$
בורסת ת"א

לאחר מכירת גולן טלקום: אלקטרה צריכה מחלקת דיבידנד של 300 מיליון שקל

החברה שבשליטת אלקו של האחים זלקינד פרסמה תוצאות של חודשי יולי-אוגוסט: הרווח הנקי טיפס בתקופה זו ב-56% ל-211 מיליון שקל, ההכנסות עלו ב-24% ל-510 מיליון שקל; באוגוסט השלימה אלקטרה צריכה את מכירת גולן טלקום לסלקום, כשחלקה בתמורה עומד על כ-573 מיליון שקל

אביאור אבו 10:4113.09.20

אלקטרה מוצרי צריכה מסכמת את יולי-אוגוסט עם רווח נקי של כ-210 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-135 מיליון שקל בחודשים המקבילים אשתקד – כך עולה מדו"חות הכספיים שפרסמה החברה הבוקר. פרסום הדו"חות החלקיים נובע מהחלטת הדירקטוריון לחלק דיבידנד בהיקף של 300 מיליון שקל בהמשך לרווח שרשמה אלקטרה צריכה ממכירת החזקתה בגולן טלקום לסלקום.

 

החברה דיווחה באוגוסט על השלמתה של העסקה למכירת גולן טלקום לחברת סלקום, וזאת בתמורה שנקבעה על כ-640 מיליון שקל. בהתאם לשיעור אחזקתה בגולן (90.01%) ובניכוי אופציות לעובדים בגולן, חלקה של אלקטרה צריכה בתמורה עומד על כ-573 מיליון שקל.

 

אלקטרה צריכה נשלקטת על ידי קבוצת אלקו (54.1%) שבבעלות האחים דני ומייקי זלקינד (65.5%). היום הקובע לערך הדיבידנד הוא ה-21 בספטמבר ויום התשלום הוא ה-30 בספטמבר. באוגוסט הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 30 מיליון שקל שחולק בתחילת ספטמבר 2020. דיבידנד זה מצטרף לדיבידנד של 30 מיליון שקל שחילקה החברה באפריל 2020 ולדיבידנדים בסכום כולל של 46 מיליון שקל שחילקה החברה במהלך 2019.

 

צביקה שווימר מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה צביקה שווימר מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה צילום: אוראל כהן

 

 

לפי  הדוחות האמורים לחודשים יולי-אוגוסט, הכנסות החברה בתקופה זו  עלו בכ-23.6% בהשוואה ליולי-אוגוסט 2019 ועמדו על 510 מיליון שקל. העלייה בהכנסות נובעת מצמיחה במחזור המכירות של מגזר קמעונאות חשמל ומעלייה במחזור המכירות של מגזר מוצרי צריכה חשמליים. הרווח הגולמי עלה בכ-49.6% לכ-127 מיליון שקל לעומת החודשיים המקבילים אשתקד. העלייה ברווח הגולמי מקורה בעיקר במגזר מוצרי צריכה חשמליים, הודות לשיפור בתחום המזגנים בישראל.

 

הרווח התפעולי טיפס לכ-41 מיליון שקל לעומת כ-8.5 מיליון שקל בחודשיים המקבילים אשתקד, עלייה של כ-379%. ה-EBITDA עלה בכ-142% לכ-52 מיליון שקל, לעומת החודשים המקבילים אשתקד. ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-913 מיליון שקל, נכון לסוף אוגוסט.

 

הנכס הפיננסי נטו של החברה לסוף אוגוסט הסתכם בכ-452 מיליון שקל לעומת חוב פיננסי נטו בסך כ-627 מיליון שקל לסוף 2019. השינוי נובע בעיקר מהתמורה של מכירת גולן טלקום והפסקת איחוד דוחותיה הכספיים.

 

במגזר מוצרי צריכה חשמליים, המכירות ביולי-אוגוסט עלו בכ-10% לכ-251 מיליון שקל, לעומת החודשים המקבילים אשתקד. הרווח המגזרי טיפס לכ-26.2 מיליון שקל לעומת כ-7.5 מיליון שקל בחודשים המקבילים אשתקד. במגזר קמעונאות חשמל, במסגרתו מפעילה החברה את הרשתות מחסני חשמל ושקם אלקטריק, המכירות ביולי-אוגוסט עלו בכ-37.5% לכ-291 מיליון שקל לעומת החודשים המקבילים אשתקד. הרווח המגזרי עלה לכ-20.3 מיליון שקל, לעומת כ-6.3 מיליון שקל בחודשים המקבילים אשתקד.

 

 

 

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה: "אנחנו מפרסמים היום באופן חריג תוצאות כספיות לחודשי הקיץ יולי-אוגוסט 2020, המבטאים שיפור משמעותי בעסקי החברה, הן במגזר מוצרי הצריכה החשמליים – שנהנה מעלייה ברווחיות ובהכנסות מעסקי המזגנים ומגידול בפעילות סחר המותגים – והן במגזר קמעונאות החשמל, שבו אנו רואים את פירות המהלכים התפעוליים שיישמנו ומנועי הצמיחה שבאים לידי ביטוי, לצד ההשפעה החיובית של שינוי טעמי הלקוחות בעקבות הרגלי החיים החדשים שנוצרו בתקופת הקורונה".

x