$
בורסת ת"א

גיל אגמון נוסע עם ורידיס להנפקה הגדולה של השנה

ורידיס מתקדמת להנפקה והמרוויח הגדול הוא אגמון, בעל השליטה בדלק רכב (45%), שרכשה את השליטה בוורידיס ביולי 2018 לפי שווי חברה של 1.4 מיליארד שקל. לפי ההערכות, השווי בהנפקה יהיה גדול פי 2.5

יניב רחימי 06:5509.05.21

שצף ההנפקות הביא לבורסה בשליש הראשון של 2021 לא פחות מ־35 חברות ושותפויות חדשות. רק שלוש מתוכן, דניה סיבוס, דיפלומט ודלתא מותגים, הונפקו לפי שווי העולה על מיליארד שקל. השווי בהנפקת המניות הראשונה (IPO) הנרקמת של ורידיס צפוי להאפיל ולעלות על כולנה - ולפי ההערכות עתיד להיות לנוע בטווח של 4-3 מיליארד שקל.

 

 

 

המרוויח הגדול מההנפקה של ורידיס, בהנחה שזאת אכן תצא אל הפועל, הוא בעל השליטה בדלק רכב (45%) גיל אגמון. דלק רכב רכשה את השליטה בוורידיס ביולי 2018 ושילמה עבור 70% מהחברה 990 מיליון שקל, כלומר במחיר שמגלם לוורידיס שווי של 1.4 מיליארד שקל. לא חלפו להן שלוש שנים, והנה השווי המבוקש לאותה ורידיס זינק פי 2.5.

 

מה דעתך על מניית דלק רכב:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

תהיה זאת טעות לשפוט את השווי של הכלה רק על פי עסקאות עבר במניותיה, ובמנותק מהשינוי בתוצאותיה העסקיות. הרקליטוס טען כי "אינך יכול להיכנס לאותו הנהר פעמיים" ורמז על כך שהנהר, בהיותו זורם ומשתנה, אינו אותו נהר. גם האדם שנכנס אליו אינו אותו אדם. ורידיס שאגמון רכש ב־2018 היא אותה ורידיס שאת חלק ממניותיה הוא מבקש למכור כיום, אולם התוצאות העסקיות שלה היום אינן דומות לאלה שהציגה לפני שלוש שנים.

 

 

 

דבר קיומו של משא ומתן לרכישת ורידיס על ידי דלק רכב נודע בימים הראשונים של 2018, והעסקה שהושלמה באמצע אותה שנה בוצעה על בסיס דו"חותיה הכספיים לשנת 2017. בשנים שחלפו מאז, עד תום 2020, ניכרת תופעה מעניינת. ההכנסות של ורידיס התכווצו ב־10% והסתכמו ב־886 מיליון שקל ב־2020 לעומת הכנסות של 983 מיליון שקל ב־2017. אולם מנגד, הרווח התפעולי של ורידיס זינק ב־47% והסתכם בשנה שחלפה ב־172 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של 117 מיליון שקל ערב רכישת השליטה בה על ידי דלק רכב.

 

דלק רכב בנתה על דיבידנדים ופזלה להנפקה

דלק רכב רכשה את השליטה בוורידיס באמצעות אשראי מגורמים מממנים שונים. הרכישה הממונפת הכפילה את החוב הפיננסי של דלק רכב לשני מיליארד שקל, וכבר במועד השלמת העסקה ברור היה שדלק רכב מתכוונת לשרת את החוב באמצעות שני כלים. הראשון, דיבידנדים מהחברה שאת רכישתה מימנה במינוף. אגמון אומנם מוכר רכבים, אבל הוא לא המציא את הגלגל. במבחן הזמן, ורידיס לא אכזבה ולפי התשקיף שפרסמה לקראת הנפקתה, בשנתיים האחרונות היא חילקה דיבידנד מצטבר של 230 מיליון שקל. חלקה של דלק רכב בדיבידנד זה מסתכם ב־160 מיליון שקל.

