סגור
כנס Work Afetr Work - דינה פסקא רז
(צילום: סיני דוד)

Work after Work
“מספר העסקאות צפוי לעלות ב־2023"

דינה פסקא־רז בערב מסדרת "Work after Work" של "כלכליסט" בשיתוף KPMG ישראל: "בשל הירידה בשווי החברות, סבבי הגיוס והעסקאות יהיו, בהתאמה, בסכומים נמוכים יותר ב־2023"

"בשנת 2022 התחוללה דרמה גלובלית", ציינה דינה פסקא־רז, שותפה וראש מערך הטכנולוגיה ב־KPMG ישראל, בערב מסדרת "Work after Work" של "כלכליסט" בשיתוף KPMG ישראל. "התפרצות של לחצים אינפלציוניים לאחר עשור של סביבת ריבית אפסית והרחבה מוניטרית בשנות הקורונה, הצטלבה עם 'ברבור שחור' בדמות מלחמת רוסיה־אוקראינה, והמתיחות הגוברת בין ארצות הברית לסין, שיצרו מחסור באספקת סחורות ואנרגיה ממזרח למערב, ונוספו לשיבושים הקשים שטרם נפתרו בשרשראות האספקה הגלובליות".
פסקא־רז הוסיפה כי "ניתן לומר בזהירות, שלאור גורמי המאקרו, שמייצרים וימשיכו לייצר לחצים אינפלציוניים, תם עידן הריבית האפסית. כפועל יוצא, בסביבת הריבית החדשה, שווי החברות נחתך, גם אם מצבם העסקי לא השתנה. מה לעשות? עלות ההון המתייקרת, ואיתה מקדם ההיוון, שמשפיע ישירות על שווי החברות, ובמיוחד חברות הצמיחה.
"לאחר כמה חודשי המתנה, אנו נערכים לעלייה במספר העסקאות במחצית הראשונה של 2023 לעומת שני הרבעונים האחרונים של 2022", צופה פסקא־רז. "אם וכאשר זה יקרה, אנו מעריכים כי בשל הירידה בשווי החברות, סבבי הגיוס והעסקאות יהיו, בהתאמה, בסכומים נמוכים יותר".
לדבריה "ראינו השנה גם כי שיעור הצמיחה בהכנסות אינו הפרמטר הבלעדי לשווי החברה, כעת משקיעים מביטים על החברות בעין מפוכחת, שכוללת בחינה של כדאיות המודל העסקי ואיזון ופשרה מתבקשת בין צמיחה לרווחיות. השינוי הוא אחת הסיבות לגלי הפיטורים שאנו עדים להם, גם בחברות טובות וצומחות, שיושבות עדיין על יתרות מזומנים משמעותיות.
"מגמה נוספת שמסתמנת היא שחברות ציבוריות יהפכו לפרטיות: השוויים של חברות נסחרות בארה"ב משקפים מכפילים נמוכים בהרבה מאלה של חברות פרטיות דומות.
"במקביל, אתגרים, ובפרט אתגרי האקלים, האנרגיה, מזון ושרשראות אספקה - לא פוחתים אלא מתגברים, בין היתר כתוצאה מתהליכי נגד לגלובליזציה, שמסיטים כוח ייצור ממזרח למערב. גם האיחוד האירופי, שהציג לאחרונה יוזמות משמעותיות למיסוי פחמן על סחורות, צפוי לייצר שינוי בתבנית הייצור והסחר העולמי.
"וורן באפט טוען שרק כשהגאות חולפת אפשר לראות מי שוחה עירום, כך שייתכן שדווקא 2023 - על כל אתגריה - צפויה לייצר הזדמנויות של חברות שמביאות חדשנות ומענה ברור לאתגרים שיתחדדו. אלה להערכתנו, צפויים בטווח הארוך לפצות על הפגיעה המיידית בשוויים, כך שתחת הזהירות המתחייבת אנחנו מתבוננים באופטימיות לגבי ההזדמנויות שתייצר 2023 לטווח הבינוני והארוך".