$
בורסת ת"א

למרות סגירת הסניפים והתפטרות הבכירים, מכירות עדיקה זינקו

חברת האופנה שבשליטת קבוצת גולף סיכמה את הרבעון השני עם עלייה של 54% במכירות ל-40.1 מיליון שקל, ומעבר לרווח נקי של 3.9 מיליון שקל; במהלך הרבעון התפטר המנכ"ל והמייסד דדי שוורצברג בעקבות ביקורת על התנהלות קבוצת גולף, אחריו התפטרו בכירים נוספים

נורית קדוש 14:5625.08.20

חברת האופנה עדיקה חתמה את הרבעון השני עם זינוק של 54% במכירות שהסתכמו ב-40.1 מיליון שקל. בשורה התחתונה עברה החברה לרווח נקי של 3.9 מיליון שקל לעומת הפסד של 200 אלף שקל ברבעון המקביל. 

 

לפי הדוחות שפירסמה היום (ג') החברה שבשליטת קבוצת גולף, עיקר העלייה במכירות הושג מהרחבת הפעילות לחו"ל בתחילת השנה. הפעילות הבינלאומית הניבה הכנסות של 13 מיליון שקל, לעומת 250 אלף שקל ברבעון המקביל ב-2019.

 

 

מנכ"ל עדיקה, רועי הסל מנכ"ל עדיקה, רועי הסל צילום: Chris Thorn

 

העלייה במכירות באה לידי ביטוי בשורת הרווח הגולמי שעלה ב-42% ל-23 מיליון שקל. ההתרחבות לחו"ל הובילה לירידה ברווחיות הגולמית ל-56.3% לעומת 61% ברבעון השני אשתקד. זאת כיוון שהפעילות הבינלאומית מאופיינת ברווחיות נמוכה יותר בשל המכסים ועלויות שילוח גבוהות יחסית.  

 

גם הרווחיות הגולמית של פעילות עדיקה בישראל, ירדה ל-58%, בעקבות עלייה מהותית בעלויות ייבוא המוצרים, סגירת החנויות הפיזיות מאמצע מרץ ועד תחילת מאי וכן שינוי מדיניות עלות המשלוחים ללקוחות. יחד עם זאת, הרווח הגולמי של מגזר שירותי המסחר המקוון, עלה בעקבות צמיחה בהיקפי הפעילות של האתר. מספר הלקוחות הפעילים באתר, צמח ב-40% ל- 66 אלף והסל הממוצע צמח ב-7% ל-187 שקל.

 

החברה רשמה ירידת ערך של 1.3 מיליון שקל בסעיף הוצאות אחרות, בעקבות פיתוח עצמי של אפליקציה שלהערכתה לא יעשה בה שימוש. זאת כיוון שמבנה כתיבתה ואפיונה מושתתים על מערכת שכבר אינה נתמכת. החברה ציינה כי אם תרצה בהמשך להשתמש באפליקציה כלשהי ככלי שיווקי, תפותח האפליקציה מחדש בטכנולוגיה אחרת.

 

כחלק מביסוס הפעילות הבינלאומית, החברה רשמה הוצאות שיווק ותמיכה של 7.5 מיליון שקל. הוצאות אלו קוזזו בירידה בהוצאות מכירה והנהלה וכלליות בישראל, בעקבות משבר הקורונה במסגרתו לא נפתחו החנויות לתקופה ממושכת וכן חלק ניכר מעובדי החברה הוצאו לחל"ת.

 

הירידה בהוצאות בעקבות הוצאת עובדים לחל"ת וסגירת חנויות, אפשרה לעדיקה להציג עליה של כ-350% ברווח התפעולי שהסתכם ב-7 מיליון שקל. בהתאם, זינקה הרווחיות התפעולית ל-14.8% מהמכירות לעומת 5.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

במהלך הרבעון התפטרה שורה של חברי הנהלה בעדיקה, בהם המנכ"ל והמייסד דדי שוורצברג. זאת בעקבות חילוקי דעות עם קבוצת גולף, החברה האם של עדיקה. רועי הסל מונה בתחילה לממלא מקום המנכ"ל ובהמשך למנכ"ל קבוע.

 

החודש הגיש שוורצברג לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה למתן צו לגילוי ועיון במסמכים טרם הגשת תביעה נגזרת. שוורצברג מאשים את בעלות השליטה בעדיקה - גולף וכלל תעשיות - בכך שפעלו לטובת עניינן של בעלות השליטה בניגוד לכללי מנהל תקין. בעדיקה טוענים כי למיטב הבנת החברה, הבקשה עצמה אינה מגלה ולו עילות תביעה לכאוריות כנגד אותם גורמים ואינה מצביעה על נזקים כלשהם שנגרמו ולו לכאורה לחברה בהקשר לנטען בבקשה. במקביל, מינה דירקטוריון החברה ועדת בדיקה בלתי תלויה והסמיך אותה לבחון את הפניה לחברה.

 

לפי גולף, ועדת הבדיקה לא מצאה התנהלות שמספקת עילת תביעה כלשהי כנגדם, וכן, לא מצאה כי נגרם לחברה נזק כלשהו כתוצאה מהתנהלותם. בהתאם, המליצה ועדת הבדיקה לדירקטוריון החברה לדחות את דרישתו של שוורצברג. בסיום הליך הבדיקה, דירקטוריון החברה קיים דיון במסקנות ועדת הבדיקה, והחליט פה אחד לדחות את הפנייה לחברה.

x