"ישראל יכולה לעמוד בחזית ענף פיתוח המכונית האוטונומית"
ערן גליל
ערן גליל