מדריך למשתמש

זירת תעודות הסל

זירת התעודות מחולקת לחמישה עמודים, כל עמוד מתמקד בסוג הצמדה של תעודות סל ומחולק לשתי טבלאות נפרדות המפרטות את תעודות הסל והתעודות בחסר שמשתייכות לסוג ההצמדה.

כלכליסט 11:1721.08.12

תעודת סל היא תעודת התחייבות הדומה לאיגרת חוב ומונפקת על ידי גוף פיננסי.  תעודות הסל נסחרות בבורסה לניירות ערך ומאפשרות למשקיע לעקוב אחר נכס בסיס כמו מדדי מניות, מדדי איגרות חוב, שערי מטבע חוץ, סחורות ועוד. זירת תעודות הסל מרכזת את כלל תעודות הסל הישראליות.

 

מנוע חיפוש: באמצעות מנוע החיפוש הנמצא בחלקו העליון של העמוד ניתן לחפש כל תעודה פעילה שהופקה בישראל .

 

זירת התעודות מחולקת לחמישה עמודים, כל עמוד מתמקד בסוג הצמדה של תעודות סל ומחולק לשתי טבלאות נפרדות המפרטות את תעודות הסל והתעודות בחסר שמשתייכות לסוג ההצמדה.

 

ניתן לבצע מיון של התעודות המוצגות על בסיס כל אחד מהפרמטרים המוצגים בטבלה, הסינון מתבצע באמצעות החצים הנמצאים מתחת לכותרת העמודה:

 

סינון - בכל עמוד ניתן לבצע סינון עבור התעודות המפורטות, הסינון מותאם לסוג ההצמדה ומכיל מספר אפשרויות.

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x