$
בורסת ת"א

ההפרשה להפסדי אשראי הפילה ב-37.5% את רווחי מזרחי טפחות

הבנק מסכם את הרבעון השני עם רווח של 360 מיליון דולר - התשואה להון נפלה ל-9%, מול 15.8% ברבעון המקביל; בשל החשש מההשלכות השליליות של המשבר הפריש מזרחי טפחות 270 מיליון שקל להפסדי אשראי

נעמי צורף 12:2617.08.20

כמו בבנק הפועלים ובישראכרט, כך גם בבנק מזרחי טפחות: זינוק בהפרשה להפסדי אשראי גורמת לבנק הבנק להציג בסיכום הרבעון השני ירידה חדה בשורת הרווח הנקי.

רווחי מזרחי טפחות ברבעון השני עמדו על 360 מיליון שקל בלבד, בהשוואה ל-576 מיליון - ירידה חדה של 37.5%. התשואה על ההון העצמי ברבעון זה עמדה על 9%, מול תשואה להון של 15.8% ברבעון המקביל .

 

הבנק הפריש על הפסדי אשראי סכום של של 270 מיליון שקל, מול הפרשה של 99 מיליון שקל ברבעון המקביל - זינוק של 173%, שמשקף את השפעת הגל השני על המשק ואת החשש של הבנק מחוסר היכולת של לקוחותיו לעמוד בהחזרי ההלוואות שלהןם. בנק ישראל העביר לאחרונה לבנקים מסר לפיו הוא כי הוא מצפה להפרשה גבוהה בדוחות הרבעון השני בעקבות החמרת המשבר הכלכלי.

 

פקדונות הציבור בבנק גדלו ב13% לעומת הרבעון המקביל ועמדו על 232 מיליארד שקל. העלייה נובעת בין היתר מהסטה של נכסי הלקוחות משוק ההון אל הפקדונות בבנק וכן מפעילות הגיוס לפקדונות.  

 

הכנסות הבנק מריבית  עמדו ברבעון זה על 1.32 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.54 מיליארד שקל ברבעון המקביל, נסיגה של 14%.  הירידה בהכנסות הושפעה גם מהמדד השלילי ברבעון השני שעמד על 0.7% לעומת מדד חיובי של 1.2% ברבעון המקביל. מנגד הוצאות השכר בבנק ירדו ב-8% ברבעון השני ל-596 מיליון שקל.

 

תיק האשראי של הבנק צמח במחצית הראשונה של השנה בקרוב ל-5% ל-214 מיליארד שקל, כאשר למעט האשראי הצרכני, צמח הבנק בכל תחומי הפעילות.

 

בחודש הבא צפוי לפרוש המנכ"ל אלדד פרשר - הוא יוחלף על ידי משה לארי, מנהל החטיבה הפיננסית בבנק. היום אמר פרשר, על תוצאות הרבעון השני: "מדד שלילי, הפחתות ריבית בישראל ובארה"ב והגדלה משמעותית בהוצאות להפסדי אשראי על רקע אי-הוודאות השוררת במשק בעקבות משבר הקורונה, קיזזו את תוצאות המשך הצמיחה בפעילות הבנק והעלייה במרבית סעיפי המאזן, והקטינו את הרווח הנקי אל מול התקופה המקבילה בשנה שעברה".

 

 

 אלדד פרשר המנכ"ל היוצא אלדד פרשר המנכ"ל היוצא צילום: עמית שעל

 

 

 

x