סגור
שורת הרווח דף כתבה חדש

השינויים בחוק ההסדרים יכולים לחסוך הרבה כסף בפרויקטים של פינוי-בינוי

חוק ההסדרים שינה היבטים רבים בתחום ההתחדשות העירונית. עידו שחם עו"ד ושמאי מקרקעין, מנהל תחום מיסוי נדל"ן, ברון ושות', מספר על הסעיפים שיכולים להיות שווים לא מעט כסף עבור בעלי דירות בפרויקטים של פינוי-בינוי

על רקע אישור חוק ההסדרים בנובמבר 2021, חלו שינויים רבים גם בתחום ההתחדשות העירונית. עידו שחם עו"ד ושמאי מקרקעין, מנהל תחום מיסוי נדל"ן, ברון ושות', מספר על מספר נקודות שמיטיבות עם בעלי הדירות בפרויקטים של פינוי-בינוי.
ראשית, אומר עו"ד שחם, עד לתיקון בחוק ההסדרים, חלה הוראה אנטי תכנונית בחוק ששללה את הטבת המס במקרה בו הועברה דירת מגורים לקרוב בפטור ממס בתקופה של 24 חודשים שלפני ההסכם. במסגרת חוק ההסדרים הוסרה מניעה זו, וניתן לבצע העברה של הנכס לקרוב משפחה ללא תמורה והדבר לגיטימי, לעומת זאת בתמ"א 38 שם הדבר עדיין לא אפשרי.
הקלה נוספת שמקורה בחוק ההסדרים, הינה הסרת המגבלה שחלה עד כה, במסגרתה ניתן היה להנות מההקלות במס, רק בגין דירה אחת במתחם פינוי בינוי. במסגרת חקו ההסדרים הוסרה מגבלה זו, בכל הנגוע למתחמי פינוי בינוי ומשכך ניתן להינות מההקלות בהתייחס למספר דירות ולא רק דירה אחת. המגבלה עדין חלה בפרויקטים של תמ"א 38.
הקלה זו מטיבה בראש ובראשונה עם בעלי הדירות, אבל גם עם החברות היזמיות שבמקרים רבים נדרשו לשאת בנטל המס העודף, או שהאמור יצר חסם לקידום הפרויקט. בנוסף לאמור, פטור זה מקל גם בהרחבת הזכאות למע"מ בשיעור אפס, לו זכאיות החברות היזמיות, שלא חל במקרה בו לא חל הפטור מתוקף הוראות חוק מיסוי מקרקעין.
לדברי עו"ד שחם, כיום חברות דיור ציבורי יכולות להיכנס כעת לפרויקטים של פינוי בינוי ולהיות זכאיות לפטור, וכי מדובר בחיסכון אדיר ותמריץ גדול.
בהתייחס לחוסר הודאות הקיים היום בכל הנוגע להמשך תחולת ההטבות בגין פרויקטים של תמ"א 38, ממליץ עו"ד שחם, לשלב גם בהסכמי תמ"א 38, חלופה של מסלול פינוי בינוי, וזאת בהתחשב בנסיבות בהן ניתן להחיל מסלול פינוי בינוי לא רק בגין מתחמים בהם קיימות 24 יח' קיימות, ניתן להחיל מסלול זה גם בגין מתחמים בהם קיימות 12 יח' קיימות, כשהן כלולות בתכנית לפינוי ובינוי שהופקדה, הכוללת 24 יחידות לפחות ובמקרה כזה, יראו כמתחם אחד את כל השטחים שהוכרז עליהם כמתחם פינוי ובינוי שהם חלק מהשטח המתוכנן.
רוצים לדעת עוד על אירועי המס הצפויים וההמלצות של עו"ד שחם? הצטרפו אלינו.