$
בורסת ת"א

גואטה נגד המתווה של אקירוב לפתרון הסכסוך עם כלל

אלרוב נדל"ן נדרשה ע"י הרשות להכניס שינויים שהציע אלפרד אקירוב לפתרון המחלוקת עם כלל ביטוח בנוגע למניות לוקה שבידי בנו, ולהמשך המימון שלה. אסיפת בעלי המניות שהיתה אמורה להתקיים מחר נדחתה

גולן חזני 06:5910.03.21

ההסתבכות של אלרוב נדל"ן ובעל השליטה (79%) בה אלפרד אקירוב בעסקת לוקה מביאה את רשות ני"ע להתערב במהלך שיזמה אלרוב, כדי לפתור את את הקונפליקט מול בעלי מניות המיעוט מהציבור בראשות כלל ביטוח. אלרוב דיווחה שהאסיפה שזומנה למחר נדחית למועד חדש שיפורסם וכי החברה תפרסם עדכונים לדו"ח העסקה בהמשך לבקשת רשות ני"ע.

 

בחודש שעבר הודיעה אלרוב כי 15% ממניות החברה־הבת (80%) לוקה שמחזיקה בשלושה מלונות יוקרה בפריז, אמסטרדם ולונדון, אשר מוחזקות בידי ג'ורג'י אקירוב, בנו של בעל השליטה, יורדמו לתקופה של שנה.

 

לפי המתווה המוצע, במהלך אותה שנה אקירוב הבן יוכל לקבל את הזכויות במניות בחזרה תחת אחד משלושה תרחישים. התרחיש הראשון הוא זה שבו אקירוב הבן מסכים להשתתף במימון של לוקה, שכיום נעשה כולו על ידי אלרוב, נושא שעומד במרכז הסכסוך.

 

התרחיש השני הוא שג'ורג'י אקירוב מחליט למכור את המניות, ואז הרוכש יוכל לקבל את הזכויות בתוך שנה ממועד הרכישה, רק אם יסכים להעמיד את חלקו במימון של לוקה. התרחיש השלישי, והבעייתי יותר, היא שהאסיפה הכללית של אלרוב תחליט להחזיר לג'ורג'י אקירוב את הזכויות למניותיו שהורדמו.

 

אלפרד אקירוב אלפרד אקירוב צילום: עמית שעל

 

רשות ני"ע התנגדה להרדמה הזמנית וטענה כי אם אלרוב מעוניינת להוציא את אקירוב הבן מהמשוואה, עליה להרדים את מניותיו לצמיתות ולא זמנית, שאם לא כך, עסקה במניות לוקה, כולל מימון מלא על ידי אלרוב, עדיין תיחשב כעסקת בעלי עניין ותדרוש רוב של אסיפת בעלי המניות. זאת, משום שג'ורג'י אקירוב יוכל לכאורה ליהנות בעקיפין ממימון כזה שתעמיד אלרוב ואשר עשוי להשביח את מצבה של לוקה באופן שאקירוב הבן ייהנה ממנו אם יחזור להחיות את המניות. בכך הופכות הפעולות לנגועות בעניין אישי בשל הקשר שבין אקירוב האב לבנו.

 

נראה כי אלרוב תיאלץ לבטל את אלמנט הזמניות מפעולת ההרדמה. שאלה נוספת שהעלתה הרשות היא שאלת 87 מיליון היורו שנקבעו כסכום שיוכל אקירוב הבן להעמיד ללוקה כמימון רטרואקטיבי כדי להחיות את המניות בחזרה. הרשות טענה כי לא ברור שהשווי הזה משקף את השווי האמיתי של לוקה במועד נתון, וכי ייתכן שהשווי יהיה אחר.

 

לוקה מרכזת את פעילות מלונות היוקרה של אלרוב באירופה, ואקירוב הבן, שהוא מנכ"ל לוקה מחזיק ב־15% ממניותיה שאותן קיבל במתנה מאביו. מאז הקמתה ב־2007 לוקה קיבלה מימון של 2.4 מיליארד שקל, שאת כולו העמידה אלרוב לבדה. במילים אחרות, החברה שבשליטת אקירוב האב מימנה לאורך השנים גם את חלקו של אקירוב הבן בלוקה, ולכן הוא לא נאלץ לשאת בנטל הריבית שאותה היה נדרש לשלם אילו היה משתתף כפי חלקו במימון של לוקה.

 

בשל היחסים המשפחתיים, הסיטואציה הזו היא עסקת בעלי עניין, ועל כן אלרוב נדרשה לאשר אותה מדי שלוש שנים, דבר שאותו מעולם לא עשתה, בין היתר משום שלא הצליחה לקבל את הסכמתה של כלל ביטוח, בעלת מניות המיעוט הגדולה באלרוב (12.9%), שהיא זו שקובעת למעשה אילו עסקאות בעלי עניין אקירוב יכולים לבצע בחברה.

 

את המניות מחזיקה כלל ביטוח, שמנוהלת על ידי יורם נוה, באמצעות חטיבת ההשקעות שלה, כנף, שמנוהלת על ידי יוסי דורי. לאורך השנים כלל ביטוח התנגדה לעסקת בעלי העניין הזו, ובשל כך אקירוב האב אף ניסה לרכוש את המניות של כלל ביטוח באלרוב, אך ללא הצלחה.

 

במהלך פברואר רכשה אלרוב נדל"ן מניות של כלל החזקות ב־14 מיליון שקל ובכך הגדילה את אחזקתה ל־5.43% בחברה־האם (100%) של כלל ביטוח. מרבית הרכישה בוצעה על ידי אלרוב ב־10 בפברואר, יום לאחר שאקירוב התראיין ב"כלכליסט" וב"דה מרקר" ואמר ש"אולי טעיתי כשרכשתי את מניות כלל ביטוח, אבל הדבר לא נעשה מתוך נקמה".

 

בשוק העריכו אז שאקירוב ביצע את הרכישה בגלל הסכסוך סביב לוקה, אבל דחה כאמור את הטענה כי רכישת המניות בוצעה על ידיו כאקט של נקמה ותלה את המהלך בכך ש"המניה נסחרה בזול, 50% מההון העצמי של כלל. היא היתה החברה השנייה בגודלה בתחום במונחי שווי שוק בבורסה, והיום היא בתחתית".

 

מאלרוב נמסר בתגובה כי "בהתאם לפרקטיקה המקובלת מתקבלים בחברה עדכונים לזימון לאסיפה מרשות ני״ע כמו גם הערות מגופים נוספים, לפיכך החברה דיווחה אתמול לציבור כי היא צפויה לפרסם עדכון לזימון האסיפה (שנדחתה, ג"ח) בעת הקרובה".

 

 

ענת גואטה יו"ר רשות ני"ע ענת גואטה יו"ר רשות ני"ע צילום: אוראל כהן

 

x