$
בארץ

מבקר המדינה על בית הנשיא: קצב ניהל באופן קלוקל כספי תרומות ובזבז כספי ציבור

המבקר פרסם דו"ח על בית הנשיא בין השנים 2000 ל-2008 ומצא כי בתקופתו של משה קצב הועסקו עובדים רבים במשרות שלא היה בהן צורך. בנוסף, בתקופת כהונתו התקיימו בבית הנשיא אירועים בחסות נשיא המדינה, שמומנו על-ידי גורמים עסקיים - בניגוד להנחיית היועמ"ש. מבית הנשיא נמסר בתגובה: דו"ח מבקר המדינה מתייחס לשנים 2008-2000 ועוסק ברובו בתקופת כהונתו של הנשיא קצב. עם כניסתו של הנשיא פרס לתפקידו הורה הנשיא לתקן את כל ליקויי העבר

תומר אביטל 16:0103.01.11
בזבוז כספי ציבור, מינויים ללא מכרז, ניהול קלוקל של כספי תרומות: דו"ח ביקורת על בית הנשיא פותח תיבת פנדורה של מינהל לא תקין. מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס מפרסם היום (ג') דו"ח חמור על התנהלות בית הנשיא בשנים 2008-2000 - תקופת כהונתו של משה קצב. מרבית הדו"ח מוקדש לליקויים בתחום המינויים והשכר של עובדי הנשיא.

 

לפי הממצאים, 9 עובדים מועסקים בבית הנשיא במשרות אמון מבלי שמנכ"לית בית הנשיא קבעה מסגרת להעסקתם. בנוסף, עובדים רבים הועסקו במשרות שלא היה בהן צורך. הסיבה היא שהנשיאים מינו אנשים לכהן במשרות אמון. לאחר שכל נשיא סיים את תפקידו נהגו לקבל אנשי אמונו קביעות במשרות שלעיתים לא היה בהן צורך. עובדים זמניים, מצד שני, נתקעו שנים רבות במשרות קבועות.

  

מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס. עוד דו"ח חמור מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס. עוד דו"ח חמור צילום: עטא עוויסאת

 

כך, למשל, מנהלת הארכיב היתה עובדת במשרה זמנית במשך תשע שנים. נכון לדצמבר 2008 הועסקו בבית הנשיא במשרות עב"צ (בלתי צמיתות) הממונה על מפגשים בינלאומיים ואירוח, יועצת לענייני פניות הציבור, רכזות לענייני חנינות, ועוד,במשך שנים. בכלל, "בבית הנשיא לא היה תקן" מלין המבקר, וחושף, בנוסף, כי כלל העובדים, למעט אחד, מונו ללא מכרז - בניגוד לחוק. בבית הנשיא ענו למבקר כי רוב המשרות הועברו לאחרונה ממשרות עב"צ ל"משרות תקן". בנוסף הבטיחו כי בקרוב יפתחו בהליכי מכרז לאיוש חלק מהמשרות.

 

לא רק מינוי העובדים התברר כשערורייתי אלא גם צורת התשלום לחלקם. בבית הנשיא הועסקו לאורך העשור כ-11 עובדות מטבח שלא הופקו עבורן תלושי שכר, והן גם לא הגישו חשבונית מס. התשלום הועבר לחשבונות הבנק שלהן בהעברה בנקאית של חשבות בית הנשיא.

 

בנוסף, ב-2007 נעדרה דוברת בית הנשיא - מבלי לנצל ימי חופשה - למשך 91 ימי עבודה. עם זאת, היא זכתה למשכורת מלאה. העובדים גם לא זכו לדוגמא אישית ממנהלם: אחרי הכרזת נבצרותו של קצב נעדר משה גורל, מנכ"ל בית הנשיא לשעבר, למשך כ-150 יום בעקבות 'המלצת רופא'. לדברי לינדנשטראוס, ימי ה'מחלה' היו למעשה הסדר עם היועצת המשפטית של הכנסת להרחקתו של גורל מבית הנשיא.

 

נוסף על כך, באוגוסט 2007 אישרה מנכ"לית בית הנשיא, אפרת דובדבני, לשלם לגורל מענק הסתגלות המוגדל פי 1.5 מהסכום לו הוא זכאי -  בניגוד לכללים. גם סגנית דובר בית הנשיא הקודמת זכתה למענק הסתגלות בסכום של שלוש משכורות אף על פי שהועסקה על-פי חוזה לתקופה קצובה.

 

אבל זה לא הכל. קצב העלה בזמנו, לדברי המבקר, את הדרגה של יועצת תקשורת ל"מנהלת אגף בכירה' אף שלא היה כל שינוי במהות תפקידה. "שינוי הגדרת התפקיד היה מלאכותי ונועד לשפר את שכרה של העובדת", חרץ המבקר. הדו"ח משופע בדוגמאות נוספות. "המנכ"לים בבית הנשיא ניצלו את הסמכות שניתנה להם בחוק המינויים ונהגו לחרוג מהוראות התקשי"ר בנושאים שונים, לא על סמך נימוקים ראויים וניתוח הצרכים המקצועיים של בית הנשיא" כתב המבקר.

