$
בורסת ת"א

בלעדי לכלכליסט

רועי ורמוס רוכש 20% מחברת האנרגיה הירוקה של אבי לוי תמורת 25 מיליון שקל

קרן נוקד תזרים את הסכום ותקבל אופציה לא סחירה למניות החברה־האם להב אל.אר, וזו תומר למניות להב הרים ירוקים ערב הנפקתה בבורסה

גולן חזני 07:0225.04.21

קרן נוקד של רועי ורמוס ושלומי ברכה הולכת על האנרגיה הירוקה של אבי לוי. ל״כלכליסט״ נודע כי בסוף השבוע נחתמה עסקה שבמסגרתה נוקד תרכוש 20% מלהב אנרגיה ירוקה, החברה־הבת של להב אל.אר שבשליטת אבי לוי. נוקד תזרים לחברה 25 מיליון שקל לפי שווי של 125 מיליון שקל אחרי הכסף.

 

לפי מנגנון שנקבע בהסכם, קרן נוקד תקבל אופציה לא סחירה למניות להב אל.אר בהיקף כ־25 מיליון שקל, שתומר ערב מועד הנפקתה של להב אנרגיה ירוקה ל־%20 ממניות החברה; השווי המדובר הוא אחרי הכסף. נוקד תקבל זכויות לפי כללים ומנגנונים שנקבעו בין הצדדים ונוגעים גם לעיתוי הנפקת החברה בבורסה. נוקד, שהוקמה על ידי ורמוס, מנכ"ל פסגות לשעבר, היא אחת מקרנות הגידור וההשקעה הגדולות בארץ, המנהלת כ־4 מיליארד שקל. 

 

להב אל.אר, שבשליטת מנכ"ל מליסרון לשעבר לוי, אלי להב, ואיליק רוז'נסקי, והמנוהלת על ידי חוה זמיר טואף, פועלת בשלושה תחומים. התחום העיקרי הוא נדל"ן מניב בחו"ל, בעיקר בגרמניה, שם החברה מחזיקה כ־70 מרכזים מסחריים. אנרגיה ירוקה היא תחום פעילות נוסף. כמו כן, החברה מחזיקה ב־40% מחברת תחנות הדלק של דלק ישראל וחברת הנדל"ן דלק נכסים שפוצלה ממנה. להב שולטת בחברה יחד עם אורי מנצור שמחזיק ב־35% מהמניות. ביתרת המניות בשתי החברות, 25%, מחזיקה קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, שמכרה את השליטה בדלק ישראל לפי שווי של 750 מיליון שקל.

אבי לוי, בעל השליטה בלהב אל.אר אבי לוי, בעל השליטה בלהב אל.אר צילום: צביקה טישלר

 

פעילות האנרגיה הירוקה של להב הוקמה בשנת 2016 באמצעות החברה־הבת להב הרים ירוקים. החברה התמחתה בייזום, הקמה, רכישה ואחזקה וניהול של מערכות לייצור חשמל פוטו־וולטאי בישראל. פעילות זו מוזגה בהמשך לחברה הציבורית סולגרין, וב־2020 מכרה להב את אחזקותיה בסולגרין במסגרת מנגנון במב"י (Buy Me Buy You) לקרן ההשקעה בתשתיות ג'נריישן קפיטל של יוסי זינגר וארז בלשה. לאחר המכירה החליטו בלהב להקים פעילות אחרת של אנרגיה ירוקה, בניסיון להגיע לצבר משמעותי של נכסים מניבים ובייזום.

 

להב הרים ירוקים, שהוקמה לפני כשנה ומנוהלת בידי אמיר גרא, מחזיקה כיום בכ־90 מתקנים פוטו־וולטאיים בישראל, המניבים NOI (רווח תפעולי נטו) של כ־10 מיליון שקל בשנה. מלבד פרויקטים אלה, לחברה יש פרויקטים בשלבי הקמה ותכנון מתקדם בהיקף כ־60 מגה־ואט ופרויקטים נוספים רבים בשלבי ייזום ותכנון בהיקף של עשרות מגה־וואט. בנוסף, החברה מחזיקה גם באישורים להקמת מתקנים סולריים על כ־55 גגות של תחנות דלק ישראל והיא מצויה בהליכים להקמת מתקנים על כ־200 גגות תחנות דלק נוספות.

 

להב מתעתדת להקים פרויקטים נוספים בתחום ולהרחיב את הפעילות הן באמצעות רכישת פרויקטים מניבים והן באמצעות יזמות בקרקעות. בנוסף, בכוונת החברה לבחון פרויקטים בחו"ל.

 

בחברה סבורים שהכניסה של נוקד תסייע לקידום ההנפקה העתידית של פעילות האנרגיה הירוקה, בשווי גבוה יותר ועל בסיס היקף נכסים רחב יותר.

x