$
בורסת ת"א

דוחות בינלאומי: נסיגה של 28% ברווח - תשואה להון מעודדת של 8%

הבנק סיים את הרבעון השני רווח נקי של -168 מיליון שקל; ההפרשות להפסדי אשראי עמדו על 165 מיליון שקל - לעומת הפרשה של 23 מיליון שקל ברבעון המקביל; נכון לסוף הרבעון הופשרה מחצית מסכום ההלוואות שהוקפאו כסיוע ללוווים

נעמי צורף 09:3019.08.20

הבנק הבינלאומיפרסם הבוקר תוצאות טובות לרבעון השני, ביחס לתמונת המצב בסקטור. הרווח אמנם ירד ברבעון השני ב-28% ל-168 מיליון שקל (מול 224 מיליון שקל ברבעון המקביל), אך הבנק עדיין הצליח לייצר תשואה על ההון של 8% ברבעון זה - מול תשואה של 11.3% ברבעון המקביל. על הדוחות העיבו כמובן הפרשות להפסדי אשראי.

 

ההוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון זה הסתכמו ב-165 מיליון שקל לעומת 23 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהוצאות על הפסדי אשראי נובעת בעיקרה מהשפעות השינויים בסביבה המאקרו כלכלית כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה ועקב חוסר הוודאות באשר להשפעתם על מצב הלווים. בשל מצב אי הוודאות החליט הבנק להגדיל את הפרשה הקבוצתית תחת סעיף זה.

 

במהלך המשבר ביצע הבינלאומי הקפאת הלוואות לאשראי בסכום כולל של 6.9 מיליארד שקל, אולם נכון לסוף יולי יותר ממחצית מההקפאות "הופשרו" - היקף ההלוואות המוקפאות עומד נכון לסוף יולי על 3.1 מיליארד שקל. סך תשלומי ההלוואות שנדחו עמד על 235 מיליון שקל.

 

ההקפאה המשמעותית ביותר הייתה כמובן במשכנתאות שם נכון לסוף יוני עמד היקף ההלוואות המוקפאות על קרוב ל-5 מיליארד שקל, אולם בבינלאומי מדווחים כי נכון לסוף יולי ירד היקף המשכנתאות הקפואות ב-55% ל-2.3 מיליארד שקל, כלומר יותר ממחצית מהלווים חזרו לשלם את המשכנתא.

 

מה דעתך על מניית בינלאומי:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

גם הנפילות בבורסה, שאירעו ברבעון הראשון השפיעו על תוצאות הבנק, והתיקון בשווקים שהיה ברבעון השני לא חיפה על כך לגמרי. הבנק מדווח כי במחצית הראשונה של השנה נרשם הפסד של 44 מיליון שקל מהשקעה במניות - בעיקר הפסדים שטרם מומשו. כמו כן נרשמה הפרשה לירידת ערך בגין אגרות חוב בסך של 17 מיליון שקל.

 

סך ההכנסות מעמלות ברבעון זה גדלו ב2.5% והסתכמו ב-323 מיליון שקל, לעומת 315 מיליון שקל ברבעון המקביל. במחצית הראשונה עמדו ההכנסות מעמלות על 691 מיליון שקל, עלייה של 8.8% לעומת המחצית הקודמת. עיקר ההכנסה, 357 מיליון שקל, נבעה מעמלות על פעילות בשוק ההון, תחום פעילות מרכזי של הבנק. ההכנסות מריבית נטו ירדו ל-660 מיליון שקל, בהשוואה ל-665 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

המשבר השפיע גם על הביקוש לאשראי בבנק, והבינלאומי שרשם בשנים האחרונים צמיחה נאה בפעילות זו, רשם האטה בקצב הצמיחה במחצית הראשונה של השנה. תיק האשראי צמח בפחות מ-2% במחצית הראשונה של השנה, ובתחום האשראי הצרכני אף רשם ירידה של 2% מתחילת השנה. לעומת זאת בתחום המשכנתאות רשם גידול נאה של קרוב ל-5% מתחילת השנה.

  

סמדר ברבר צדיק מנכ"לית הבינלאומי סמדר ברבר צדיק מנכ"לית הבינלאומי צילום: עמית שעל

 

x