$
מעסיקים

משבר הקורונה

עובדים בצל הקורונה: 10 טיפים למעסיקים בחברות גלובליות

הלכתם לאיבוד בין הנחיות משרד הבריאות? אלפי חברות בישראל מחזיקות שלוחות ומשרדים בחו"ל וכפופות לחוקים והוראות של המדינות השונות - של עשרות רגולטורים ברחבי העולם. פירמת עורכי הדין הגלובלי DLA PIPER גיבשה צעדים מעשיים שיעזרו למעסיקים לעמוד בהנחיות הקשורות לעובדים שלהם במדינות השונות

עורכי הדין: ג'ודית' האריס, טים מרשל, בריאן קפלן ואוטה קרודווגן 13:5718.03.20

התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם, מטילה על מעסיקים רבים בישראל שורה ארוכה של חובות חדשות הקשורות בהעסקתם של העובדים, בריאותם והכנסתם. אף שממשלת ישראל פועלת בימים במטרה לגדר את הסיכונים ולצמצם נזקים, אלפי חברות ישראליות הפועלות במדינות העולם השונות, האתגר גדול אף יותר, בהיותן מחויבות להישמע של עשרות רגולטורים משורה של מדינות שונות, בהן חלים חוקים שונים והנחיות אחרות מאלו שחלות בארץ.

 

על רקע הקושי בתיאום ובסנכרון מערכות משאבי האנוש בכל אחת מהמדינות גיבשה פירמת עורכי הדין הגלובלית, DLA PIPER, המעסיקה למעלה מ-4,500 עורכי דין בכ-50 מדינות בעולם, שורה של צעדים מעשיים עבור המעסיקים בבואם להתמודד במחלה שהוגדרה על ידי ארגון הבריאות העולמי כ"מגיפה עולמית". הצעדים שהפירמה גיבשה, אינם מבוססים על חוקים בתחום שיפוט מסוים, אלא נועדו לספק למעסיקים המפעילים שלוחות ומשרדים ברחבי העולם רעיונות להתמודדות עם המצב. את המסמך המלא גיבשו ארבעה שותפים בכירים בפירמה, המתמחים במשפט העבודה והתעסוקה: ג'ודית' האריס וטים מרשל מלונדון ובריאן קפלן ואוטה קרודווגן מארה"ב (ניו יורק וסן פרנסיסקו). להלן התמצית:

 

1. הישמעו להנחיות משרדי הבריאות וגורמי הבטיחות

לפני הכל, למעסיקים יש אחריות כללית לנקוט בצעדים סבירים לשמירה על בריאות ובטיחות העובדים ולספק להם סביבת עבודה בטוחה עד כמה שניתן. כמה מהצעדים המעשיים שמעסיקים יכולים לשקול כוללים: עדכון שוטף של העובדים במידע מהממשלה ורשות הבריאות; שיתוף העובדים בהנחיות הבריאות האחרונות ובהן הוראות למניעת התפשטות הנגיף ומה לעשות/למי לפנות במקרה של הופעת תסמינים; להזכיר לכל מי שמציג תסמינים של הנגיף לא להגיע למשרד והמלצה לבידוד עצמי; הימנעות ממחוות פיזיות כגון לחיצות ידיים ונשיקות ועידוד ריחוק חברתי; בחינת תוכניות ניקיון כדי שאזורים או משטחים רבי פעילות, כגון ידיות דלתות/ברזים/ציוד משותף וכו', ינוקו באופן קבוע; אספקת טישו זמינה בכל עת ואמצעים רלוונטיים להשלכתם; אספקת מחטאי ידיים בכניסות למשרדים ווידוא די מתקנים לשטיפת ידיים (עם סבון) עבור העובדים ואורחים המוזמנים למשרד; בחינת התכנות לקיום של סיכון מיוחד ביחס לאנשי צוות מסוימים הסובלים ממצב בריאותי קודם או שהם פגיעים מכל סיבה שהיא; העברת הנחיות דומות למבקרים/קבלנים שעובדים באתר וחיובם לעמוד בכל מדיניות או הנחיה שניתנה.

 

2. ודאו שיש בידיכם את הכלים המתאימים לתמיכה בעבודה מהבית

בהנחה שעבודה מרחוק היא אפשרית, מומלץ למעסיקים לסקור את מדיניות העבודה מהבית ולוודא שלעובדים שאינם בדרך כלל עובדים מהבית יש את כל האמצעים הטכניים אליהם הם זקוקים. ישנם עסקים שמאפשרים לקבוצות מסוימות או למשרדים שלמים לעבוד מהבית על בסיס ניסיוני כדי לבחון סוגיות מראש היה והממשלות השונות יוציאו הוראות נרחבות לעבודה מהבית.

