סגור
(אולפן כלכליסט)

כנס חקר המוח האוטיסטי
המוח האוטיסטי - לא מה שחשבתם

כנס אונליין מיוחד של כלכליסט ורשת "פרח" לחינוך מיוחד מתמקד באתגרים עימם מתמודדים אנשים על הרצף האוטיסטי ועל האמצעים בעזרתם ניתן להסיר סטיגמות ולקדם שילוב תעסוקתי