תגיות קשורות
הרישיון של שירות המוניות אובר נשלל בבירה האנגלית. המתחרות, כולל גט, כבר התחילו להריח דם

אובר