$
בורסת ת"א

כלל צמצמה הפסדים בנוסטרו - עברה לרווח כלל של 140 מיליון שקל ברבעון השני

ברבעון הראשון הפסידה כלל 483 מיליון שקל - ברבעון המקביל ב-2019 רשמה הפסד של 44 מיליון שקל; הפסדי הנוסטרו ירדו מ-500 מיליון שקל ברבעון הראשון ל-50 מיליון שקל בסוף חודש יוני; הירידה בהפקדות לחיסכון הפנסיוני גררה נסיגה של 3% בסכום הפרמיות שגבתה כלל ביטוח; החברה הודיעה על מינוי מלי מרגליות ליו"ר זמנית

נעמי צורף 09:4423.08.20

אחרי שברבעון הראשון של השנה הפסידה 483 מיליון שקל בשל המפולת בשווקים, כלל ביטוח מתחילה להתאושש: החברה, בניהולו של יורם נווה רשמה ברבעון השני רווח כולל של כ-140 מיליון שקל ברבעון השני, וזאת לעומת הפסד של 44 מיליון שקל ברבעון המקביל. בנוסף לפרסום הדוחות, הודיעה היום החברה על מינוי מלי מרגליות ליו"ר זמנית, עד לסיום תהליך בחירת דירקטורים חדשים לחברה. 

 

 

כלל ביטוח הצליחה לצמצם את רוב הפסדי הנוסטרו שלה מהרבעון הראשון, בזכות התיקון החיובי בשווקים: ההכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו עמדו על  500 מיליון שקל,  אחר שברבעון הראשון נרשמו הפסדי השקעות בתיקי הנוסטרו בסכום של -550 מיליון שקל (ובהתאם, ההפסד מתחילת השנה עמד בתום הרבעון על 50 מיליון שקל). 

 

כמו כן, מדווחת החברה כי בתקופה שלאחר תאריך המאזן ועד סמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, חלה התאוששות נוספת בשוקי ההון, ונבהתאם נרשמה עלייה נוספת של 350 מיליון שקל בהכנסות מהשקעות של הנוסטרו.  

 

בחודשים האחרונים התחוללה סערה בצמרת כלל ביטוח, כאשר יו"ר החברה דני נווה ניסה להדיח את המנכ"ל - מהלך שלא צלח. בסופו של דבר דווקא היו"ר החליט לסיים את תפקידו לאחר שההדחה הוקפאה. פרישתו נכנסה לתוקף בסוף השבוע האחרון.

 

יורם נוה מנכ"ל כלל ביטוח יורם נוה מנכ"ל כלל ביטוח צילום: עמית שעל

 

משבר הקורונה והנפילה הראשונית בשוווקים פגע ביכולת החברה לגבות דמי ניהול משתנים. ההתאוששות במהלך הרבעון המדווח צמצמה את "הבור מדמי ניהול", מ-580 מיליון שקל ברבעון הראשון ל-300 מיליון שקל בסוף הרבעון השני (המשמעות בפועל - רק לאחר שתרוויח את הסכום הזה לעמיתיה, היא תוכל לגבות מהם דמי ניהול משתנים). בכלל מציינים כי לאור המשך התאוששות השווקים, עומד "הבור" נכון למועד פרסום הדוח על 100 מיליון שקל.

 

הסגר שהיה ברבעון השני אמנם השפיע על המכירות בקבוצה, אולם לא באופן דרמטי. מהנתונים עולה כי הכנסות כלל מפרמיות הסתכמו ברבעון זה בכ-4.5 מיליארד שקל, לעומת כ-4.6 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. מדובר ירידה מונה של כ-3% הנובעת בעיקר מהשפעת משבר הקורונה על הפקדות העמיתים בתחום הפנסיוני. במקביל לכך, הוצאות השכר בחברה ירדו ב-4% ברבעון השני ל-214 מיליון שקל, בין היתר על רקע הוצאת 750 עובדים לחל"ת. לפי הערכות עד סוף השנה תשלים החברה קיצוץ של 100 משרות.

 

היקף הנכסים המנוהלים של החברה עמד בסוף הרבעון השני על  -214 מיליארד שקל, עלייה של 5% בהשוואה לסוף הרבעון הראשון של 2020 ונסיגה של 3% בהשוואה לסוף שנת 2019.

 

מאגודת האקטוארים בישראל נמסר: "האקטוארית מלי מרגליות היא חברה מלאה באגודת האקטוארים בישראל. מרגליות עומדת בראשות ועדת הקורונה של אגודת האקטוארים. ממצאיה של הוועדה מאירים זוויות חשובות רבות, בעלות ערך עצום להתנהלות ענף הביטוח בישראל אל מול הנסיבות הגלובליות חסרות התקדים. בנוסף להכשרתה כאקטוארית מלאה, מרגליות מוסמכת גם לניהול סיכונים תאגידי Global CERA. אנו מברכים על מינוייה של מרגליות ליו"ר הזמנית של קבוצת כלל. תפקידה החדש הינו פסגה נוספת, שאליה האקטוארים מגיעים הודות למעמדם כאוטוריטה עסקית, פיננסית וחשבונאית, בצד ההערכה הרבה שרוחש השוק לידע, ליכולות, למומחיות ולראייה המרחבית של האקטוארים".

 

x