$
בורסת ת"א

מידרוג מורידה דירוג ל-MDG בגלל ירידת ערך של מלון בבעלותה

חברת הדירוג הורידה בשתי נקודות את דירוג האשראי של חברת הנדל"ן האמריקאית, שאג"ח שלה נסחרות בבורסת ת"א, לרמה של Baa3, והותירה אותו בבחינה עם השלכות שליליות; מידרוג ציינה לצד ירידת הערך של המלון גם את הפגיעה המהותית בפעילות השוטפת שלו

יניב רחימי 12:0512.01.21

חברת הנדל"ן האמריקאית MDG סופגת ממידרוג הורדת דירוג בשתי נקודות דירוג (נואוצ'ים) לרמה של Baa3. הדירוג נותר בבחינה עם השלכות שליליות. 

הורדת הדירוג והשארתו תחת בחינה מגיעה בעקבות ירידת שווי של נכס מלונאי מהותי של MDG, ששתי סדרות אג"ח שלה נסחרות בבורסת תל אביב, לצד פגיעה מהותית בפעילות השוטפת של הנכס. אלו גרמו לפגיעה בהון העצמי של החברה ובהתאם לקרבה להפרת אמת מידה פיננסית המהווה עילה להעמדת האג"ח לפירעון מיידי. 

 

פרויקט של MDG פרויקט של MDG צילום: אורן פרוינד

 

בנוסף לכך, במידרוג ציינו את הירידה הצפויה בהיקף הנזילות של MDG בשל פירעון סופי של אג"ח סדרה ב', הצפוי בסוף אפריל השנה. לאחר ביצוע התשלום למחזיקי האג"ח תיוותר בקופה של MDG נזילות בהיקף נמוך, באופן שייצר תלות במימוש נכסים או בקבלת מימון אחר .

 

בדוח של מידרוג צוין שנכסי הבסיס של MDG בתחום הדיור המוגן ובתי האבות הסיעודיים הם על פי רוב בעלי ביקוש קשיח יחסית, באופן התורם לסביבה העסקית. אולם מנגד, לחברה קיימת חשיפה לענף המלונאות המאופיין ברמת סיכון ענפי גבוהה.

 

הפעילות של MDG בתחום המלונאות כוללת מלון בעל 399 חדרים שנפתח בעיתוי בעייתי - נובמבר 2019, חודשים ספורים לפני התפרצות נגיף הקורונה.

 

במידרוג מגדירים את הגמישות הפיננסית של MDG כ"חלשה" וזאת בשל היעדר נכסים שאינם משועבדים, שיעור מינוף (LTV) גבוה ויתרת נזילות שאינה מספקת. יחד עם זאת, בדוח הדירוג הוזכר שבעל השליטה בחברת MDG, מרקס דיוויד (100%) תרם לאחרונה את זכויות ההשתתפות בתאגיד הנמצא בבעלותו המלאה בקרקע מיועדת לפיתוח בקווינס, ניו יורק. בהתאם להערכת שווי שבוצעה לנכס בדצמבר 2019, שוויו מוערך בכ-51 מיליון דולר כאשר מנגד קיימת הלוואה בגין הנכס בסך של כ-23 מיליון דולר. כמו כן, להערכת החברה ברשותה מספר חלופות עתידיות להשגת מקורות נזילות בהמשך.

 

לחברת MDG שתי סדרות אג"ח שנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב והחוב של החברה כלפי מחזיקי האג"ח מסתכם בכ-537 מיליון שקל. אגרות החוב המובטחות של MDG (סדרה ב') נסחרות בתשואה של 9.8%, ואילו אגרות החוב שאינן מובטחות (סדרה ג') נסחרות בתשואה של 17.7%.

x