$
בורסת ת"א

נחשף בכלכליסט

בעל מניות בדלק דורש לבחון כהונת הדח"צ שמקורב לתשובה

זיו עירוני דורש כינוס מיידי של ועדת הביקורת לפני הגשת תביעה נגזרת, כדי לבחון אם קיימת זיקה אסורה בין בעל השליטה לבין הדח"צ שמעון דורון

תומר גנון 06:5927.05.20

אחד מבעלי המניות בקבוצתדלק, עו"ד זיו עירוני, לא מחכה לצעד מכיוונה של רשות ניירות ערך. עירוני שיגר אתמול מכתב התראה לפני הגשת תביעה נגזרת ליו"ר דירקטוריון דלק גבי לסט, בדרישה כי הדירקטוריון יכנס באופן מיידי את ועדת הביקורת, כדי לדון בהמשך כהונתו של הדירקטור החיצוני שמעון דורון.  

עירוני, מומחה לממשל תאגידי, המכהן בעצמו כדח"צ בחברות וילי פוד השקעות וקדימהסטם, פנה לדירקטוריון בעקבות חשיפת "כלכליסט", ולפיה דורון לא ציין בהצהרת הדירקטור שלו כי הוא מכהן כיו"ר עמותת יוצאי לוב, שמקבלת תרומות וסיוע מבעל השליטה בדלק יצחק תשובה. עוד נחשף כי ב־2018, בעת מינויו של דורון, תשובה תרם 100 אלף שקל לעמותה שבראשה עומד דורון - מחצית מכלל התרומות לעמותה באותה שנה.

 

מה דעתך על מניית דלק קבוצה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

דורון לא פנה לקבל חוות דעת מקדמית מרשות ני"ע או מוועדת הביקורות, לגבי השאלה אם הקשר בינו לבין בעל השליטה מהווה זיקה אסורה או עשוי להעמידו בניגוד עניינים בעת אישור עסקאות בעלי עניין עם תשובה. דלק ודורון טענו בתגובה כי הקשר אינו מהווה זיקה.

 

"קיימת, לכאורה, טענה לזיקה בין דורון לתשובה, הפוסלת אותו מלכהן כדח"צ, וכן הוא לא גילה, שלא לומר העלים ממש, את קשריו עם יצחק תשובה, בעת העמדת מועמדותו לדח"צ בחברה", כתב עו"ד עירוני ליו"ר קבוצת דלק. "זאת תוך שקיימת הנחה, לא בלתי מתקבלת על הדעת, כי מי שמלכתחילה הציע לדורון להעמיד את מועמדותו לתפקיד הוא תשובה, ולכן הליך המינוי נגוע עד כדי בטלות. החברה מכחישה באופן גורף הן את קיומה של זיקה כלשהי בין דורון לתשובה והן כי נפל פגם כלשהו בהליך המינוי".

 

"הפתרון הוא פשוט ביותר", כותב עו"ד עירוני, "ואשמח אם החברה תאמץ אותו ותחסוך את הצורך בעתירה לבית המשפט הכלכלי לאשר תביעה נגזרת בנדון חלף החברה. אני מוכן להניח לטובת דורון כי בינו לתשובה התקיימו, ואולי אף מתקיימים עדיין, קשרים כאלה ואחרים. אני מוכן להניח, הגם שיש לי ביקורת במישור הציבורי, כי קשרים אלה הם שהביאו את תשובה להציע את מועמדתו כדח"צ, אבל כל עוד חוק החברות לא מונע זאת, ביקורתי תישאר במישור הציבורי. אני מוכן להניח עוד כי טעותו הבסיסית של דורון היא כי לא חשף קשרים אלה".

 

"כל שנותר לעשות עתה", מסכם עו"ד עירוני את פנייתו ללסט, "וכך אני דורש ממך לגרום לחברה לעשות, הוא לקיים את תנאי תקנה 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה): לכנס באופן מיידי את ועדת הביקורת של החברה, ללא נוכחותו של דורון, ולהעמיד על סדר יומה את בירור העניין לעומק ועד תום, ובכלל זה את השאלה אם מדובר בקשרים זניחים.

 

"אם תקבע הוועדה כי אכן כך, אבקש לכנס את האסיפה הכללית בתוך 45 יום, כדי שתאשרר את מינויו של דורון כדח"צ. היה ויתברר כי לא כך הוא, וכי קיים חשש כי דח"צ חדל לקיים תנאי מהתנאים הדרושים, אבקש כי דירקטוריון החברה יניע הליך להפסקת כהונתו של דורון".

הדח"צ שמעון דורון
הדח"צ שמעון דורון צילום: מרכז מורשת יהדות לוב

 

x