 

3. בצעו הערכת מצב לגבי ההשלכות של סגירה קצרת טווח או פיטורים זמניים

במדינות מסוימות, המצב עלול לאפשר את הזכות (על פי חוק או הסכם קיבוצי) לצמצם שעות עובדים, להשעות פעילויות באופן זמני בעוד העובדים מחויבים בחוזה העסקה. הזכות לעשות זאת והשכר המשולם כתוצאה מכך יהיה תלוי בהנחיות מקומיות וייתכן שיידרש הליך חוקי, כמו גם התייעצות עם עובדים או שימוע. אם מקומות עבודה מתייתרים במהלך או לאחר פיטורים זמניים, ייתכן שיחולו הכללים החלים על מקומות עבודה מיותרים/ לאחר צמצומים.

 

4. עדכנו את העובדים ונהלו איתם דו-שיח

על מעסיקים להיות ערים לחרדות הרבות ביחס לנגיף הקורונה ולהוציא לצוות הודעות שוטפות על מנת להפיג את החששות ולספק הנחיות ברורות. צעדים נוספים כוללים: מתן עדכונים שוטפים מהנהלת החברה על מנת להרגיע את העובדים; שקלו אילו צעדים מתאימים לשמירה על הבריאות הנפשית של הצוות כאשר הם בבידוד; פרסמו מידע על גופים אליהם יכולים העובדים לפנות בשאלות בעניין הנגיף והצעדים הננקטים; בחנו את תוכניות התגובה של החברה למצבי חירום ושקלו את העדכונים הנחוצים להתמודדות עם המגפה; בדקו שפרטי הקשר האישיים של העובדים מעודכנים ואם קיימים נהלי חירום עסקיים; שקלו להפיץ מחדש את מדיניות המדיה החברתית ומה עובדים יכולים להעלות בעניין הנגיף ונקטו בצעדי מנע עסקיים למניעת הפצת שמועות/מידע שגוי או הטעיה לפיה העובדים מורשים לדבר מטעם החברה; דברו עם נציגי העובדים על תוכניות החברה ועל ההשפעה האפשרית על כוח העבודה; עיינו ברשימת הישיבות והוועידות הקרובות והחליטו אילו יש לבטל או להמיר לשיחות ועידה או ישיבות "וירטואליות"; חשבו על תהליכי העסקה: האם ניתן לקיים ראיונות מרחוק והאם ניתן לסנן מרואיינים (בגין נסיעה לאזורים בסיכון או תסמינים)?; שקלו מדיניות מבקרים/קבלנים למקום העבודה ואם יש צורך בעדכונן; חשבו על ההשפעה של סגירת משרדים על עובדים זמניים; שקלו את ההשלכות הבריאותיות ורמת הבטיחות של התחבורה המוצעת כעת.

 

5. היזהרו מפני צעדים שעשויים להתפרש כאפליה

על מעסיקים להיות ערים לסיכון של תביעות אפליה בעת הטיפול בנושאים הקשורים בנגיף הקורונה. על המעסיקים להזכיר למחלקת משאבי אנוש ולמנהלים ליישם את המדיניות בנושא הנגיף באופן עקבי ושיווני ללא קשר למוצא האתני או הלאום של היחיד; שהצעדים לא ישפיעו באופן לא מידתי על קבוצה אחת של עובדים מוגנים יותר מאשר על קבוצה אחרת – בהיעדר סיבה לגיטימית ושאינה מפלה; ושבעולם בו יחידים מודעים מאוד לבעיות הבריאות של הסובבים אותם, לא להתייחס לעובדים בצורה שונה על בסיס מגבלה קיימת או נתפסת – שוב, בהיעדר סיבה לגיטימית ושאינה מפלה.

 

עובדים עם מסיכות, ארכיון עובדים עם מסיכות, ארכיון צילום: שאטרסטוק

 

 

6. החליטו כיצד להתמודד עם סוגי בידוד שונים;

ישנם תסריטי בידוד שונים:

  • בידוד חובה מטעם הממשלה בשל אבחון חיובי לנגיף הקורונה;
  • בידוד מומלץ על ידי הממשלה או רשות רפואית, כלומר, כאשר העובד מציג תסמינים אך טרם אובחן;
  • בידוד חובה מטעם המעביד;
  • בידוד ביוזמת העובד בשל הופעת תסמינים, נסיעה לאזורים נגועים או נסיבות מיוחדות, כגון הריון או מצב בריאותי קודם.

לכל תסריט משמעות חוקית שונה. בתסריטים הללו, על המעסיקים לשקול אם העובדים זכאים לחופשת מחלה או תשלום אחר בהתאם לחקיקת הממשלה. במדינות רבות, גם אם העובד שוהה בבידוד אך יכול לעבוד, ייתכן שיהיה זכאי לחופשת מחלה. כמובן שניתן גם לשקול גם עבודה מהבית או חופשה.

