$
בורסת ת"א

דיסקונט הפריש חצי מיליארד שקל להפסדי אשראי - הרווח הנקי נפל ב-68%

הבנק מסיים את הרבעון השני עם רווח נקי של 174 מיליון שקל בלבד - התשואה להון נפלה ל-3%, מול 12.8% ברבעון המקביל ב-2019. הבנק העניק דחייה להלוואות בסכום של 19.4 מיליארד שקל - 62% מהלווים חזרו להעביר את תלומי החוב

נעמי צורף 09:0427.08.20

בנק דיסקונט דיווח הבוקר (ה') על תוצאות הרבעון השני, - הבנק הפריש הוצאה ענקית להפסדי אשראי בסכום של 532 מיליון שקל, מתוכה הפרשה קבוצתית של 521 מיליון שקל.  

 

ההפרשה הגדולה נובעת מהשפעת משבר הקורונה ואי הוודאות הנמשכת בתחום. בעקבות ההפרדה מציג דיסקונט רווח נקי של 174 מיליון שקל בלבד ברבעון השני של 2020, לעומת רווח נקי של 545 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - ירידה חדה  של 68%.

 

התשואה להון נפלה לרמה של 3% בלבד - מול תשואה להון של 12.8% ברבעון המקביל בשנה שעברה ושל 6% ברבעון הראשון של 2020. ההכנסות מריבית הסתכמו ב-1.5 מיליארד שקל, עלייה של 0.5% בהשוואה לרבעון הקודם וירידה של 8.3% לעומת הרבעון המקביל.

 

עוד מדווח הבנק כי במהלך המשבר ועד סוף השבוע שעבר, איפשרו דיסקונט ומרכנתיל דחיית תשלומי הלוואות בהיקף של כ-19.4 מיליארד שקל, כאשר מתוכם משכנתאות בהיקף של כ-8.3 מיליארד שקל. תקופת הדחייה הסתיימה עבור 61.6% מכלל ההלוואות ועבור 61.5% מההלוואות לדיור - לווים אלה חזרו לבצע לפרוע את ההלוואות.

 

כמו כן, בדיסקונט מדווחים על האצת תוכנית ההתייעלות, במסגרתה יפרשו מהבנק כ-300 עובדים בתנאים מועדפים, כך שעד סוף שנת 2021 צפויים לפרוש מהבנק כ-450 עובדים כולל בפרישה טבעית.  

 

אורי לוין מנכ"ל דיסקונט אורי לוין מנכ"ל דיסקונט

 

 

חברת כרטיסי האשראי כאל, שהיא חברת בת של הבנק, הציגה ברבעון זה רווח של 23 מיליון שקל, לעומת רווח של 54 מיליון שקל ברבעון המקביל - ירידה בשיעור של 57.4%. התוצאות הושפעו בעיקר מעליה משמעותית בהוצאות להפסדי אשראי ומירידה בהיקף ההכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי. סך הרווחים של כאל למחצית הראשונה של 2020 עמדו על 16 מיליון שקל בלבד, לעומת 91 מיליון שקל במחצית המקבילה – ירידה של 82%.

 

סכום ההוצאות התפעוליות והאחרות עמד על 1.6 מיליארד שקל, עלייה של 0.8% ביחס לרבעון המקביל. ההוצאות הושפעו מעלייה בהוצאה להטבות עובדים לזמן ארוך, בשל ירידת שיעורי ההיוון ומעליה בהפרשה לתביעות.

 

סך האשראי לציבור נטו הסתכם ב-183.4 מיליארד שקל, עליה של 1.6% מתחילת השנה ושל 6.5% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל. האשראי העסקי הסתכם ב-55.7 מיליארד שקל, עלייה  של 2.6% בהשוואה לרבעון הקודם וגשל 11.4% בהשוואה לרבעון המקביל; תיק המשכנתאות הסתכם ב-39.7 מיליארד שקל - עלייה  של 3.4% בהשוואה לרבעון הקודם ושל 13.6% בהשוואה לרבעון המקביל

 

תיק האשראי הצרכני דווקא התכווץ, כתוצאה מירידה בביקושים לאור משבר הקורונה והסתכם ב-14.9 מיליארד שקל, ירידה בשיעור של 4% בהשוואה לרבעון הקודם ושל 4.8% בהשוואה לרבעון המקביל. דיסקונט מדווח על עלייה של 10.2% מתחילת השנה ושל 15.2% בהשוואה לרבעון המקביל בפיקדונות הציבור שהסתכמו ב-222 מיליארד שקל.

x