$
בורסת ת"א

בלעדי לכלכליסט

דירקטורים יוכלו לקבל שכר מלא גם על ישיבות בזום

כך לפי טיוטת התקנות שפרסם משרד המשפטים בתגובה לפניית חברות לרשות ני"ע. לפי החוק הקיים דירקטורים מקבלים שכר של 60% על ישיבות שלא מתקיימות פיזית, אולם אילוצי הקורונה הפכו את רובן הגדול לכאלה

גולן חזני ועירית אבישר 07:4013.04.21

חברות יוכלו לשלם לדירקטורים שלהם שכר מלא גם על ישיבות שנערכו מרחוק בעקבות משבר הקורונה, כך נודע ל"כלכליסט". זאת לפי טיוטת תקנות שפרסם משרד המשפטים. כיום התקנות קובעות כי דח"צ ודירקטור בלתי תלוי יהיו זכאים לתגמול של 60% מהתגמול המלא עבור ישיבה הנערכת באמצעי תקשורת כמו זום. ההוראה הזו כיוונה לסיטואציות ספציפיות, כמו אישור טלפוני של עניין מסוים. לא נצפה מצב שבו לאורך תקופה ארוכה לא ניתן היה לכנס פיזית דירקטוריון בשל מגפה עולמית, המביאה למגבלות על התכנסות.

 

 

 

חודשיים־שלושה לאחר פרוץ משבר הקורונה פנו חברות לרשות ניירות ערך וביקשו להחריג את הסיטואציה הזו מהתקנות. אלא שלא ניתן לבצע החרגה שכזו ללא שינוי חקיקה, וגם עבר זמן קצר של מגבלות על התכנסות, ובאותה נקודה זה לא נראה היה משמעותי בשביל להצדיק שינוי חקיקה. בסופו של דבר המשבר נמשך תקופה שנה, ובמהלכה למעשה נחתך התגמול של הדירקטורים הרלבנטיים ב־40%. חלק מהחברות פנו בעניין למשרד המשפטים ורשות ני"ע, בטענה שהדירקטורים עבדו כרגיל בשנת הקורונה, והאחריות שהיתה עליהם נותרה כשהיתה - בעוד השכר נחתך בעשרות אחוזים.

 

לכן הוחלט במשרד המשפטים לקדם תיקון, ולפיו חברה תוכל לשלם תגמול מלא לדירקטורים על ישיבות, שהיו נערכות פיזית אלמלא המגבלות שהוטלו בעקבות הקורונה. לצורך זה יצטרכו החברות לעבור על רשימת הישיבות שנערכו ולהחליט באילו מהן ראוי לשלם לדירקטורים תגמול מלא.

 

 

ענת גואטה ענת גואטה צילום: אוראל כהן

 

תשלום השכר המלא לדירקטורים על ישיבות שבוצעו מרחוק יעלה כמה מאות אלפי שקלים בממוצע לחברה וכמה מיליוני שקלים בחברות הגדולות.

 

"נוצר מצב שבו דירקטורים זכאים על פני תקופה ארוכה לגמול מופחת על השתתפותם בישיבות, דווקא בתקופה מורכבת המעמידה חברות רבות בפני שינויים רבים בניהול עסקיהן ואף קשיים של ממש, המחייבים ביתר שאת עבודה סדירה של הדירקטוריון וועדותיו", כותבים במשרד המשפטים. "מוצע לפיכך לקבוע כהוראת שעה כי דירקטוריון חברה ציבורית או חברה פרטית בעל אג"ח, יהיה רשאי להחליט כי בתקופת ההגבלות תשלם החברה גמול מלא על ישיבה שמטבעה ומהותה היתה נערכת כישיבה פיזית, אולם נערכה כישיבה באמצעי תקשורת עקב מניעה או הצדקה אחרת הנובעת ממגבלות התקופה", נכתב בטיוטת התקנות. זו דורשת השלמה באמצעות תהליך חקיקה, סוגיה מאתגרת במציאות הפוליטית הנוכחית, כך שככל הנראה אישור ההקלה הזו לא יושלם בזמן הקרוב.

x