$
בורסת ת"א

הפסד של 232 מיליון שקל לבנק לאומי ברבעון הראשון

ההפרשה שביצע לאומי להפסדי אשראי עמדה על 860 מיליון שקל, מול עודף של 18 מיליון שקל בסעיף זה ברבעון המקביל; הבנק הציג בסיכום הרבעון תשואה להון שלילית של 2.6%; לפני עשרה ימים הודיע לאומי כי הוא צפוי לדווח על הפסד של בין 200 ל-300 מיליון שקל

נעמי צורף 09:0527.05.20

בהתאם לאזהרת הרווח שפרסם, בנק לאומי מסכם את הרבעון הראשון של 2020 עם הפסד של 232 מיליון שקל, לעומת רווח של 1.09 מיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2019. ההפסד נגרם כתוצאה ממשבר הקורונה והתבטא בעלייה חדה  בהוצאה להפסדי אשראי, וכן בהפסדים מניירות ערך בשל המפולת שהייתה בשווקים ברבעון הראשון. לאומי מציג תשואה להון שלילית של 2.6%, בהשוואה לתשואה להון חיובית של 12.7% ברבעון המקביל.

 

 

לפני עשרה ימים הודיע הבנק כיהוא צפוי לסיים את הרבעון הראשון בהפסד של 300-200 מיליון שקל, בשל הפרשות גבוהות הפסדי אשראי והפסדים בפעילות בשוק ההון (נוכח הירידות החדות בשווקים שנרשמו בחודש מרץ).

 

ואכן, ההפרשה שביצע לאומי להפסדי אשראי עמדה על 860 מיליון שקל, שיעור של כ-1.20% מסך תיק האשראי של הבנק, מול עודף של 18 מיליון שקל בסעיף זה ברבעון המקביל. מרבית ההפרשות שבוצעו, סכום של 756 מיליון שקל, הן הפרשה קבוצתית - קרי צעד מקדים לאפשרות של לוויים רבים יתקשו לעמוד בתשלומים בעקבות המשבר. היתר הוא הפרשה פרטנית, בעניין לווים ספציפיים שכבר מסתמן שנקלעו לקשיים

 

בנוסף המפולת בשווקים ברבעון הראשון פגעה קשות בסעיף ההכנסות שאינן מריבית, שעמדו על 246 מיליון שקל בלבד, לעומת הכנסות של 1.55 מיליארד שקל ברבעון המקביל. יחד עם זאת סביר להניח שבדוח הרבעון השני סעיף זה יבלוט לטובה לאור התיקון בשווקים שנרשם בחודשיים האחרונים. 

 

תיק האשראי של הבנק, שבניהולו של חנן פרידמן, גדל ב6.1% בהשוואה למרץ 2019 והסתכם ב-294.5 מיליארד שקל. פיקדונות הציבור גדלו בשיעור של 15% בהשוואה לרבעון הקודם, בין היתר בשל הבריחה מהבורסה בעקבות משבר הקורונה, והעברת הכספים לפקדונות, וזאת לצד עלייה בפיקדונות של לקוחות מוסדיים. כתוצאה מהצמיחה בתיק האשראי, גדלו הכנסות המימון של הבנק ב-2.3% ביחס לרבעון המקביל, והן עמדו על 2.16 מיליארד שקל.

 

למרות ההפסד הנקי, שורת הרווח הכולל ברבעון הראשון של 2020 עמדה על 1.3 מיליארד שקל. הפער המשמעותי בין הרווח הכולל ברבעון לבין ההפסד הנקי נובע מכך שבמקביל להפסדים האמורים, נרשמה במהלך הרבעון הראשון ירידה משמעותית בהתחייבות הפנסיוניות של הבנק (ללאומי התחייבויות משמעותיות שכן הוא משלם פנסיה תקציבית לחלק משמעותי מעובדי הבנק). הירידה בהתחייבויות נובעת על רקע העלייה בשיעור ריבית ההיוון. ההכנסה מירידה זו נזקפה ישירות להון העצמי של הבנק, ועל כן היא לא מקבלת ביטוי בתוצאות האמורות, ותיזקף לרווח והפסד בשנים הבאות.

 

 

  

בראיון לכלליסט ב-14 במאי התייחסה המפקחת על הבנקים היוצאת חדוה בר להפסדים הצפויים במערכת הבנקאית בשל משבר הקורונה: "תהיה השפעה משמעותית של המשבר על תוצאות הבנקים, אבל למרות הבנקים יוכלו לספוג את הפגיעה, ואין לנו שום חשש שהוא לגבי יציבותם. קשה לדעת מה יהיה עומק ההשפעה, מכיוון שעדיין לא ראינו את מלוא ההשפעה של המשבר על עסקים ומשקי בית. מה שכן הסתכלנו על דו"חות על בנקים מובילים בחו"ל. הרווחיות שלהם ברבעון הראשון ירדה דרמטית, בין 40%-100%, לאחר שעשו הערכה לגבי השפעת המשבר עליהם. זו אינדיקציה למה שאנחנו צפויים לראות פה. יחד עם זאת, איכות האשראי של הבנקים הישראליים יותר גבוהה מהבנקים חו"ל, וזה יתרון. אבל עדיין ההשפעה של המשבר תהיה משמעותית על הבנקים".

 

מנכ"ל לאומי חנן פרידמן מנכ"ל לאומי חנן פרידמן צילומים: רון קדמי, שאול גולן

 

x