סגור
שורת הרווח דף כתבה חדש

החלטת רשות המיסים שמכבידה על פרויקטים של התחדשות עירונית

רשות המיסים בעמדה חדשה: איסור על קיזוז תשומות דיירים. עו"ד גלעד ברון, שותף מייסד ומנהל בברון ושות' – משרד עורכי דין, מתנגד לעמדה זו, סבור שהיה שגויה ומסביר מה ההשפעה הצפויה על הפרויקטים העתידיים ועל תמורות הדייריםההתחדשות העירונית בישראל נחשבת למשימה לאומית, לטובתה נרתמות כל המערכות עם מתן הקלות המיועדות לסייע בהוצאת הפרויקטים לפועל. פרויקטים של התחדשות עירונית זוכים, למשל, להקלות בתשלום מיסי שבח והיטלי השבחה, וגם בחוק מס ערך מוסף ניתנו בעבר הקלות עבור פרויקטים מסוג זה. לאחרונה, בצעד יוצא דופן ושנוי במחלוקת, החלו רשויות מס ערך מוסף לגבש ולאכוף עמדה חדשה במסגרתה הם לא מאפשרים לחברות היזמיות שנושאות בעלות שכר טרחת עורכי הדין - באי כח דיירים ומפקחים מטעם הדיירים , לקיזז את התשומות, דבר שמקשה ומכביד על ביצוע הפרויקטים.
על פי הנהוג עד כה, במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית ופינוי בינוי נושאות החברות היזמיות בעלויות של עורכי הדין, מפקחי הבנייה ושאר בעלי המקצוע שמלווים את הדיירים. העמדה החדשה של מס ערך מוסף גורסת כי מקבלי השירות הם הדיירים ולא היזמים ולכן בעל המקצוע צריך להוציא חשבונית לדיירים ולא לחברה היזמית והחברה יזמית לא רשאית לקזז את התשומות, דבר שמטבעו מיקר את העלויות בשיעור המע"מ.
עו"ד גלעד ברון, מייסד ושותף מנהל בברון ושות' – משרד עורכי דין, המתמחה במיסוי והתחדשות עירונית, מחזיק בעמדה מקצועית שמדובר בעמדה שגויה ולא נכונה של רשויות מס ערך מוסף שיש להתיר קיזוז תשומות אלה, מסביר את המשמעות הכלכלית והמיסויית של עמדת רשויות המס, מספר על אכיפת העמדה בפועל ועל המחלוקת הקיימת בנושא, ומתאר כיצד עמדה זו צפויה להשפיע, למרבה הצער, על הכדאיות הכלכלית של פרויקטים עתידיים בתחום, על הרווחיות וכפועל יוצא מכך גם על התמורות לדיירים.