$
בורסת ת"א

בלעדי לכלכליסט

רשות ני"ע בוחנת לחייב חברות לגילויים בנושא ESG

לאחר בחינה של שנתיים, לכלכליסט נודע כי הרשות תבקש בקרוב את התייחסות הציבור לנושא הצורך בגילוי בנושא השקעות אחראיות ואחריות תאגידית

נעמי צורף 07:4316.07.20

בשל העניין הגובר שמגלים משקיעים מקומיים ובינלאומיים בנושא האחריות החברתית, רשות ני"ע בוחנת אפשרות לחייב חברות ציבוריות לגילויים בנוגע לאחריות תאגידית וסיכוני ESG.

 

במהלך השנתיים האחרונות, בחן צוות פנימי של הרשות את שאלת הצורך בגילוי בנושאי ESG ולאחר הבחינה הוחלט לקבל התייחסות מקדמית של הציבור לנושא, כך שבימים הקרובים תפיץ הרשות בראשות ענת גואטה, מסמך היוועצות עם הציבור בנושא בו הוא מוזמן הציבור להתייחס לשאלות שונות שעלו בתהליך הבחינה.

 

אלה הסוגיות: הצורך בגילוי בנושאי ESG; האם יש מקום שגילוי כאמור יהיה במסגרת מחייבת או וולונטרית; האם יש מקום שדרישת גילוי, ככל שתהיה, תחול דווקא על תאגידים המדווחים לפי דיני ניירות ערך; והאם המסגרת המתאימה לקביעתו של גילוי בנושא היא זו של דיני ניירות ערך. 

 

 

ענת גואטה, יו"ר רשות ניירות ערך ענת גואטה, יו"ר רשות ניירות ערך צילום: יריב כץ

 

 

ניהול סיכוני ESG או ניהול "השקעות אחראיות" בתחומי איכות הסביבה, חברה וממשל, הפך לנושא חם בשווקים בעולם, וניתן לראות עליה במתן הגילויים בנושאים אלו על ידי חברות ציבוריות, בין השאר בשל החשיבות שמייחסים לכך המשקיעים, בעיקר המוסדיים.

 

על פי מחקר של דויטשה בנק מ-2016, ששיכלל את תוצאותיהם של כ-2000 מחקרים בנושא, עולה כי שיעור ניכר מהמחקרים בתחום, הצביע על כך שהשקעה חברתית לא רק שאינה פוגעת בתשואה, אלא היא אף מיטיבה עמה בטווח הארוך.  -  בפחות מ-10% מהמחקרים בתחום התקבלה תוצאה המצביעה על קשר הפוך.
 
לפי אותם מחקרים הסיבה העיקרית לכך היא שחברות אשר מתנהלות בשקיפות ובאחריות סביבתית, חברתית וכלכלית חשופות פחות לתביעות ולהתערבות הרגולטור, בעוד שחברות עם ממשל תאגידי רופף והיעדר שקיפות מספקת, חשופות לפגיעה בתשואות ארוכות הטווח של המניה.

 

המניעים של חברות ומשקיעים לשקול שיקולי התנהלות חברתית במסגרת השקעות יכולים להיות מגוונים. בין היתר, הדבר יכול לנבוע מעניין חיצוני בקידום מטרות אחרות (כמו שיפור איכות הסביבה); מתפישה לפיה השקעה חברתית תועיל גם לתשואה הצפויה בטווח הארוך, ועל כן היא תהא כדאית ביחס להשקעות אחרות; משיקולי תדמית ויחסי ציבור; או משיקולים אחרים של הגורם המשקיע - למשל, גוף מוסדי המבקש להתאים את השקעותיו באופן זה להעדפות אפשריות של לקוחותיו.

 

בתחום הסביבתי מדובר על התייחסות לנושאים כמו: פליטת גזי חממה, הפחתת שימוש באנרגיה מזהמת ומעבר לאנרגיה ירוקה, מניעת בזבוז ועידוד מיחזור, ניהול צריכת מים ועוד ובתחום החברתי מדובר על התייחסות לנושאים כמו: גיוון תעסוקתי ושוויון מגדרי, הכשרות עובדים, מתן תרומות, הקפדה על בטיחות בהליכי עבודה ועוד.
 

על פי רוב, ההעדפות של המשקיעים בהשקעות חברתיות, הן להימנע מביצוע השקעות בתעשיות הנחשבות כלא אתיות, או לחילופין, לחפש השקעה בחברות אשר נוסף על המורכבות של פעילותן, עושות מאמץ למציאת פתרונות הולמים לסוגיות סביבתיות וחברתיות ולסוגיות בתחום הממשל התאגידי.

 

x