$
בורסת ת"א

אלרוב נאלצה לסגור את המלונות זמנית וההכנסות צנחו ב-75%

החברה שבשליטת אלפרד אקירוב סגרה ברבעון השני את בתי המלון שלה בישראל ובאירופה, כך שלא רשמה כלל הכנסות מהם - לעומת הכנסות של 198 מיליון שקל מבתי המלון ברבעון המקביל; אלרוב נדל"ן עברה להפסד של 31.8 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 95.3 מיליון שקל ברבעון השני של 2019

חזי שטרנליכט 11:2024.08.20

משבר הקורונה פגע באחת מפעילויות הליבה של אלרוב נדל"ן שבשליטת אלפרד אקירוב. החברה שמחזיקה בבתי מלון בישראל ובאירופה נאלצה לסגור אותם במהלך הרבעון השני, ולכן לא רשמה כלל הכנסות מהפעלתם. זאת לעומת הכנסות של 198 מיליון שקל מבתי המלון ברבעון השני של 2019.  

בעקבות תשלומי שכר דירה ופעילות הדיור המוגן והכנסות נוספות, רשמה החברה הכנסות של 100 מיליון שקל ברבעון השני, ירידה של 74.5% ביחס לרבעון המקביל. 

אלפרד אקירוב בעל השליטה באלרוב אלפרד אקירוב בעל השליטה באלרוב צילום: עמית שעל

 

 

הנפילה בהכנסות העבירה את אלרוב נדל"ן לרישום של הפסד תפעולי בהיקף של 1.7 מיליון שקל ברבעון השני מול רווח של 145.9 מיליון שקל אשתקד. בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד של 31.8 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 95.3 מיליון שקל ברבעון השני של 2019.

 

הפעילות המלונאית שהושבתה ברבעון השני הוחזרה בהדרגה לפעילות. ביולי החזירה אלרוב נדל"ן לפעילות את מלון ממילא בירושלים ומלון קונסרבטוריום באמסטרדם, ובאוגוסט את מלון מצודת דוד בירושלים. החברה מעריכה כי מלון לוטסיה בפריז ומלון קפה רויאל בלונדון צפויים להיפתח במהלך חודש ספטמבר. צפויה השפעה מהותית לרעה על הרווחיות התפעולית מפעילותה המלונאית, הן בישראל והן באירופה, בשנת 2020.

 

בחברה ציינו כי תחום פעילות הנדל"ן המניב, מלבד מלונאות, לא הושפע מהמשבר וההכנסות מדמי שכירות לרבות שיעורי הגבייה לא נפגעו ביחס לטרום פרוץ המשבר. עוד ציינו כי פעלו לצמצום ההוצאות והתאמתן לפעילות בתקופה הנוכחית, בין היתר על ידי סגירה זמנית של בתי המלון. החברה נעזרת ככל הניתן בחבילות סיוע של הרשויות הרלוונטיות המקומיות בחו"ל, ופעלה להתייעלות ולצמצום כוח האדם בקבוצה.

 

בשנה החולפת הגדילה אלרוב נדל"ן את האשראי לטווח קצר מתאגידים בנקאיים, זאת בשל עלויות הריבית הזולות ביחס לריביות לטווח ארוך, כך לפי החברה. האשראי לזמן קצר זינק ב-995 מיליון שקל, בעיקר משום ששתי הלוואות עבור מלון לוטסיה בפריז ומלון קונסרבטוריום באמסטרדם, בהיקף של 793 מיליון שקל ו-463 מיליון שקל בהתאמה, עומדות לפירעון באפריל הקרוב (2021). לכן גדלו ההתחייבויות השוטפות של החברה ויצרו לה הון חוזר שלילי של 1.5 מיליארד שקל, פי שלושה מהיקפו אשתקד.

 

החברה נאלצה לחתוך את תחזית העודף התפעולי שלה מפעילות מלונאית השנה. לפני המשבר חזתה כי עודף זה יעמוד על 200 מיליון שקל וכעת בשל חוסר הוודאות לא פירסמה תחזית לנתון זה. בין הנקודות החיוביות בדוחות ציינה החברה רכישה של בניין משרדים באנגליה ב-384 מיליון שקל שהגדיל את הנדל"ן להשקעה, יחד עם התחזקות הפרנק השוויצרי ב-4.7% ביחס לסוף 2019.

 

להערכת החברה ומעריכי השווי החיצוניים אין שינוי מהותי בשווים של נכסי הנדל"ן המניב ביחס להערכות השווי שבוצעו לסוף שנת 2019, למעט הפחתה בשווי ההוגן בסך של כ-16.5 מיליון שקל של האזור המסחרי ממילא בירושלים ובשווי ההוגן של שני נכסים מניבים בלונדון בסך של כ-14.6 מיליון שקל. ברבעון הראשון נרשמה ירידת ערך של 185 מיליון שקל בפעילות המלונות בישראל (75 מיליון שקל) ובאירופה (111 מיליון שקל).

x