$
בורסת ת"א

עלייה של 5% בגביית שכירות באלוני חץ: הרוב המכריע של מבקשי ההקלות - מישראל

ההכנסות מדמי שכירות עמדו ברבעון על 192 מיליון שקל, הרווח התפעולי התזרימי עלה גם הוא ב-5%, ל-126 מיליון שקל; היקף ההקלות שהעניקה אלוני חץ לשוכרים עומד מתחילת השנה על 41 מיליון שקל, מהם 9 מיליון שקל ברבעון השלישי; שיעור גביית דמי השכירות עמד בארץ על 94% ובארה"ב על 99%

חזי שטרנליכט 09:1923.11.20

השפעת הקורונה ממשיכה להתפוגג בקרב חברות הנדל"ן המניב: חברת האחזקות אלוני חץ, המחזיקה בפורטפוליו של פעילויות בתחום הנדל"ן המניב המשרדי בארץ  (באצעות החברה הבת אמות), באנגליה ובארה"ב, כמו גם בהחזקה בחברת אנרגיה מתחדשת (אנרג'יקס) מדווחת על על עלייה  בהכנסות המתואמות מדמי שכירות (NOI) של 4.9% ברבעון השלישי, ואף שיפור של 5% ברווח התזרימי התפעולי שלה (FFO) שהסתכם ב-126 מיליון שקל.  

ה-NOI הרבעוני של אלוני חץ הסתכם ב-192 מיליון שקל, מול 183 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הסיבה לעלייה נובעת מתוספת של נכסים חדשים שנרכשו, לצד צמיחה בהכנסות על השטחים הקיימים. מתחילת השנה העניקו החברות בהן מושקעת אלוני חץ הקלות לשוכרים – בעיקר בשטחים המסחריים שנסגרו לרגל הסגרים. היקפן הכולל של ההקלות הסתכם ב-41 מיליון שקל, מתוך הסכום הזה – 9 מיליון שקל נרשמו ברבעון השלישי.

 

עמדת אלוני חץ, כמו החברות שבהן היא מושקעת, היא שלא להעניק בתחום המשרדים הנחות בשכר דירה. בדוח מציינת אלוני חץ כי "חברות הקבוצה קיבלו פניות מחלק משוכריהן לביצוע הקלות בתשלום דמי השכירות. יש לציין שרובן המכריע של הפניות היו בישראל". שיעור גביית דמי השכירות נותר גבוה ועמד על 94% בארץ, 96% בבריטניה ו-99% בארה"ב.

 

החברה ספגה מתחילת השנה שערוכי נדל"ן שליליים בהיקף של 163 מיליון שקל, אך ברבעון השלישי נראים ניצנים של היפוך המגמה. ברבעון זה נרשמו שיערוכים חיוביים של 38 מיליוני שקלים. בחברה מציינים כי השערוך השלילי נבע בין היתר מאובדן הכנסות חד פעמי מנכסים מסחריים בארץ ובבריטניה, ירידה משמעותית משירותי חנייה ועדכון פרמטרים בהערכות השווי בארה"ב. החרפת המשבר, עלולה לפי אלוני חץ, לגרור שערוכים שליליים נוספים בעתיד.

 

בסיכומו של דבר הביצועים הסולידיים, בוודאי לנוכח חומרת משבר הקורונה, מאפשרים לאלוני חץ לשמר את מדיניות הדיבידנד שלה כפי שהיתה. בחודש מרץ קבע דירקטוריון החברה חלוקה של 116 אגורות למניה לכל הפחות על פני 4 תשלומים רבעוניים שווים, של 29 אגורות לכל אחד. עם פרסום הדו"חות החליט הדירקטוריון על חלוקה בסכום זה שתסתכם ב-50 מיליון שקל בדצמבר הקרוב.

 

נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ ובעל המניות הגדול ביותר בה (14.52%) מסר עם פרסום התוצאות "נכון להיום, פעילות המשרדים בשווקים בהם אנו פועלים ממשיכה להתנהל בצורה יחסית טובה: שיעורי התפוסה נותרו גבוהים, הגביה מתנהלת כסדרה וחידושי חוזים מתבצעים בתנאים דומים לטרום המשבר. אנחנו מניחים כי בשנה הבאה אי הוודאות תתבהר ונקבל תמונה ברורה יותר לאיזו שגרה העולם חוזר" .

 

 

 

נתן חץ מנכ"ל ובעל שליטה באלוני חץ נתן חץ מנכ"ל ובעל שליטה באלוני חץ צילום: עמית שעל

 

x