$
בורסת ת"א

קבוצת דלק פירסמה דוח חיובי על נכסי הנפט של איתקה

הדוח שערכה חברה חיצונית עבור איתקה, החברה הבת של קבוצת דלק, מציג עלייה של 39 מיליון חביות, שווי התזרים עלה ב-800 מיליון דולר ל-3 מיליארד דולר

ענת רואה 13:2223.03.21
קבוצת דלק פרסמה אתמול (ב') את דוח העתודות, המשאבים המותנים ונתוני תזרים המזומנים בנכסי איתקה, החברה הבת בבעלות מלאה של קבוצת דלק. ציפיות השוק היו לדוח טוב והוא אכן לא איכזב והציג עלייה משמעותית בשווי התזרים המהוון של נכסי הנפט של איתקה.  

הדוח נערך ע"י Netherland, Sewell & associates (או NSAI), מעריך עתודות בלתי תלוי. בדוח מפורטות בין היתר ההערכות בדבר כמות העתודות והמשאבים המותנים המיוחסים לנכסי הנפט של איתקה.

הדוח מציג עלייה של 39 מיליון חביות. סך התזרים המהוון בגין עתודות אלו, בשיעור היוון של 10% הוא כ-3.846 מיליארד דולר. בסוף יוני 2020 היה שווי התזרים המהוון 3.05 מיליארד דולר. מדובר בעלייה של יותר מ-800 מיליון דולר. 

עידן ולס, מנכ"ל קבוצת דלק עידן ולס, מנכ"ל קבוצת דלק צילום: עמית שעל

 

שווי התזרים המהוון בגין עתודות מסוג 2P עלה ב-500 מיליון דולר ל-2.9 מיליארד דולר ואילו שווי התזרים המהוון בגין משאבים מותנים מסוג 2C עלה ב-293 מיליון דולר ל-946 מיליון דולר.

 

העלייה בתזרים היא תוצאה של עלייה בכמות עתודות הנפט והגז הטבעי מסוג 2P ובכמות המשאבים המותנים באומדן הטוב ביותר (2C) בכלל נכסי הנפט של איתקה, בסוף 2020, לכמות כוללת של כ-297 מיליון שווה ערך חביות נפט (BOE) לעומת כמות כוללת של כ-258 מיליון BOE נכון ל 30 ליוני, 2020. מחיר הנפט עלה במהלך הרבעון הרביעי מ-41 דולר ל-52 דולר חבית וכיום עומד על 64 דולר.

 

עידן ולס, מנכ"ל קבוצת דלק מסר: "איכות נכסיה של איתקה והפוטנציאל המשמעותי שלהם עבור קבוצת דלק, באים לידי ביטוי בנתונים המצוינים של דוח המשאבים. בשנה החולפת איתקה הפגינה ביצועים טובים, שבאו לידי ביטוי בין השאר בדיבידנדים משמעותיים בהיקף של כ-120 מיליון דולר במהלך השנה, בתקופה שבה כמעט אף חברת אנרגיה לא חילקה דיבידנד לבעלי מניותיה. איתקה מהווה עוגן חשוב עבור הקבוצה, ומנוע צמיחה להמשך פעילותה ולהצפת ערך".

 

קבוצת דלק נסחרת בשווי 3.2 מיליארד שקל אחרי שלפני שנה, בשיא משבר הקורונה והירידה החדה בביקוש לנפט, צנח שוויה לפחות מ-799 מיליון שקל.

x