סגור
התקנת מערכת לטיהור אויר של תדיראן
(טל אזולאי)

לראשונה בישראל: כנס עם אוויר נקי מווירוסים וחיידקים. כך זה עבד

טכנולוגיית טיהור האוויר של תדיראן הוטמעה לראשונה בכנס רב משתתפים, WorkTech של כלכליסט