$
בורסת ת"א

פרשת אקסלנס-הפניקס מסתיימת בקנס של מיליון שקל

אקסלנס הודתה כי פעלה ברשלנות בביצוע עסקאות מתואמות מול בעלת השליטה הפניקס, ללא סימון העסקאות בהתאם לתקנות; הפרשה מגיעה לסיומה, חמש שנים וחצי אחרי החקירה שבה עלה החשד לגבי יותר מ-3,700 עסקאות שנעשו בין שתי החברות

עירית אבישר 14:0814.12.20

חמש שנים וחצי לאחר שנפתחה פרשת העסקאות בני"ע בין בית ההשקעות אקסלנס לחברה- האם הפניקס, היא נסגרת באופן רשמי בהליך מינהלי שבמסגרתו יוטל על אקסלנס קנס של מיליון שקל. על גובה הקנס החליטה אתמול (א') ועדת האכיפה המינהלית של רשות ניירות ערך.

 

הפרשה החלה בשנת 2015 בחקירה שבה עלה חשד כי יותר מ-3,700 עסקאות, שהתבצעו בין השנים 2011 ל-2014 בין אקסלנס להפניקס, לא נעשו לפי הנהלים המתבקשים בעסקאות בין חברות קשורות. החשד היה שהעסקאות בוצעו כך שנוצר רווח לחשבון הנוסטרו של אקסלנס על חשבון חשבונות של העמיתים בהפניקס. 

בית הפניקס בית הפניקס

 

 

במסגרת הפרשה זומנו לחקירה נושאי משרה באקסלנס, כאשר החשדות היו לתרמית בניירות ערך. התיק נחקר כתיק פלילי, אולם שלוש שנים לאחר מכן החליטה הפרקליטות לסגור את התיק, שעבר למסלול של אכיפה מינהלית ברשות ניירות ערך.

 

ועדת האכיפה המינהלית, בראשות השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום, חתמה על הסדר מול אקסלנס, שבו הודתה החברה כי פעלה בתקופה הרלבנטית בניגוד להוראות ההפרה המינהלית של תרמית בניירות ערך ברשלנות, האוסרת על ביצוע עסקאות מתואמות בין סוחרי אקסלנס לבין עצמם ללא סימונן כמתואמות בדרך שנקבעה בתקנון הבורסה. כאמור, במסגרת ההסכם תשלם אקסלנס קנס של מיליון שקל, ותנקוט צעדים שימנעו פעולות אלה בעתיד על ידי עדכון נהלים מתאימים.

 

מאקסלנס ברוקראז' נמסר: "מדובר בהסדר מינהלי, העוסק באירוע טכני במהותו של אי-סימון עסקאות תואמות, אשר התרחש לפני למעלה משש שנים בחברת הברוקראז'. מדובר בתיק תקדימי, שבו לראשונה נטענה טענה כי אי-סימון עסקאות כתואמות מהווה הפרה מינהלית.

 

"חשוב להדגיש כי הטענה המינהלית מתייחסת לאי-סימון העסקאות בלבד, ואין כל טענה ביחס לתקינות העסקאות. חברת הברוקראז' מתנהלת זה שנים ארוכות תחת כללים מחמירים של תוכניות אכיפה ובקרות פנימיות קפדניות. למעשה, הבקרות הפנימיות של החברה הן שזיהו לראשונה את אי-סימון העסקאות עוד במהלך התקופה הרלבנטית, והחברה אכן טיפלה בנושא באופן מיידי. לכן החברה לקחה אחריות על הנושא במסגרת ההסדר המינהלי. החברה חרתה על דגלה תרבות של ציות, תקינות ואכיפה, ובמהלך השנים השקיעה ומשקיעה משאבים נכבדים בתחומים הללו".

 

אקסלנס מיוצגת על ידי עורכי הדין ארז הראל, הילה שמעון ויחיאל ציפורי ממשרד גורניצקי ושות'.

x