$
בורסת ת"א

בלעדי לכלכליסט

טעות מביכה בדו"ח על כלל מחלישה לדנציגר את הטיעון

לפי הדו"ח של השופט לשעבר, כלל החזקות גייסה הון בשווי נמוך מזה שלפיו רכשו מורי ארקין ואייל לפידות את חלקם, אלא שהגיוס בוצע בשווי גבוה יותר. בדירקטוריון כלל אחזקות זועמים כי לא קיבלו את טיוטת הדו"ח

גולן חזני 07:4415.06.20

טעות מביכה עולה מהדו"ח של השופט לשעבר יורם דנציגר על כלל ביטוח. הדו"ח נועד לבחון האשמות של העומדים בראש שתי החברות זה כלפי זה - המנכ"ל יורם נוה כלפי היו"ר דני נוה, שביקש להדיחו. בסעיף 64 לדו"ח כותב דנציגר, בסעיפים שנועדו לכאורה להרחיק קשר בין היו"ר לבעלי המניות ניר ארקין ואיל לפידות, כי "במחצית השנייה של חודש דצמבר 2019 נעשתה פעולת גיוס הון על ידי כלל החזקות בשווי נמוך מהשווי שלפיו רכשו בעלי המניות הרלבנטיים את מניות כלל החזקות.

 

פעולה זו מעידה כי, לפחות נכון לדצמבר 2019, ננקטו בחברה פעולות שלא בהכרח עלו בקנה אחד עם רצון בעלי המניות". האמת שונה. בדצמבר 2019 גייסה כלל ביטוח 650 מיליון שקל במחיר של 53.87 שקל למניה. הרכישה שביצע מורי ארקין (יחד עם יקיר גבאי) במאי 2019 נעשתה במחיר של 50 שקל למניה. אייל לפידות רכש 5% במחיר נמוך יותר, 47.7 שקל למניה. הטעות מחלישה את הטיעון של דנציגר, שכן במידה והגיוס היה נעשה במחיר נמוך יותר, לבעלי המניות היה חיזוק בכעסם על כך שדוללו. זאת אף שבכל מקרה אחזקתם היתה מדוללת. בסביבת עורכי הדו"ח מציינים כי הטעות איננה משנה את המהות, וכי בעלי המניות התאכזבו וכעסו על ההנפקה ש"גילחה" אותם.

 

 

 

 

מימין: יו"ר כלל ביטוח דני נוה והמנכ"ל יורם נוה. בעלי המניות דוללו מימין: יו"ר כלל ביטוח דני נוה והמנכ"ל יורם נוה. בעלי המניות דוללו צילום: עמית שעל, כלל ביטוח

 

בתוך כך התגלע סכסוך חריף בין הדירקטוריונים של כלל החזקות ושל החברה־הבת כלל ביטוח. ל"כלכליסט" נודע כי דירקטורים בכלל החזקות זועמים על יו"ר ועדת הביקורת של כלל ביטוח, גד ארבל, שלא הסכים להעביר את טיוטת הדו"ח של יורם דנציגר לפני עשרה ימים לוועדת הביקורת של כלל החזקות.

 

בענף הביטוח יש מבנה של חברת החזקות שנסחרת בבורסה, אבל לא כפופה לרגולציה של רשות שוק ההון - כלל החזקות, המחזיקה במלוא המניות של החברה התפעולית שכן כפופה לרשות, כלל ביטוח. דירקטוריון כלל החזקות קובע את הרכב דירקטוריון כלל ביטוח, וזה האחרון מחויב להעביר כל מסמך נדרש לכלל החזקות.

 

בראש שתי החברות עומד היו"ר דני נוה והמנכ"ל המשותף יורם נוה. יוסי יגיל הוא הדירקטור היחיד בשתי החברות, לצד היו"ר, ומכהן גם בשתי ועדות הביקורת.

 

מי שהזמין את הדו"ח היא ועדת הביקורת של כלל ביטוח, בהוראת יו"ר רשות שוק ההון משה ברקת. כשהגיעה הטיוטה הסופית חשפה אותה הוועדה בפני 12 גורמים - אבל לא בפני דירקטוריון כלל החזקות או ועדת הביקורת שלה. בין מקבלי הטיוטה הראשונה: חמשת חברי ועדת הביקורת בכלל ביטוח; היועצת המשפטית הדר ברין; היועץ המשפטי החיצוני אבריימי וול והיועץ המשפטי החיצוני של כלל החזקות מוטי ימין; וכן יו"ר ועדת התקשורת בדירקטוריון כלל החזקות מלי מרגליות.

 

לדברי הדירקטורים בכלל החזקות, ארבל נימק את החלטתו שלא להעביר את הדו"ח בהוראה מדנציגר. בחברה זעמו משום ששני הגורמים המרכזיים בדו"ח, דני נוה ויורם נוה, הם בעלי תפקידים גם בה, ולטעמם היה גם עליהם לקבל את הטיוטה ולהעיר הערותיהם. בדירקטוריון כלל החזקות מכהנים בני קנובל, השופטת לשעבר ורדה אלשיך, מלי מרגליות וסמי מועלם.

 

ל"כלכליסט" נודע כי בישיבה בהשתתפות דנציגר, עם פרסום הדו"ח הסופי, שאל דירקטור מכלל החזקות את דנציגר אם אכן אסר על העברת הדו"ח. דנציגר השיב בשלילה. אותו דירקטור הטיח בהמשך בארבל כי העמיד תירוץ שקרי.

 

ארבל מכחיש שטען כי כך הורה דנציגר. בתגובה מטעמו ומטעם ועדת הביקורת של כלל ביטוח נמסר: "ועדת הביקורת מינתה בודק בתיאום עם הממונה על שוק ההון. במסגרת עבודתה החליטה לצמצם את הפצת הטיוטה עד לקבלת דו"ח סופי, לרבות לא לבעלי התפקידים נשוא דו"ח הביקורת. החלטתה באשר לשמירה על סודיות טיוטת הדו"ח נמסרה בכתב בזמן אמת לדירקטוריון כלל ביטוח ולדירקטוריון כלל החזקות, ובה נכתב במפורש כי 'עמדת הבודק נשמעה'. לא נכתב כי הבודק אסר על העברת הטיוטה. איסור על העברת הטיוטה משקף את עמדת הממונה".

x