חיפוש

בנק לאומי

הוסיפו את בנק לאומי למעקב
בנק לאומי לישראל בע"מ (מפורסם באמצעות המותג לאומי) הוא בנק ישראלי העוסק בכל תחומי הבנקאות. לבנק גם חברות בנות העוסקות בבנקאות בחו"ל. נכון לינואר 2018 מחזיקה מדינת ישראל בכ-5.83% ממניות הבנק. יתר מניות הבנק מוחזקות בידי הציבור ונסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.1974 כתבות על בנק לאומי
x