$
בורסת ת"א

אל על: שכרו של היו"ר אלי דפס יקוצץ ב-70%

שכרו של דפס יפחת מ-81.9 אלף שקל בחודש (ברוטו) ל-24.5 אלף שקל בחודש (ברוטו). בנוסף, יתר חברי הדירקטוריון לא יקבלו תגמול שנתי ותגמולים להם הם זכאים עבור השתתפות בישיבות, ויסתפקו מעתה בסכום נמוך כקבוע בדין. ההכרזה על הקיצוצים בשכר הבכירים מגיעה על רקע המו"מ המתמשך - עד כה ללא הצלחה - מול ועד הטייסים, שחתימתו על הסכם עבודה חדש מהווה תנאי לקבלת סיוע מהמדינה

נווית זומר 15:4115.07.20

לאור מצבה הכספי של אל על, שקופתה התרוקנה כמעט לחלוטין, החליט היו"ר אלי דפס להפחית את שכרו ב-70% - מ-81.9 אלף שקל בחודש (ברוטו) ל-24.5 אלף שקל בחודש (ברוטו).

 

בנוסף, יתר חברי הדירקטוריון לא יקבלו תגמול שנתי ותגמולים להם הם זכאים עבור השתתפות בישיבות, ויסתפקו מעתה בסכום נמוך כקבוע בדין. 

 

אלי דפס יו"ר דירקטוריון אל על אלי דפס יו"ר דירקטוריון אל על צילום: עמית שעל

 

ההכרזה על הקיצוץ בשכרם מגיעה על רקע המו"מ המתמשך - ללא הצלחה עד כה - מול ועד הטייסים, שחתימתו על הסכם עבודה חדש מהווה תנאי לקבלת סיוע מהמדינה. היום (ד') זהו היום השלישי למשא ומתן בין הטייסים לבין הנהלת אל על וההסתדרות. לטענת הטייסים המו"מ לא צלח עד כה בשל הדרישה מהם לוותר על 60% מהשכר ומהתנאים הנלווים (ויתור על גילום מעביד לכרטיסי טיסה חינם, ירידה ברמת המלונות בחו"ל, הפחתת שעות נוספות, הפחתת שכר בגובה 30% ועוד, נ.ז).

 

בנוסף הושמעו איומים על ידי ההסתדרות, בראשותו של ארנון בר דוד שלוקח חלק במו"מ, לפיהם אם לא יחתמו הטייסים עד הערב על הסכם, תחתום ההסתדרות כנציג העובדים במקומם. מנגד רומזים הטייסים כי אם תחתום ההסתדרות בשמם הם יעברו לקבל ייצוג על ידי הסתדרות אחרת, ויטענו כי הסתדרות העובדים אינה מייצגת אתם. הטייסים גם נפגשו עם הקונה הפוטנציאלי של החברה, אלי רוזנברג, ומקורבים להם טוענים כי הוא מוכן להיענות לדרישותיהם. על כן, גם אם לא יחתמו על הסכם עם ההנהלה, יחתמו עם הקונה החדש במידה וירכוש את החברה.

 

חתימת הטייסים על הסכם לא מהווה אך ורק תנאי לסיוע בדמות הלוואה בערבות מדינה לאל על, אלא גם להזרמה של חמצן נוסף לחברה שימנע את הכרזתה כחדלת פרעון, עד לקבלת הסיוע; מדובר ביתרות בסך 300 מיליון שקל המופקדות ב"קרן זכאים" (עודפים שהחברה הפרישה בעבר לפיצוים לעובדים), שהשבוע האוצר נתן את הסכמתו למשיכתם על ידי החברה - בתנאי שהטייסים יחתמו על הסכם. החתימה גם תאפשר לאל על להשלים עסקה למכירה וליסינג חוזר של מטוסי בואינג, בהיקף של 170 מיליון שקל נוספים.

x