סגור

בני 60 ומעלה, איך לא תפספסו את הטבות המס של תיקון 190?

תיקון 190, המיועד לבני 60 ומעלה, מאפשר לפתוח קופת גמל כאפיק חלופי לתיק השקעות, וליהנות מפוטנציאל תשואה – לצד הטבות במיסוי

שוק ההון ידוע ככזה שעלול להיות תנודתי, אולם מחקרים מראים שהשקעה לטווח ארוך, בניהול השקעות אחראי ומנוסה המגובה במחקר ואנליזה, עשויה לייצר ערך משמעותי לאורך זמן. יחד עם זאת, חשוב מאוד לוודא כי ההשקעות מותאמות לצרכים האישיים של כל אחת ואחד.
"הדבר רלוונטי מתמיד לבני 60 ומעלה, המתקרבים לפרישה או כבר יצאו לגמלאות", אומר רוני ריבקינד, מנהל מקצועי במור גמל ופנסיה. "מוצר חיסכון אטרקטיבי במיוחד עבור בני גיל זה, נוצר בעקבות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שמטרתו לעודד אנשים להפקיד את החסכונות שצברו בקופת גמל".
1 צפייה בגלריה
רוני ריבקינד, מור גמל ופנסיה
רוני ריבקינד, מור גמל ופנסיה
רוני ריבקינד, מור גמל ופנסיה
(יח"צ)
למעשה, תיקון 190, בדומה להפקדה לקופת גמל, מאפשר לחוסכים להפקיד כסף בקופת גמל ללא מגבלת סכום. מגיל 60 ומעלה, ניתן לקבל מהקופה קצבה פטורה ממס. כמו כן, חוסך או חוסכת שיצאו לפנסיה, ומקבלים קצבה חודשית של כ-4,600 שקל לפחות (לשנת 2022), יכולים למשוך את כל הכסף שהצטבר בקופת הגמל במשיכה חד פעמית, עם הטבת מס משמעותית – תשלום מס של 15% על רווחים נומינלים בלבד, לעומת 25% מס רווח הון ריאלי ממרכיב הרווח כפי שנהוג בשוק ההון (למידע נוסף על מגבלת סכום ההפקדה, גובה הקצבה הפטור ממס ותשלום המס על הרווחים – ראו הערות שוליים).
יתרונות נוספים של קופת הגמל לפי תיקון 190 הם דמי ניהול נמוכים באופן יחסי בהשוואה לאפיקי השקעה אחרים, וכן העובדה שניתן לנייד בקלות את הכסף לאפיקי השקעה אחרים, מבלי שהדבר ייחשב כאירוע מס. את הסכום ניתן להפקיד בהפקדה אחת או יותר, וכאמור – גם המשיכה יכולה להיות חד פעמית, או בצורה של קצבה.
נציין כי בקופת גמל יש מגוון רחב של מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות כך שניתן לבנות תמהיל השקעה המתאים לרמת הסיכון המועדפת של כל לקוח/ה.
לבסוף מציין ריבקינד כי היתרונות של קופת גמל לפי תיקון 190, הופכים אותה למוצר השקעה אטרקטיבי לא רק להגדלת הקצבה או משיכה במס מופחת כאמור, אלא גם כקופה להורשה בין-דורית, כאשר במקרה פטירה חלילה לפני גיל 75, הקופה על כל רווחיה מועברת למוטבים או ליורשים בפטור מלא ממס. במקרה של פטירה חלילה מעל גיל 75 - יחול מס של 15% בלבד.
האמור אינו מהווה ייעוץ מס ואין בן כדי להוות ייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בצרכים האישיים של כל אדם. "מור גמל ופנסיה" הינה מור גמל ופנסיה בע"מ – חברה מנהלת קופות גמל,קרנות השתלמות וקרנות פנסיה ויש לה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. אין בתשואות עבר כדי להעיד על תשואות עתיד, וכן אין באמור כדי להוות התחייבות להשגת תשואה כלשהי.
*בהתאם להחלטת רשות המיסים, נקבעה תקרה לסכום ההפקדות לקצבה מוכרת (תשלומים פטורים) שבחריגה ממנה יידרש העמית להציג אישור פקיד שומה לצורך משיכה כסכום חד פעמי (בדרך של היוון קצבה מוכרת).
** לצורך קבלת קצבה נדרש להעביר את הכספים לקופת גמל משלמת לקצבה בלבד (קרן פנסיה או קופת ביטוח) וזאת החל מגיל 60.
*** מיסוי בשיעור של 15% נומינלי כאמור לעיל יהיה הטבה בכפוף לשיעורי אינפלציה ותשואות מסוימים.
האמור בכתבה נכון למאי 2022, ט.ל.ח