$
מדריכים - תפעול

בעל עסק - כמה משכורת אתה מושך?

בהחלטת בעל עסק כמה כסף למשוך כמשכורת, כמה כדיבידנד וכמה להשאיר בקופת החברה יש להביא בחשבון שורה מורכבת של שיקולים הקשורים גם לשיקולי מס, תמנאים סוציאליים והתנהלות כספית

הדס שרים 13:3006.04.14

כמה משכורת למשוך מהעסק? עבור מרבית השכירים בישראל המשכורת החודשית היא סכום קבוע הנתון מדי פעם למו"מ, אך עבור בעלי העסקים הפועלים במסגרת חברה בישראל מדובר בסוגיה שאין מי שאינו מתחבט עמה מדי מספר חודשים.

בבואו של בעל עסק לקבוע כמה כסף ימשוך מהעסק כמשכורת, כמה כדיבידנד, וכמה ישאיר בקופת החברה, עליו להביא בחשבון שורה מורכבת של שיקולים שאינם נוגעים רק לניהול החברה. שיקולים אלו כוללים גם לשיקולי מס, תנאים סוציאליים והיבטים נוספים הקשורים בהתנהלותו הכספית. בהיעדר ידע מקצועי מספק, מקבלים רבים החלטות הפוגעות בהם בטווח הארוך, הן ברמת ההכנסה נטו הן בתנאים הסוציאליים ובתנאי הפנסיה. למה כדאי לשים לב?

 

תזרים: לפני שנכנסים לשיקולים מספריים במשיכת המשכורת, חשוב לבדוק האם יש הצדקה או יכולת למשוך סכום חודשי כלשהו כמשכורת מקופת העסק. מנהל עסק קטן שמייצר רווח של 10 אלף שקל ברוטו בחודש, שימשוך משכורת של 11 אלף שקל, יכניס את העסק להפסד בו בזמן שעדיין ישלם מס על המשכורת שלו. מצב כזה אינו תקין מימונית ואינו כדאי, כיוון שההפסד העסקי אינו בר קיזוז כנגד השכר מבחינה מיסויית.

 

נקודת האיזון: לאחר שהבהרנו שמשיכת משכורת הגבוהה מרווח העסק אינה מומלצת מבחינה מימונית, הגענו לשאלת מליון הדולר - כמה כדאי למשוך. בניגוד לשכירים, לבעל שליטה בחברה יש שתי אופציות למימוש השכר שלו – שכר חודשי קבוע ומשיכות דיבידנד. בעוד המס על השכר משתנה בהתאם לגובה השכר, המס על הדיבידנד בישראל קבוע ועומד על 30%. בהתאם, נוכל גם לבדוק עד איזה סכום משתלם למשוך משכורת חודשית ומאיזה סכום עדיף למשוך את שאר השכר בדיבידנד.

 

כמה כסף למשוך מהקופה כמשכורת? כמה כסף למשוך מהקופה כמשכורת? צילום: בלומברג

 

בדיקה כלכלית תראה לנו שנקודת האיזון עומדת על משכורת חודשית בסך 20 אלף שקל ברוטו. במלים אחרות, כל סכום מעבר לסכום זה שיוצהר כמשכורת חודשית יגרור תשלום מס הגבוה מהמס שיש לשלם על משיכת השכר כדיבידנד. עם זאת, ישנם שיקולים נוספים לגבי סכום זה מעבר לסכום הנטו החודשי:

 

נקודת האיזון במצב של הפרשות סוציאליות מלאות: לפני כשנתיים אושר תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שהגדיל בצורה משמעותית את גובה ההוצאה המותרת בחברה בגין הפרשות לקצבה של בעלי שליטה, כך שבמידה ובעל עסק מפריש הפרשות מקסימאליות לקצבה (פנסיה) עולה נקודת האיזון הכדאית עבורו למשיכת שכר עד ל- 36 אלף שקל בחודש.

 

ביטוח לאומי: דילמה נוספת עמה מתמודדים עוסקים עצמאיים ואינה מוכרת לשכירים היא השלכות גובה המשכורת על תשלום הביטוח הלאומי וזכאות לקצבאות עתידיות. כיוון שגובה המשכורת משפיע על גובה ההפרשה החודשית לביטוח הלאומי, ועמה גם על גובה הקצבאות העתידיות שיתקבלו במצב של פגיעה או נכות עתידית, מדובר בסוגיה שצריך לשים אליה לב.

 

היות שהקצבאות של הביטוח הלאומי באות להחליף את ההכנסה שממנה מתקיים בפועל בעל השליטה, יש להתאים את המשכורת (המבוטחת בביטוח לאומי ומשמשת בסיס לחישוב הקצבה) להוצאות המחיה השוטפות.

 

אובדן כושר עבודה: דילמה נוספת של העצמאי בעל שליטה היא ביטוח אובדן כושר עבודה - האם כבעל שליטה עליי לבטח את ההכנסה החודשית שלי על בסיס המשכורת החודשית בלבד, או לבטח גם את ההכנסה הממוצעת שאני מושך כדיבידנד. הבחירה במקרה זה נתונה בידי בעל השליטה באופן סוביקטיבי על-פי צרכיו, אך חשוב להכיר את כלל ההשלכות לקראת קבלת החלטה מושכלת.

 

רבים אינם יודעים כי ניתן לבטח גם הכנסה מדיבידנדים, אך צריך לציין זאת מפורשות ובמיוחד מול סוכן הביטוח מראש ולהדגיש את העניין. כמו כן, יש יש לוודא כי הדיבידנדים מחולקים לאורך השנים באופן יחסי בהתאמה לסכום המוצהר - מדובר באחד הפרמטרים הראשונים הנבדקים על-ידי חברת הביטוח בבואה לאשר תביעת אובדן כושר עבודה (בדומה לקצבה מהביטוח הלאומי, היות שקצבת אובדן כושר עבודה באה להחליף הכנסה בפועל ממנה מתקיים בעל השליטה, חברת הביטוח בודקת מהן ההכנסות בפועל של בעל השליטה מהן הוא מקיים את מחייתו השוטפת).

 

משכורת המבטאת תמורה הולמת לעבודה: כאשר עסק נמצא בבעלות יותר מאדם אחד, הופכים שיקולי הפרשת הרווחים כמשכורת או כדיבידנד אף מורכבים יותר, ויש בהם גם מרכיבים פסיכולוגיים. במקרים רבים, עשויים להיות שני שותפים לעסק, העובדים בו במשרה מלאה ומשקיעים בו אותן שעות. עם זאת, עקב ההון העצמי הראשוני שהשקיע כל אחד, אחד מהם מחזיק ב90% מבעלות החברה והשני ב10%. במצב זה של חוסר איזון, חשוב לוודא כי משיכת השכר תגלם את היקף העבודה בפועל באופן הולם טרם חלוקת הדיבידנדים, על-מנת למנוע מתיחויות מיותרות, ורק חלוקות הדיבידנד ישקפו במלואם את הפערים בשיעורי האחזקה.

 

הכותבת היא שותפה וראש מחלקת העסקים הקטנים והבינוניים בפירמת בייקר-טילי ישראל.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x