$
בורסת ת"א

אלטשולר מקשיח עמדות מול הלמן אלדובי: "לא נשתתף במו"מ עם שני מציעים"

בית ההשקעות נותן להלמן אלדובי חודש להגיע להסכם עם הקרן הזרה המעוניית ברכישתו; אם בתוך חודש לא ייחתם הסכם עימה - אלטשולר שחם יגיש שוב את הצעת הרכש שלו

נעמי צורף 17:2808.09.20

אלטשולר שחם מעמיד דד ליין לבית ההשקעות הלמן אלדובי בנוגע להצעת הרכישה שלו. אלטשולר שחם הודיע לדריקטוריון הלמן אלדובי על הפסקת המו"מ לרכישת פעילות הגמל של בית ההשקעות ומסר כי "לא נהיה שותפים למשא ומתן המתקיים מול שני מציעים במקביל. הוועדה מוזמנת למצות את המו"מ עם ההצעה הנוספת עד סוף החודש, ובמידת הרלוונטיות נשוב למו"מ יעיל ב-7 באוקטובר". על רקע ההודעה איבדה מניית הלמן אלדובי 7% משוויה.

 

בסוף יולי הגישה אלטשולר שחם גמל ופנסיה (חברה בת של בית ההשקעות) הצעה לרכישת פעילות הגמל של הלמן אלדובי בסכום כולל של 230 מיליון שקל, לפי שווי של 6.6 שקלים למניה. ההצעה משקפת פרמיה של 116.9% על מחיר הסגירה של המניה ערב ההצעה. ואולם עד כה לא הצליח להתגבש הסכם לרכישתה.

 

בהלמן אלדובי מיהרו להודיע כי במקביל הגיעה הצעה לרכישה מקרן זרה, וכי הדירקטוריון הקים ועדה עצמאית שתבחן את ההצעות.

 

ההצעה הנוספת התקבלה כמה ימים לאחר ההצעה של אלטשולר שחם מקרן השקעות בריטית, Pollen street capital, שהציעה לרכוש 51%-100% מהלמן אלדובי לפי שווי של 304-230 מיליון שקל.

 

 לקראת סוף 2019 פורסם כי גם הפניקס הציעה להלמן אלדובי לרכוש את פעילות הגמל שלה, וגם אז פורסם זמן קצר לאחר מכן כי במקביל התקבלה הצעה מאותה קרן לרכישת בית ההשקעות. בסופו של דבר, אף אחת מההצעות לא הבשילה.

 

ככל הנראה לא אהבו באלטשולר שחם את קצב ההתקדמות בשיחות המקבילות, והודיעו כי הם יוצאים לעת עתה מהמשחק. אלא שהיציאה הזו היא מהלך זמני וטקטי בלבד, שכן בחברה מציינים כי אם תוך חודש לא ייחתם הסכם עם הקרן הזרה (מה שככל הנראה רוב הסיכויים שיקרה), אז יגישו מחדש את הצעת הרכש שלהם. ככל הנראה מהלך שכזה אמור להגביר את הלחץ של בעלי המניות בבית ההשקעות להיענות להצעה של אלטשולר שחם.

  

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל חברת הגמל של אלטשולר שחם יאיר לוינשטיין, מנכ"ל חברת הגמל של אלטשולר שחם

 

"הגם שלהערכתנו, ההצעה הנוספת (ככל שפרטיה מוכרים) נחותה מזו הגלומה בהצעת החברה, הודיעה החברה לוועדה כי היא סבורה כי לא יהיה זה לטובתה או לטובת הלמן אלדובי, כי הוועדה תנהל מו"מ במקביל עם שני מציעים", כותבים באלטשולר שחם. "בהתאם לכך, והואיל וחלפה תקופת המו"מ אשר ננקבה בהצעת החברה, הודיעה החברה לוועדה אין בכוונתה להמשיך בשלב זה במשא ומתן בקשר עם ההצעה".

 

כאמור הודיע אלטשולר כי ככל שעד ל-7 באוקטובר, לא ייחתם הסכם מחייב עם המציע הנוסף, הצעתו תחזור להיות תקפה והוא יהיה מוכן להיכנס להליך של מו"מ מזורז לשם חתימה על הסכם לרכישת פעילות הגמל של הלמן אלדובי.

 

x