$
בורסת ת"א

נחתמה עסקת ללין: המייסדות מוכרות 25% מהרשת לפי שווי של 355 מיליון שקל

מירב כהן ורויטל לוי חתמו על מכירת 20% מהמניות לפועלים שוקי הון תמורת 71 מיליון שקל ו-5% מהמניות לפוקס תמורת 17.75 מיליון שקל. כל אחת מהמייסדות תישאר עם אחזקה של 12.5%. פוקס תחזיק ב-55% ותאחד את ללין בדוחותיה הכספיים

אורנה יפת 22:2904.10.20

מייסדות רשת ללין, מקבוצת פוקס, מירב כהן ורויטל לוי צוברי חתמו היום (א') בערב על מכירת 25% מהחזקותיהן בחברה. 20% מהמניות נמכרו לפועלים שוקי הון ו-5% מהמניות רכשה קבוצת פוקס שהגדילה אחזקה בחברה. העסקה משקפת לללין שווי של 355 מיליון שקל. פועלים שוקי הון תשלם 71 מיליון שקל עבור המניות ופוקס תשלם 17.75 מיליון שקל.

 

 

לאחר המכירה, נותרו כהן ולוי עם אחזקה של 12.5% כל אחת, פועלים שוקי הון מחזיקה 20% ממניות החברה וקבוצת פוקס תהיה בעלת השליטה בחברה עם 55% ממניות ללין ותאחד את ללין בדוחותיה הכספיים. פוקס צפויה לרשום ברבעון האחרון של השנה רווח של 130 מיליון שקל כתוצאה משערוך ללין.

 

השלמת העסקה תהיה בכפוף להתקיימות תנאים מתלים ובין היתר קבלת אישורים של משכירי נכסים ואישור רשות התחרות עד ל-6 בדצמבר 2020. לכל צד יש אפשרות להאריך את המועד להתקיימותם התנאים המתלים למשך 30 יום.

 

פוקס מדווחת כי בהתקיים תנאים מסוימים, יחול מנגנון התאמה לשווי של ללין, שלא יפחת מ-355 מיליון שקל ועד 420 מיליון שקל. התמורה תשולם למייסדות לאחר אישור הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2022.

 

מייסדות ללין. מימין: רויטל לוי צוברי ומירב כהן מייסדות ללין. מימין: רויטל לוי צוברי ומירב כהן צילום: מאיה באומל

 

 

במסגרת הסכם בעלי המניות נקבעו הוראות ביחס לאופן קבלת ההחלטות. פוקס תהיה רשאית למנות את רוב חברי הדירקטוריון ובכללם את יו"ר הדירקטוריון. החלטות בדירקטוריון ובאסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות למעט רשימה מצומצמת של החלטות מיוחדות אשר ידרשו את הסכמת פועלים שוקי הון והמייסדות. כמו כן, נקבעו בהסכם הוראות ביחס למימון החברה, מדיניות חלוקת דיבידנד ומנגנונים שיחולו בעת העברת מניות, המקנים זכות הצעה ראשונה לפוקס, זכות הצטרפות, וזכות גרירה.

 

מירב כהן ורויטל לוי צוברי, בנות דודות ומייסדות הרשת מסרו: "אנו נרגשות מאוד. אנו רוצות להודות לעובדים שלנו ולכל הלקוחות, להראל ויזל על השותפות והארת הדרך ולפועלים שוקי הון על האמון הרב. אנו נשארות עם החזקה משמעותית בחברה, מתוך אמונה שללין תהפוך להיות חברה גלובלית מובילה ומצליחה בעולם". ללין נוסדה בשנת 1999. לרשת 115 חנויות ברחבי הארץ, 9 חנויות בקנדה, 29 חנויות ביפן וחנות אחת בקליפורניה. בשנת 2007 רכשה קבוצת פוקס 50% מהחברה.

x