$
בורסת ת"א

בלעדי לכלכליסט

רשות שוק ההון מעדיפה מחליף חיצוני לדני נוה כיו"ר כלל

בעקבות הודעת נוה כי לא ימשיך לכהונה נוספת, לאחר שנמנע ממנו לכנס את הדירקטוריון ולפטר את המנכ"ל, מובילה רשות שוק ההון שידוד מערכות בדירקטוריונים של כלל החזקות וכלל ביטוח. בעלי המניות ארקין, לפידות ואקירוב צפויים לתת את הטון

גולן חזני 08:2116.06.20
ברקת מתכנן מהפך בדירקטוריון כלל: יו"ר כלל ביטוח הבא במקומו של דני נוה לא יהיה מהדירקטוריון הנוכחי של החברה. ל"כלכליסט" נודע כי ברשות שוק ההון מכעדיפים מועמד חיצוני.

 

שלושה דירקטורים מתוך שבעה בכלל אחזקות, החברה־האם, ושניים מתוך שבעה בכלל ביטוח, החברה־הבת, יועמדו לבחירה באסיפה הכללית הקרובה של החברה, שמסתמן כי תוקדם מדצמבר לאוקטובר. רשות שוק ההון הקימה ועדה מיוחדת, בראשות השופט בדימוס ספי אלון, שתבחר את המועמדים לדירקטוריון, מאחר שמדובר בחברה ללא גרעין שליטה.

 

 

דני נוה דני נוה צילום: עמית שעל

 

באסיפה צפויים בעלי המניות מורי ארקין, אייל לפידות ואלפרד אקירוב, שמחזיקים יחד כ־18% ממניות כלל ביטוח, לתת את הטון ביחס לבחירת הדירקטורים. הדירקטורים שיעמדו לבחירה בכלל החזקות הם השופטת בדימוס ורדה אלשיך, מלי מרגליות ואבי קנובל. מועמד נוסף ייבחר במקומו של היו"ר היוצא דני נוה, שהודיע כי לא יתמודד לכהונה נוספת. בכלל ביטוח אמורים לסיים את כהונתם עמוס ערן ואלי שמש. הדח"צ יוסי יגיל, שמכהן בשני הדירקטוריונים, מסיים כהונה של תשעה חודשים ובמקומו ייבחר דח"צ חדש, שלא יוכל לכהן כיו"ר.

 

ברשות שוק ההון, בראשות משה ברקת מתכוונים לבצע שידוד מערכות בדירקטוריונים של כלל, והנטיה היא לא להעמיד לבחירה את מרבית הדירקטורים. למעשה, ברקת רומז בצעדיו כי איננו שלם עם מסקנות דו"ח השופט בדימוס יורם דנציגר על החברה, גם אם אינו אומר זאת בגלוי. ראש רשות שוק ההון מעמיד סטנדרטים חדשים של מעורבות בניהול חברות הביטוח, הן במגדל, שהיא חברה עם גרעין שליטה ‑ והן בכלל ביטוח, שהיא חברה ללא גרעין שליטה.

 

 

משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון צילום: עמית שעל

 

כאמור, שלשום הודיע דני נוה במפתיע כי לא יעמיד את עצמו לבחירה מחודשת באסיפה הקרובה. שעה קלה קודם לכן יצר ברקת קשר עם יו"ר ועדת הביקורת בכלל ביטוח, גד ארבל, וביקש ממנו לא לדון בהדחת המנכ"ל יורם נוה עד להכנת עמדת רשות שוק ההון לגבי דו"ח דנציגר ואירועי כלל ביטוח.

 

ארבל, שיצא מישיבה של ועדת הביקורת כדי לשוחח עם ברקת, עדכן מיד את היו"ר, שהחליט לבצע מהלך. "ביקשתי ב־4 במאי לזמן ישיבת דירקטוריון לדיון בהחלפת המנכ״ל והדבר נמנע ממני. גם כעת, לאחר הגשת דו"ח דנציגר, עדיין נמנע ממני לזמן את הדירקטוריון לשם דיון על כך. לטעמי, הדבר עומד בניגוד לחובתי כדירקטור וחובתי כיו"ר בכלל ביטוח. משסברתי שצריך להחליף מנכ״ל והדבר נמנע ממני, נכון שלא אשא באחריות לתוצאות החלטה זו", מסר נוה.

 

עוד אומרים בסביבת היו"ר כי בשיחות מקדימות שערך, שקדמו למינוי דנציגר, היה לו לתפיסתו רוב בדירקטוריון להחלפת המנכ"ל, אבל ברקת עצר זאת כשהורה להמתין למסקנות דנציגר. לטענת הגורמים, גם לאחר שאלו התקבלו לא הותר לדירקטוריון לשוב ולדון בסוגיית החלפת המנכ"ל.

 

בסביבת כלל ביטוח רומזים כי דנציגר הביע בפגישות עם החברה מורת רוח מרומזת סביב ההתנהלות של ברקת, ומעורבותו בפרסום הדו"ח, והלתעקש להפגין עצמאות בכתיבה תוך שהוא הודף בשלב מסוים נסיונות של רשות שוק ההון לעכב את הדו"ח. עם זאת, ההודעה של נוה רק הקדימה את ברקת שמלכתחילה לא התכוון, כפי שנחשף ב"כלכליסט", להעמיד את נוה לבחירה מחודשת. נוה, שמונה עוד בתקופתו של נוחי דנקנר, יסיים שבע שנים כיו"ר כלל ביטוח.

 

בהקשר זה, מביכה במיוחד היתה התגובה של דירקטוריון כלל ביטוח על ההודעה. "מברכים את היו"ר על החלטתו, אין בה כדי לייתר את הדיון בממצאי הדו"ח, על כל המשתמע מכך", היתה התגובה הראשונית, ששונתה לאחר כרבע שעה ל"דירטוריון כלל ביטוח וכלל החזקות מודה ליו"ר על שהחליט לשים את טובת החברה מעל לכל שיקול אישי. אין בהחלטתו כדי לייתר את הדיון בממצאי הדו"ח על כל המשתמע מהם, הליך שכבר החל".

 

שני הנוסחים לא מכבדים את היו"ר ובעיקר לא את הדירקטוריון. יורם נוה, המנכ"ל, שעורר את המהומה עם מכתב חריף ששלח לדירקטוריון, ואשר בעטיו מונה למעשה דנציגר, ממשיך בשלב זה ויתכן שוגרלו יקבע בידי יו"ר הדירקטוריון הבא, הכל בכפוף להוראות של ברקת.

x