$
בורסת ת"א

האוצר דורש מאל על לבצע את ההנפקה עד סוף אוגוסט - מתנה את ההלוואה בהשלמת הגיוס

באל על תיכננו לבצע את ההנפקה רק בחודש אוקטובר וציפו לקבל את ההלוואה של 250 מיליון דולר בערבות מדינה לפני ביצוע הגיוס; מנכ"לית האוצר קרן טרנר הודיעה במקביל על דחיית בקשת החברה למשיכת 60 מיליון דולר מקרן זכאים והגבילה את הסכום ל-10 מיליון דולר

נווית זומר 13:3922.07.20

משרד האוצר מקשיח את תנאי הסיוע לאל על : המשרד דורש מחברת התעופה לבצע את ההנפקה שלה לא יאוחר מה-30 באוגוסט - כלומר עוד חמישה שבועות בלבד - ומתנה את קבלת ההלוואה בערבות מדינה בסכום של 250 מיליון דולר בהשלמת הגיוס.

 

כך עולה ממכתב שהוציאה הבוקר מנכ"לית האוצר קרן טרנר לאל על. בחברה תיכננו לבצע את ההנפקה בסביבות חודש אוקטובר, ובמקביל ההערכה היתה שההלוואה האמורה תוענק לה קודם לכן.

 

 

כך נאמר במכתבה של טרנר: "יובהר כי ערבות המדינה להלוואה בסך 250 מיליון דולר תינתן אך ורק לאחר הנפקת המניות לציבור ותשלום תמורת ההנפקה לחברה בפועל. עניין המועדים לישום המתווה לנוכח מצבה התזרימי של החברה וסך המזומנים הקצר , יש לקבל החלטה בדירקטוריון ללוח זמנים להנפקה תוך שבוע מהיום כך שההנפקה תבוצע במועד מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ-30 באוגוסט".

 

בנוסף לכך, האוצר דחה את בקשת אל על למשיכת 60 מיליון דולר מקרן זכאים (קרן שבה נותרו עודפים מהפרשות לפיצוים שנעשו בעבר עבור העובדים) - סכום שאל על ביקשה לקבל כמימון ביניים על לקבלת סיוע המדינה. במכתבה האמור מאשרת טרנר משיכה של 10 מיליון דולר בלבד מהקרן  ועוד 5 מיליון דולר מקדמה חשבון תשלומי אבטחת תעופה של חודש אוגוסט 2020. כמו כן צוות האוצר ימליץ לשר על הארכת הסכם ההשתתפות בהוצאות הביטחון בשלושה חודשים נוספים. המקדמה ובהתאם לכך תינתן מקדמה נוספת, גם כן סכום של 5 מיליון דולר, אך רק לאחר שתוגש טיוטת תשקיף להנפקה לציבור .

 

דירקטוריון אל על אמור לדון בהצעת הרכש של המשקיע החרדי אלי רוזנברג שפנה ישירות לדירקטוריון בשובוע שעבר והציע 75 מיליון דולר עבור 45% מהמניות - הצעתו של רוזנברג תקפה רק עד סוף החודש.  

 

קרן טרנר קרן טרנר צילום: דנה קופל

 

x