 

המקור השני לשירות החוב, שמסתמן גם כאמצעי להצפת ערך, הוא הנפקה של ורידיס. אקדח זה הופיע ברמיזה בדיווח על השלמת העסקה ביולי 2018, ואם לא יהיו מעצורים בלתי צפויים - הוא יירה בעתיד הקרוב. הרמז למחשבות על הנפקה אפשרית של ורידיס הופיע בהסכם בעלי המניות שנחתם בין דלק רכב, הראל וקרן תש"י. בתוספת לאותו הסכם הופיע סעיף שנוגע לכללים שיחולו אם ורידיס תבצע הצעה ראשונה של מניות לציבור. כך, בין היתר, נקבע כי ככל שההנפקה תכלול גם הצעת מכר, לבעלי המניות תהיה הזכות למכור במסגרתה מניות לפי שיעור אחזקתם בחברה. והנה כי כן, התשקיף של ורידיס כולל לצד הנפקה ראשונה לציבור גם הצעת מכר.

 

 

מימין: גיל אגמון בעל השליטה בדלק רכב; ירון קסטנבאום מבעלי השליטה קרן תש"י; יאיר המבורגר, בעל השליטה בהראל מימין: גיל אגמון בעל השליטה בדלק רכב; ירון קסטנבאום מבעלי השליטה קרן תש"י; יאיר המבורגר, בעל השליטה בהראל צילומים: אוראל כהן, יוסי אלוני, תומי הרפז

 

המתקן יעבור למדינה, ואז ורידיס תתמודד במכרז

הפעילות של ורידיס נחלקת לשלושה מגזרים: איכות הסביבה, התפלת מים ואנרגיה. מגזר הפעילות המשמעותי ביותר הוא איכות הסביבה, שאחראי ל־90% מההכנסות של ורידיס, ול־73% מהרווח התפעולי שלה. הפעילויות העיקריות בתחום זה הן איסוף פסולת, הפעלה של תחנות מעבר, מיון ומחזור של פסלות, ייצור RDF (דלק תוצר פסולת), יצור קומפוסט והטמנה, וכן טיפול בפסולת מסוכנת ושריפתה. מגזר איכות הסביבה רשם צמיחה בכל אחת מהשנים 2020-2019 הודות לעלייה בפעילויות איסוף פסולת ומפעלי מיון פסולת. מגמה זהה, ובשיעורים משמעותיים יותר, נרשמה ברווחיות של מגזר איכות הסביבה, שהניב ב־2020 רווח תפעולי של 126 מיליון שקל בהשוואה ל־45 מיליון שקל ב־2018. הזינוק ברווח של המגזר נובעת מהצמיחה בהכנסות ובעיקר מהתייעלות וצמצום עלויות המטה של המגזר.

 

פעילות התפלת המים של ורידיס מבוססת על מתקן התפלת מי ים במתחם קצא"א, באזור התעשייה הדרומי באשקלון, שאחראי על כ־20% מהמים המותפלים בישראל בשנה. ורידיס מחזיקה ב־50% ממתקן ההתפלה והחל מאוקטובר האחרון ב־100% מחברת אדום, שמספקת למתקן שירותי תפעול ותחזוקה. מתקן ההתפלה מספק מים במסגרת הסכם BOT (בנה־הפעל־העבר) מ־2005 עד לשנת 2027, שבה המתקן אמור לעבור לידי המדינה ללא תמורה. לקראת תום תקופת הזיכיון תפרסם המדינה מכרז חדש להפעלת המתקן, ובוורידיס מתכוונים להשתתף בו. להערכת החברה, "קיים יתרון יחסי באופן טבעי לגורם שמפעיל לאורך שנים ובהצלחה מתקן מורכב, ומכיר את התהליך ואת כל המערכות והציוד שבו".

 

הפעילות של ורידיס בתחום האנרגיה מבוססת בעיקר על ייצור חשמל ואספקתו. זאת באמצעות אחזקה של 20% ממניות של OPC רותם שמחזיקה בתחנת הכוח רותם, וכן אחזקה של 20% ממניות AGS, חברה ייזום פרטית שפועלת בתחום ייצור החשמל. בנוסף, ורידיס פועלת בתחום ההתייעלות האנרגטית, בעיקר להפחתת צריכת האנרגיה הנדרשת להפעלת מערכות חשמליות, בדגש על צורכי קירור וחימום. כמו כן, לוורידיס מתקן לייצור משמל מביו־גז שהוקם במטמנת אפעה. במהלך 2020 נרשמה ירידה בהכנסות מגזר האנרגיה לרמה של 60.8 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של 80.1 מיליון שקל שנה קודם לכן. הירידה מיוחסת לצמצום שירותי מיזוג האוויר וההתייעלות האנרגטית בעיקר בבתי מלון, וזאת כתוצאה מהשפעת הקורונה ב־2020.

 

x