$
בורסת ת"א

הכנסות גזית גלוב משכירות צללו ב-21%; תממש נכסים במיליארד שקל

הקורונה שחקה את רווחיות חברת הנדל"ן המניב ברבעון השני - הרווח התזרימי התפעולי (FFO) שלה ירד ב-15.6% והסתכם ב-124 מיליון שקל; גזית הודיעה כי תממש ב-12 החודשים הקרובים נכסים בבעלותה שהושבחו; החברה האם נורסטאר סיימה את הרבעון ברווח שמיוחס לבעלי המניות בגובה 60 מיליון שקל מול הפסד של 65 מיליון שקל אשתקד

חזי שטרנליכט 10:1320.08.20

חברת הנדל"ן המניב גזית גלוב, המחזיקה בעיקר במרכזים מסחריים במדינות ברחבי העולם, רשמה ברבעון השני של 2020 ירידה של 21.6% בהכנסות מדמי שכירות מתואמים (NOI) שהסתכמו ברבעון השני ב-403 מיליון ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. חברות הנדל"ן המניב בת"א, בהן גזית גלוב, רשמו רבעון קשה ומורכב בשל הקורונה שהיכתה במגזר בצורה מקיפה וברמה גלובלית.

 

הקורונה שחקה את רווחיות החברה - הרווח התזרימי התפעולי (FFO) הכלכלי של החברה ירד ב-15.6% והסתכם ב-124 מיליון שקל. עם זאת, החשבונאות מייצרת תמונה מורכבת: אם מנטרלים את השפעות המטבע ופעילות FCR שנמכרה, הרי שה-FFO דווקא צמח ב-13.8% והסתכם ב-124 מיליון שקל.

 

 

חיים כצמן חיים כצמן צילום: Agaton Strom

 

בשורה התחתונה רשמה גזית גלוב רווח נקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון שהסתכם בכ-105 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-83 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח ברבעון לעומת ההפסד המיוחס לבעלי מניות החברה ברבעון המקביל אשתקד נובע בעיקר מירידה בהוצאות המימון וירידה בעתודות למיסים נדחים.

 

גזית גלוב, שנשלטת על ידי נורסטאר הציבורית (55.4%) ומנוהלת על ידי חיים כצמן (שמחזיק עם משפחתו ב-29.6% מנורסטאר) הודיעה כי תצא בתוכנית מימוש נכסים שהשבחתם הסתיימה (או כאלה שאינם נכסי ליבה), בהיקף של כמיליארד שקל ב-12 החודשים הקרובים. צעד זה מתווסף לתוכנית רכישה עצמית של אגרות חוב ורכישה עצמית של מניות גזית גלוב, שחלק גדול ממנה בוצע מחברת נורסטאר, כך שגזית גלוב הזריקה מזומנים לחברה האם - צעד שגרר ביקורת בשוק ההון בקרב חלק מהמוסדיים.

 

מנכ"ל גזית גלוב, חיים כצמן, הביע שביעות רצון מתוצאות הרבעון השני ועם פרסום הדו"חות אמר כי "גם בתקופה זו של אי ודאות וסגר במהלך חלקים משמעותיים מהרבעון, הפורטפוליו המשיך להוכיח את חיוניותו כפי שמעידות התוצאות שלנו. יש עוד כברת דרך לעבור עד לנורמליזציה מלאה, אך הודות לעבודת צוות ושיתוף פעולה עם השוכרים השונים אנו מאמינים כי נצלח את התקופה בצורה הטובה ביותר".

 

 

הצלחה גדולה יותר נרשמה דווקא בחו"ל

 

יש לציין ששיעורי התפוסה בנכסים של גזית גלוב נראים ברמה טובה יותר בסיכומו של הרבעון השני: עמדו על 94.9% לכלל הקבוצה. התפוסה כמובן לא מלמדת על גובה ההנחות ואיכות הגבייה מהשוכרים, אבל היא כן נותנת אינדיקציה מסויימת לעומק המשבר. המדינה החלשה בשיעורי התפוסה היא ארה"ב עם שיעור תפוסה של 89.3%, בברזיל שיעור התפוסה עומד על 96.7%, במרכז ובמזרח אירופה על 95.4% ובצפון אירופה על 93.5%.

 

גודל המכה שהסבה הקורונה לשיעורי גביית שכר הדירה נחשפת גם היא: הנתון הקשה ביותר מבין הטריטוריות שבהן פועלת החברה הוא דווקא בישראל. באפריל עמד שיעור הגבייה של גזית גלוב בנכסיה בארץ על 45% אבל הוא התאושש במהירות והגיע ל-77% ביולי. בארה"ב טיפס מ-80% באפריל ל-91% ביולי, בגרמניה עלה מ-94% ל-99% ביולי ובקנדה נע בתנודתיות בין 97% באפריל ל-98% ביולי.

 

באשר לברזיל, שלגביה הודיעה גזית גלוב על כוונתה למכור שם את הפעילות במהלך יולי האחרון, הרי שהמדינה נסגרה בסוף מרץ ונפתחה לפעילות באמצע חודש יוני. בגזית גלוב מציינים כי הצוותים המקומיים נמצאים במו"מ עם השוכרים, לכן מוקדם לקבוע את נתוני הגבייה. אך כל העסקים החיונייים בברזיל היו פתוחים גם בעת המשבר (סופרמרקט, בתי מרקחת וכו') והמשיכו לשלם שכ"ד.

 

 

החברה האם נורסטאר רשמה רווח נקי של 60 מיליון שקל

 

בחודש יולי האחרון מכרה נורסטאר מניות של גזית גלוב, שאותן רכשה גזית, כך שנורסטאר ירדה בשיעור ההחזקה שלה בגזית גלוב בכ-3% וקיבלה תמורת המניות שמכרה הזרמה של 281 מיליון שקל לקופתה. נורסטאר, שדיווחה יחד עם גזית גלוב הבוקר על התוצאות לרבעון השני, מחזיקה בנכס עיקרי אחד והוא 55.42% ממניות גזית גלוב בשווי של 1.39 מיליארד שקל הבוקר.

 

נורסטאר סיימה את הרבעון השני עם רווח שמיוחס לבעלי המניות בגובה של 60 מיליון שקל מול הפסד של 65 מיליון שקל אשתקד. הרווח של נורסטאר הוא בעיקרו חשבונאי ונובע מהתאמות חשבונאיות שונות, כגון הפסדים מהזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה.

x