$
בורסת ת"א

פטרוכימיים מפרסמת מתווה להסדר חוב

החברה, שאין לה פעילות למעט אחזקה בכ-15.5% ממניות בז"ן, מתקשה לשלם את תשלומי הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב שלה. בפטרוכימיים מקווים שהסדר החוב המוצע יגדיל את הסיכוי לחדש את פוליסת ביטוח האחריות לנושאי משרה שלהם שפוקעת במרץ

יניב רחימי 21:4301.02.21
פטרוכימיים מפרסמת הערב (ב') מתווה להסדר חוב לאור הקושי הקיים לחברה לשרת את התחייבויותיה. המטרה של פטרוכימיים היא ליצור הקבלה בין זרם התקבולים של החברה באחזקותיה במניות בז"ן לבין התשלומים למחזיקי האג"ח. בפטרוכימיים מקווים שהסדר החוב יגדיל את הסיכוי של החברה לרכוש פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה בסכום מספק.
בתי הזיקוק בחיפה בתי הזיקוק בחיפה צילום: אורן פרוינד

 

פטרוכימיים היא חברה ציבורית ללא פעילות, למעט אחזקה ב-15.46% מהון המניות של בז"ן. כל מניות בז"ן המוחזקות על ידי פטרוכימיים משועבדות לטובת המחזיקים בארבע סדרות האג"ח שלה שהחוב שלהן מסתכם ב-1.5 מיליארד שקל. נכון להיום שווי מניות בז"ן המשועבדות נמוך באופן משמעותי מהחוב של פטרוכימיים. יחס הכיסוי לסדרה 1 הוא הנמוך ביותר והוא עומד עד 8% בלבד. יחס הכיסוי לסדרה ח' הוא הגבוה ביותר והוא עומד על 56%. יחס הכיסוי לסדרות ב', ו-ג' עומד על 24%.

 

לפטרוכימיים אין מקורות לביצוע תשלומי הקרן והריבית לאגרות החוב, והיא נסמכת על תקבולי דיבידנד מבז"ן. על רקע המשבר הכלכלי העולמי שנבע מהתפרצות נגיף הקורונה ובעקבות התנודתיות החדה במחירי הגז והנפט, נרשמה ירידה חדה במחיר של מניית בז"ן בבורסה. בז"ן איבדה ב-2020 58% מערכה ובחודש ינואר השנה כבר הספיקה לרדת ב-10% נוספים. כפועל יוצא מכך, בז"ן לא חילקה דיבידנד ב-2020, מה שפגע ביכולת של פטרוכימיים לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח.

 

בנוסף, פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של פטרוכימיים פוקעת בסוף מרץ השנה, והחברה מתקשה לחדש אותה. זאת, לאור חוסר היכולת של החברה להבטיח את תשלומי הקרן והריבית למחזיקי האג"ח.

 

מתווה הסדר החוב המוצע מבוסס על דחיית תשלומי קרן וריבית למחזיקי אגרות החוב. לוחות הסילוקין של סדרות האג"ח יתוקנו באופן שתשלומי הריבית והקרן ייפרעו בתשלום אחד בסוף 2023. לאור הקושי ברכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ועל מנת להגדיל את סיכויי החברה לרכשו פוליסה חדשה, יינתן פטור לנושאי משרה למשך תקופה של 15 חודשים החל מ-1 באפריל 2021.

 

הצעת הסדר החוב של פטרוכימיים מגיעה במקביל להודעה של בעלי השליטה בחברה על הפסקת מימון הוצאות החברה במתכונת הנוכחית. ההשתתפות של בעלת השליטה במימון ההוצאות של פטרוכימיים תעשה רק באופן של המחאת התגמולים שבז"ן תשלם לדירקטורים מטעם החברה - אריה עובדיה יותיר בידו 15 אלף שקל בגין כל חודש שהוא מכהן כדירקטור בבז"ן, ואלכס פסל יותיר בידו סכום זהה בגין כל חודש שהוא מכהן כדירקטור בחברה העירונית המשותפת למתחם בז"ן. בפטרוכימיים מעריכים שהמחאת התקבולים במתכונת החדשה תסכם ב- 980-930 אלף שקל בשנה, בעוד שסך התקבולים בשנים 2020-2019 עמד על 1.134 מיליון שקל מדי שנה.

x