבים שנכחה בישיבה, ציינה כי במשרד האוצר מתנגדים להרחבת מספר הבנקים שיקבלו פטור. זאת כיוון שהפטור ניתן לבנקים קטנים ועצמאיים כדי לא לפגוע ביכולת שלהם להתחרות בבנקים הגדולים יותר, וכן כיוון ששיעורי הרווחיות שלהם נמוכים יותר.
לעומת זאת, לתפיסת האוצר, בנקים קטנים שבבעלות אחת מחמש קבוצות הבנקאות הגדולות הם חלק משיווי המשקל של המערכת הבנקאית, ואינם מייצרים תחרות. גם נציגת משרד המשפטים אמרה כי לפי הקריטריונים שנקבעו, אין סיבה להחריג בנקים נוספים מהגדלת המס.
נציגי בנק יהב ומסד חלקו על הגישה וטענו כי הם בנקים שונים התורמים לתחרות ומציעים תנאים מועדפים לפחות בחלק מהפעילויות שלהם, וכן הם טענו כי הם מקבלים החלטות באופן עצמאי, וזאת על אף שלבנקים השולטים בהם יש נציגות בדירקטוריון. נראה כי בוועדת הכספים טרם החליטו אם לכפות את הגדלת הפטור, ובינתיים העבירו את הכדור למשרד האוצר, בבקשה שישקול זאת שוב עד לישיבה הבאה בעניין.