$
בורסת ת"א

למרות הקורונה: יציבות בתוצאות עזריאלי ברבעון הראשון

על אף הטלטלה שגרם הנגיף, התוצאות של חברת הנדל"ן כמעט לא השתנו לעומת הרבעון המקביל אשתקד; בקניונים ניתנו לשוכרים הקלות בשווי של 200 מיליון שקל עקב סגירת החניות; במגזר המשרדים עמדה הגבייה על שיעור מפתיע של 95% באפריל; עלייה משמעותית של רכישות באתר עזריאלי.קום בשל הסגר

יניב רחימי 21:3731.05.20

התוצאות של קבוצת עזריאלי ברבעון הראשון של 2020 מצביעות על יציבות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI מנכסים זהים עלה בשיעור זניח של 1% והסתכם ב-404 מיליון שקל, וה-FFO מפעילות המסחר והמשרדים הסתכם ב-293 מיליון שקל, בדומה לרמתו אשתקד. 

במהלך חודש מאי חילקה קבוצת עזריאלי לבעלי מניותיה דיבידנד של 300 מיליון שקל. סכום זה מהווה מחצית מהדיבידנד שאושר לחלוקה על ידי הדירקטוריון, אולם מטעמי שמרנות ולאור חוסר הוודאות ביחס להשלכות התפשטות נגיף הקורונה הוחלט לדון בחלוקה של החצי השני של הדיבידנד בהמשך השנה. 

דנה עזריאלי, בעלת השליטה בקבוצת עזריאלי דנה עזריאלי, בעלת השליטה בקבוצת עזריאלי צילום: עמית שעל

 

קבוצת עזריאלי דיווחה על מתן פטור מתשלום דמי שכירות למחצית השניה של חודש מרץ 2020 לשוכרים שסגרו בעקבות הנחיית ממשלת ישראל מיום 15 במרץ 2020, ועל הקפאת תשלומי דמי השכירות והניהול בגין התקופה שהחל מיום 1 באפריל 2020 ועד יום החזרה לשגרה לשוכרים.

 

קניונים - תוכנית הקלות בשווי של 200 מיליון שקל

 

תוכנית ההקלות של עזריאלי לשוכריה כוללת פטור מלא מדמי שכירות ודמי ניהול מיום 15 במרץ ועד 4 במאי, פטור מלא מדמי שכירות והנחה של 75% בדמי הניהול מה-5 במאי ועד 14 במאי, מה-15 במאי ועד סוף מאי השוכרים יקבלו הנחה של 75% בדמי השכירות והנחה של 50% בדמי הניהול, ובגין חודש יוני תנתן הנחה של 50% בדמי השכירות. בתרחיש שישולמו לשוכרים מענקים שיתקבלו במסגרת תוכנית סיוע ממשלתית, תוכנית ההקלות תותאם ויופחתו סכומי ההנחות.

 

 בקבוצת עזריאלי מעריכים שסך ההקלות מסתכמות בעלות חד פעמית של 200 מיליון שקל. השלכות התוכנית יבואו לידי ביטוי בירידה של ה-NOI ברבעון השני. תחום הקניונים ומרכזי המסחר אחראי ל-38% משווי הנכסים של קבוצת עזריאלי ולהערכת החברה חלקו היחסי צפוי לקטון לאורך זמן עקב הייזום הבולט יותר בתחומי המשרדים והדיור המוגן.

 

משרדים - גבייה של 95% באפריל

 

בתחום המשרדים בקבוצת עזריאלי לא מזהים השפעה מהותית מאז פרוץ משבר הקורונה למעט בשל פריסות תשלומי דמי שכירות והיענות לפניות נקודתיות של שוכרים להקלות שהגיעו בעיקר משוכרים שפעילותם נאסרה כגון חדרי כושר, מרפאות שיניים ומכללות. מהדוחות של עזריאלי עולה ששיעור גביית דמי השכירות בתחום המשרדים בחודש אפריל עמד על כ-95%. בעזריאלי מעריכים שההכנסות מתחום החניונים יפחתו שמשמשים הן את המרכזים המסחריים והקניונים והן את המשרדים. אולם לנוכח פעולות לחיסכון בעלויות וזכאות לפטור מתשלום ארנונה ההערכה היא שהפגיעה בתוצאות פעילות החניונים תהיה זניחה.

 

אין קניונים? יש אינטרנט

 

ביחס לפעילות הסחר האלקטרוני שמבוצעת בקבוצת עזריאלי, משבר הקורונה האיץ את התמורות בהרגלי הצריכה של הצרכן הישראלי, שבאו לידי ביטוי בעליה מוגברת של רכישות אונליין והרחבה של קהלים המבצעים רכישות מקוונות. קבוצת עזריאלי מדווחת על כך שהחל מחודש מרץ 2020 ניכרת עליה משמעותית בהיקפי המכירות באתר עזריאלי.קום. העליה במכירות התעצמה גם במהלך החודשים אפריל- מאי 2020. בקבוצת עזריאלי מציינים שלמשבר הקורונה הייתה השפעה גם על רכישות האונליין מאתרים בינלאומיים. המגבלות בתחום התעופה והעברת הסחורות, הביאו לצמצום ברכישות אונליין מאתרים בינלאומיים, לרבות בשל הפסקת משלוחים לישראל של חלק מהאתרים הבינלאומיים.

x