$
עושות כסף

השוואות קופות גמל וקרנות השתלמות: מה ניתן ללמוד ממערכת הגמלנט?

איך משתמשים בה נכון, ומה אפשר ללמוד ממנה על ההשקעות שלנו - כך תפיקו יותר מהמערכת שהקים משרד האוצר

שירות כלכליסט 14:1220.12.20

לעיתים אנו נתקלים בכל מיני פרסומי תשואות מטעם גופים כאלו ואחרים, אבל כיצד ניתן לקבל מבט אובייקטיבי על ביצועי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות? לשם כך הקים משרד האוצר את מערכת הגמלנט. איך משתמשים בה נכון, ומה אפשר ללמוד ממנה על ההשקעות שלנו - על כך בסרטון מבית עוברות ושוות.

 

x