$
בורסת ת"א

מוגבר פלוס: החשיפה למניות בחיסכון לכל ילד - עד 80%

בתי ההשקעות החלו לפרסם את מדיניות ההשקעה בקופות הגמל של תוכנית חיסכון לכל ילד. במסלול בסיכון בינוני ישקיעו הראל, אלטשולר שחם ומיטב דש כשליש במניות, ואילו במסלול בסיכון מוגבר חלקן של המניות יכול לנסוק ל־80%

רחלי בינדמן 06:4830.01.17

בשבוע האחרון החלו בתי ההשקעות לחשוף את מדיניות ההשקעה של תוכנית חיסכון לכל ילד בגמל. "כלכליסט" מציג כיצד ייראה תיק החיסכון של הילדים בקופות הגמל במסלולים השונים בשנת 2017.

 

במסגרת תוכנית חיסכון לכל ילד, שיצאה לדרך בתחילת השנה, תפקיד המדינה מדי חודש 50 שקל לכל ילד. הסכום יותר למשיכה כשהילד יגיע לגיל 18, וההורים יוכלו להכפיל את הסכום מתוך קצבת הילדים שלו. ההורים יורשו לבחור בין חיסכון באמצעות פיקדון בבנק לבין קופת גמל. אם לא יעשו זאת עד יוני 2017, המדינה תבחר אפיק עבורם. ברירת המחדל לילדים שגילם קטן מ־15 תהיה חיסכון בקופת גמל ולגדולים יותר — פיקדון בנקאי.

 

להורים ניתנה האפשרות לבחור מתוך שלוש רמות סיכון לחיסכון — מופחת, בינוני או מוגבר. הורה שלא יבצע בחירה אקטיבית ישויך אוטומטית למסלול מופחת סיכון.

 

ככל הידוע, מרבית ההורים שכבר ביצעו בחירה אקטיבית בחרו במסלול הסיכון הבינוני או המוגבר, מתוך ציפייה כי לאורך השנים חשיפה גבוהה יותר למניות (שמגדירה את עיקר ההבדלים בין רמות הסיכון) צפויה להניב תשואה גבוהה יותר.

 

ההנחה סבירה במיוחד אם מביאים בחשבון את כניסת הכספים ההדרגתית לחיסכון, שמקטינה את רמת התנודתיות גם במקרה של ירידות בשוק ההון.

 

אלטשולר: בחירת הרוב

 

כפי שנחשף ב"כלכליסט", יותר ממחצית ההורים שבחרו אקטיבית עד כה בקופת גמל העדיפו חיסכון באלטשולר שחם. על פי תמהיל ההשקעה של בית ההשקעות, מסלול הסיכון המופחת יורכב מחשיפה של 15% למניות, של 40% לאג"ח ממשלתיות ושל 33% לאג"ח קונצרניות. יתר החשיפה תתחלק בין קרנות השקעה, הלוואות פרטיות, נדל"ן ומזומן. ברמת החשיפה המנייתית, 60% מההשקעות יהיו בחו"ל ו־40% בישראל.

 

במסלול הסיכון הבינוני החשיפה המנייתית תגיע ל־35%, החשיפה לאג"ח ממשלתיות על 37% ולאג"ח קונצרניות על 20%. כלומר, תוספת הסיכון לעומת המסלול הסולידי תגיע מהגדלת החשיפה למניות על חשבון אג"ח קונצרניות.

 

במסלול הסיכון המוגבר הדיווח פחות מפורט, ומצוין כי לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות ולא יותר מ־120% (החשיפה יכולה לעלות על 100% באמצעות אחזקת אופציות). יתרת הנכסים, נכתב, "תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות".

 

מיטב דש: חלוקה שווה

 

בבית ההשקעות המתחרה מיטב דש החלוקה מעט שונה. בדומה לאלטשולר שחם, במסלול הסיכון המופחת החשיפה למניות תעמוד על 15% אם כי בחלוקה גיאוגרפית מעט שונה (45% בישראל ו־55% בחו"ל; מדד הייחוס הוא בעיקר מדד ת"א־100 בישראל לעומת מדד המניות הכללי באלטשולר שחם). החשיפה לאג"ח ממשלתיות תעמוד על 50% והחשיפה לאג"ח קונצרניות תהיה 31%. היתרה תתחלק בין מזומן לנכסים לא סחירים.

 

ברמת הסיכון הבינונית החשיפה למניות במיטב דש תעמוד על 36%, החשיפה לאג"ח קונצרניות על 35% ולאג"ח ממשלתיות על 36%. בגזרת האג"ח ניכר הבדל משמעותי לעומת אלטשולר שחם, שבמסלול זה הגדירו העדיפו אחזקה גדולה משמעותית באג"ח ממשלתיות (37%) לעומת קונצרניות (20% בלבד).

 

ברמת הסיכון המוגבר בחרו במיטב דש חשיפה של כ־81% למניות, עוד 10% לאג"ח ממשלתיות, עוד 6% לאג"ח קונצרניות והיתר במזומן.

 

הראל: דגש על קונצרניות

 

גם בהראל, שפרסם את מדיניות ההשקעה במסלול הבינוני בלבד, החשיפה למניות דומה לזו של מתחריו ועומדת על 34%. אולם, החשיפה לאג"ח קונצרניות גבוהה יותר ועומדת על 35% בארץ. יחד עם חשיפה של 12% לאג"ח קונצרניות בחו"ל מגיע האפיק ל־47%. החשיפה לאג"ח ממשלתיות היא 14% בלבד.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x