$
בורסת ת"א

מבנה פונה לביהמ"ש: נושאי משרה בסלע משדלים בעלי מניות להצביע נגד הצעת הרכש

בבקשה מבנה נטען בין היתר ש אנשי סלע פועלים פועלים לכאורה נגד חוק ייעוץ השקעות נותנים ייעוץ מטעה לבעלי מניות פרטיים במטרה להביא אותם הצביע נגד הצעת הרכש", תוך כדי הטענה וניצול תמימות בעלי מניות פרטיים; ביום ראשון עשוי בית המשפט לדון בהצעת מבנה להשתלטות על קרן הריט

חזי שטרנליכט 13:5224.12.20

ביום ראשון הקרוב צפוי לפי ההערכות שופט ביהמ"ש המחוזי בת"א, מגן אלטוביה, לפרסם החלטה בעניין מהלך ההשתלטות של חברת מבנה, בניהולו של דודו זבידה, על קרן הריט סלע קפיטל נדל"ן שבראשה עומד שמואל סלבין. הקרב שהופך ליצרי ככל שעובר הזמן, עולה מדרגה נוספת - מבנה פנתה לפני שעה קלה לביהמ"ש בטענה כי סלע מנהלת קמפיין שבו לכאורה נושאי משרה "מנסים לשכנע בדרכים מתוחכמות להצביע נגד ההחלטות שעל סדר יומה של אסיפת סלע". 

מבנה דורשת מזה זמן, והעניין מונח לפתחו של ביהמ"ש, לשלוח משקיפים מטעמה להליך ספירת קולות ההצבעה באסיפה הכללית שצפויה להתכנס בקרוב (ב-3 בינואר). בהצבעת האסיפה אמורים בעלי המניות של סלע להחליט אם תחדל מלשמש קרן ריט, ואם יסכימו לכך כאשר הרוב הנדרש הוא של 75%, תתקיים הצבעה על שאלת הסכמתם לקבל את הצעת הרכש ומאפשרים למבנה להשתלט על סלע.

 

בפנייה היום מציינת מבנה כי "נדהמה לגלות כי סלע קפיטל מפרסמת ברחבי הרשת ומקדמת מודעות בתשלום המזמינות את בעלי מניות סלע להתקשר לנושאי משרה בסלע לקבלת 'הסבר טלפוני אודות מילוי כתב ההצבעה"

 

לטענת מבנה, במסגרת שיחות הטלפון הללו, המתקבלות מבעלי מניות פרטיים, משדלים "נושאי משרה בסלע את בעלי המניות הפרטיים ומנסים לשכנעם בדרכים מתוחכמות להצביע נגד ההחלטות שעל סדר יומה של אסיפת סלע, זאת תוך מסירת מידע מטעה וחסר ותוך מתן ייעוץ השקעות לבעלי מניות פרטיים שנראה שאינו עומד בהוראות דיני ניירות ערך".

 

בבקשה של מבנה לביהמ"ש הוצג כי סלע לכאורה מקדמת מודעות בתשלום בגוגל, ונטען כי היא הסתירה מביהמ"ש כי היא "מנהלת באופן אקטיבי חד צדדי את תהליך ההצבעות ואף הקימה אתר על חשבון סלע לניהול הליך זה". מתמליל שיחות שהוצג בבקשת מבנה נטע כי נציג סלע, שמוגדר כסמנכ"ל בחברה, אומר למתקשר כי "רוב האנשים הפרטיים שמתקשרים אלי מצביעים נגד ההחלטה. הם רוצים להמשיך להחזיק את המניה הם נהנים מהדיבידנד והם לא רוצים לשנות את זה".

 

בשיחה אחרת, טוענת מבנה, נאמר על ידי נציג סלע למתקשר, כי "מבנה רוצה לעשות השתלטות עויינת" וכי לסלע יש מדיניות חלוקת דיבידנד מדי רבעון ו"למבנה לעניות דעתי בלבד.. אין". ועוד נאמר למתקשר כי רוב בעלי המניות הפרטיים שהתקשרו לאותו נציגד הצביעו נגד מהלך ההשתלטות של מבנה".

 

בבקשה נטען עוד כי אנשי סלע פועלים לכאורה גם "נגד חוק ייעוץ השקעות נותנים ייעוץ מטעה לבעלי מניות פרטיים במטרה להביא אותם הצביע נגד הצעת הרכש". הם עושים זאת על ידי הצגת "טיעונים מטעים וחסרים וניצול תמימותם וחוסר ידיעתם בנושא".

 

מסלע קפיטל נדל"ן נמסר בתגובה: "סלע מבצעת את חובתה ומיידעת הן את המשקיעים המוסדיים והן את המשקיעים הפרטיים בזכותם להצביע על עתידה של החברה. בניגוד לסלע, נראה כי מבנה מנסה בכל כוחה למנוע מהמשקיעים הפרטיים לממש את זכותם הדמוקרטית ולהביא לידי ביטוי את עמדתם. החברה פועלת ותמשיך לפעול בהתאם לדין".

 

  

דודו זבידה מנכ"ל מבנה דודו זבידה מנכ"ל מבנה צילום: תומר לוי

x