 

אי סדרים בקרנות

 

ליקויים נוספים כללו אי סדרים חמורים בקרנות בית הנשיא שגרם לאובדן תרומות. בין השאר נתגלו אי סדרים בהקדש עמו"ס שהקים ב-1973 הנשיא זלמן שז"ר ז"ל לעידוד מלומדים וסופרים והפקיד בקופתו 100,000 דולר. שז"ר קבע כי כספי הקרן יישארו בהקדש לעד, והנאמנים ההקדש יוכלו להשתמש רק "בפיֵרות שיצמחו מן הקרן".

 

אולם לינדנשטראוס חשף כי אנשי הנשיא התעלמו מההוראה, וב-2008 הסכום בהקדש עמד על כ-3,000 דולר בלבד."שטר הקדש, המורה על שימור הקרן ומאפשר שימוש בפֵירותיה בלבד, תכליתו להבטיח אפשרות פעילות תמידית להקדש, מאחר שהמקור מניב הפרי נשמר לעד. נאמני הקדש עמו"ס כילו את כספי הקרן, בניגוד לשטר ההקדש", כתב המבקר. למעשה, אנשי קצב רוקנו את מרבית ההקדשים והקרנות מנכסיהם - בניגוד לכללים. עם כניסתו של פרס לבית הנשיא, ביקש הנשיא להקפיא את פעילות כל הקרנות וההקדשים - שגם כך כמעט ולא נותר בהם דבר.

 

קופת שרצים נוספת נמצאה בתוך קרן הקדש קציר, שנועדה במקור "לפעול לטובת הציבור ולמען הרווחה והחינוך בישראל". אף שההוצאות המינהליות של הקרן אמורים לא לחרוג מ-8% מסך הכספים, בשנים 2004-2005 הם הגיעו עד ל-100% מסך הוצאותיה (עד 353 אלף שקל) והיא לא חילקה כלל תמיכות אלא התמקדה בבזבוז הכספים על הוצאות מינהליות.

 

יתר על כן, הנשיא לשעבר קצב עשה בכספי ההקדש כרצונו. ב-2003 יזם קצב את תכנית "בשיבה טובה" - תכנית סיוע לרווחת האוכלוסייה המבוגרת בישראל שהופעלה באמצעות עמותת "אשל - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל". מתוך כספי הקדש קציר הוענק סיוע לחמישה מוסדות בסכום של 90,000 שקל, אף שלא הומלצו על-ידי משרד הרווחה. ביניהם הפרויקט של קצב - 'בשיבה טובה', שלו הוענקה תמיכה של 50,000 שקל - הסכום הגבוה ביותר שחולק. "זאת בעוד הסיוע לארגונים האחרים היה 5,000 ש"ח או 10,000 ש"ח לארגון", מלין המבקר.

 

אירועים במימון גורמים עסקיים

 

כמו כן, בתקופת כהונתו של הנשיא קצב התקיימו בבית הנשיא אירועים בחסות נשיא המדינה, שמומנו על-ידי גורמים עסקיים - בניגוד להנחיית היועמ"ש. מצד שני, הנשיא פרס ערך במאי 2008 את ועידת "נשיא ישראל 2008 - פונים אל המחר" באמצעות תרומות ולא מתקציב המדינה. "מן הראוי שאירוע ממלכתי ימומן מתקציב המדינה", כתב המבקר. המבקר מתח ביקורת על קצב שהשתמש באולמות בית הנשיא לאירועים לא ממלכתיים, עם אופי עסקי.

 

אחת הסיבות למספר הליקויים חסר התקדים היא, ככל הנראה, היעדרות ביקורת על פעילות אנשי הנשיא. מיולי 2006 לא כיהן בבית הנשיא מבקר פנימי כלל, אף שהחוק מחייב זאת.

 

מבית הנשיא נמסר בתגובה לדו"ח מבקר המדינה כי : דו"ח מבקר המדינה מתייחס לשנים 2008-2000 ועוסק ברובו בתקופת כהונתו של הנשיא קצב. עם כניסתו של הנשיא פרס לתפקידו הורה הנשיא לתקן את כל ליקויי העבר, ואכן בשיתוף פעולה מלא עם מבקר המדינה תוקנו מרבית הליקויים. יודגש כי מבקר המדינה ציין בדו"ח עצמו כי ליקויים רבים תוקנו כבר על ידי ההנהלה החדשה וכי הוא רואה בחיוב את מהלכיה לבניית תשתית מנהלית חדשה על פי הכללים הנהוגים בשירות המדינה".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x