 

7. הגדירו את הגישה שלכם להיעדרויות אחרות

סיבות נוספות להיעדרויות עובדים בגין נגיף הקורונה:

  • עובדים 'תקועים' בחו"ל בשל סגר טיסות או בידוד;
  • עובדים נאלצים להישאר בבית בשל סגירת בתי ספר;
  • עובדים נאלצים להישאר בבית כדי לטפל בקרובים חולים.

 

ייתכן שעובדים התקועים בחו"ל, בשל סגר או בידוד מקומי לאחר נסיעת עסקים יהיו זכאים לשכר עד לחזרתם הביתה ובמידת האפשר, יעבדו מרחוק. אם העובד היה בחופשה, תלוי הדבר במדיניות המעסיק. בכל מקרה, ייתכן שעבודה מרחוק היא אפשרית או שהעובד יצא לחופשה (בתשלום או לא בתשלום) לכיסוי ההיעדרות.

במדינות רבות, ניתן לאפשר לעובדים לצאת לחופשה (בתשלום או לא בתשלום) כדי לטפל במשפחה, זאת כצעד קצר טווח או עד ליצירת סידור ארוך טווח יותר. אם סגירת בתי ספר/תקופות בידוד נמשכות למשך תקופה ארוכה יותר, יכולים מעסיקים לשקול דרכים פרקטיים להתמודדות עם ההיעדרות. אם העובדים יכולים לעבוד מהבית, מקובל לשלם שכר רגיל, אחרת יש לשקול סוגים אחרים של חופשה.

 

8. עדכנו את מדיניות נסיעות העסקים בחברה

מופרך ככל שזה יישמע, מרבית המעסיקים טרם אסרו על עובדיהם לטוס לנסיעות עסקים, אך הן הוגבלו וכעת ממשלות ממליצות להימנע מכל הנסיעות, למטרות עסקים ואחרות, אלא אם הדבר קריטי. לכן, רצוי שמעסיקים יפעלו בכל עת על פי הנחיות הממשלות. לא כדאי שאותם עובדים יתקעו בחו"ל או יידרשו לבידוד בית בעת חזרתם. הכרזות של ממשלות רבות, לרבות ארה"ב וישראל, להגבלת הנסיעות בעולם מביאות לעסקים לבחון חלופות לנסיעות עסקים בהתחשב בסיכון של סגירת גבולות. מעסיקים יכולים להמשיך לבקש שהעובדים ייסעו לאזורים בסיכון נמוך אם מדובר בחלק שגרתי בתפקידם, אך עליהם להתעדכן באזהרות המסע ולבחון בכל עת את הסיכונים הכרוכים בנסיעות אלה.

אם העובדים מסרבים לנסוע לאזורים בסיכון נמוך, מעסיקים יכולים לשקול אם קיים חשש לגיטימי ביחס לחשיפה לנגיף בשל תנאי הבריאות הקיימים במדינת היעד על מעסיקים המחזיקים בביטוח נסיעות עסקיות לבדוק אם העובדים מכוסים עבור נסיעות המתקיימות מטעם החברה.

 

היה ועובד יחלה בקורונה במהלך נסיעת עסקים, ייתכן שאפשר יהיה להתייחס לזה כאל תאונת עבודה (מחלה במקום העבודה). אזורי השיפוט והתקנים התעשייתיים משתנים; אך על המעסיקים לנקוט בצעדים כדי לשמור על בריאות עובדיהם.

 

9. שקלו את ההשלכות של חופשות פרטיות

מעסיקים אינם רשאים להכתיב לעובדים לאן ייסעו בזמנם הפרטי, אך הגיוני שמעסיקים ימליצו לעובדים להתעדכן בהנחיות הרלוונטיות מהממשלות שלהם ולנקוט באמצעי זהירות בעת הנסיעה.

ניתן להזהיר עובדים המעדכנים את המעסיקים שבכוונתם לנסוע לאזור בסיכון גבוה כי ייתכן שתוטל עליהם תקופת בידוד עם חזרתם ושבתקופה זו ייתכן שהעובד יתבקש לעבוד מרחוק, או לצאת לחופשה.

 

10. התעדכנו תמיד בדיווחים האחרונים

כמעסיקים, עליכם להישאר מעודכנים בכל העדכונים הרלוונטיים למדינות שבהן אתם מעסיקים עובדים. בתחתית הקישור שלהלן ניתן למצוא רשימה של כלל אתרי אינטרנט המכילים הנחיות של משרדי בריאות ממשלתיים בעניין נגיף הקורונה: https://bit.ly/2QozQId

x