$
בורסת ת"א

למרות הקורונה וזעקות השבר של ויזל: הרווח של פוקס זינק ב-55% ברבעון השני

הקורונה אמנם נגסה בחמישית ממכירות הקבוצה ברבעון השני, אך אפשרה לחברה להציג שיפור ברווחיות עם זינוק ברווח הנקי שהסתכם ב-90.1 מיליון שקל; לצד המכירות אונליין שצמחו משמעותית, נרשמה ירידה בהוצאות המכירה והשיווק; ומישהו בכלל זוכר את הסערה שעוררו המענקים בקבוצה?

נורית קדוש 10:5325.08.20

קבוצת פוקס רשמה ברבעון השני מכירות בהיקף של כ-158 מיליון שקל ואלו הסתכמו בכ-694.7 מיליון שקל, ירידה של כ-18.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הירידה במונחים כספיים, נרשמה בתחום האופנה ואופנת הבית, שאיבדו כרבע מהמכירות (25.7%) - 123 מיליון שקל

ביחס לרבעון השני אשתקד והסתכמו ב-358 מיליון שקל.

 

אמנם הקורונה נגסה בכחמישית ממכירות קבוצת פוקס ברבעון השני, אך אפשרה לחברה להציג שיפור ברווחיות וזינוק של 55% ברווח הנקי שהסתכם ב-90.1 מיליון שקל. פוקס רשמה ירידה בהוצאות המכירה והשיווק ברבעון השני, שנבעה בעיקר מירידה בהוצאות הפעלה עיקריות בשל צמצום הפעילות עם סגירת החנויות.

 

 

הראל ויזל, מנכ"ל קב' פוקס הראל ויזל, מנכ"ל קב' פוקס צילום דימה טליאנסקי

 

החברה מציינת כי בתקופה בה נסגרו החנויות, המשיכה פוקס להפעיל את אתרי האונליין שלה: טרמינל איקס, פוקס הום, שילב וללין, ומכירות האתרים עלו משמעותית, ביחס לתחזית החברה ותכניות העבודה.

  

הרווח הגולמי ברבעון השני עלה ב-2.94% ל-284.3 מיליון שקל. העלייה הקלה ברווח, נוכח הירידה החדה במכירות, אפשרה לחברה להציג עלייה ברווחיות הגולמית שהסתכמה ב-60.7% מהמכירות בהשוואה לכ-57.7% מהמכירות ברבעון המקביל אשתקד. ירידה בהוצאות תפעול, אפשרה לחברה לרשום עלייה של 50% ברווח התפעולי ולשפר את הרווחיות התפעולית ל-19.9% מהמכירות לעומת כ-13.1% מהמכירות ברבעון המקביל אשתקד.

 

פוקס מציגה נתונים לפיהם, מכירות החנויות הזהות בתחום האופנה ואופנת הבית, רשמו עלייה של 25% במכירות שהסתכמו ברבעון ב-291 מיליון שקל. עוד מוצגת עלייה של 38.2% במכירות החנויות הזהות בתחום הספורט ועלייה של 22.1% במכירות חנויות זהות של ללין. אלא שהתקופה לפיה חישבה החברה את נתוני החנויות הזהות ברבעון השני, הינה בין 7.5.20 לסוף הרבעון, מבלי לקחת בחשבון את המחצית הראשונה של הרבעון, במהלכה החנויות היו סגורות בשל הנחיית הממשלה על סגירת קניונים ומרכזים מסחריים.

 

בפוקס מציינים כי עם הסרת הסגר, נרשמה עלייה משמעותית בכל ערוצי המכירה, מה שסייע לשיפור ברווחיות, ביחס לתקופות מקבילות אשתקד. עוד נמסר כי עם סיום תקופת הסגר, החזירה הקבוצה את כלל עובדיה. בהמשך, ועם מגמת השיפור הניכר בהכנסות הקבוצה במהלך הרבעון השני, הודיעה החברה כי לא תפנה לקבלת מענקי המדינה לחודשים אלו.

 

 

המענקים שעוררו זעם ציבורי

 

ואיך אפשר לשכוח את פרשת הדיבידנדים: ברבעון הראשון העמיקה הקבוצה את ההפסדים שלה ורשמה ירידה בהכנסות. זאת, עקב סגירת החנויות שהשפיעו על התוצאות. בנוסף, בסוף אפריל החליט משרד האוצר להעניק הטבות ב-6 מיליארד שקל למעסיקים הגדולים, במטרה להשיב עובדים למעגל התעסוקה. ולמרות זאת, החליט דירקטוריון קבוצת פוקס על חלוקת דיבידנד של 49 מיליון שקל. הלחץ הציבורי והמוסדי עשו את שלהם, ומנכ"ל החברה ויזל נכנע וביטל את חלוקת הדיבידנדים.

 

 

רשת ביטחון

 

בפוקס מציינים כי עם פרוץ המשבר ביצעה החברה מספר צעדים לחיזוק הנזילות ושמירה על איתנותה הפיננסית. במסגרת זו, גייסה פוקס שתי הלוואות בסך של 200 מיליון שקל מתאגידים בנקאיים גדולים. ההלוואות הינן לתקופה של 3 שנים, צמודות לריבית הפריים. בנוסף, פעלה החברה לקבלת אשראי בערבות מדינה מתאגידים בנקאיים גדולים בחלק מחברות הבת, בסך כולל של כ-60.6 מיליון שקל.

 

ההלוואות הינן לחמש שנים, כאשר בשנה הראשונה לא תצבור הקרן ריבית. תשלומי הקרן והריבית יתבצעו החל מהשנה השנייה בתשלומים חודשיים. ההלוואות צמודות לריבית הפריים.

x