$
בורסת ת"א

הנגיף היכה את תנופורט - הרווח הנקי צנח ב-53.6%

חברת הנדל"ן המניב, שסדרת האג"ח שלה נסחרת בבורסה (סדרה א'), צופה פגיעה כוללת של עד 4.5 מיליון שקל כתוצאה מהמשבר; הרווח הנקי ירד ל-1.9 מיליון שקל בהשוואה ל-4.1 מיליון שקל ברבעון המקביל; כידן דהרי, מנכ"ל תנופורט: "תוצאות הרבעון הראשון הושפעו בעיקר מאירוע הקורונה, שבגינו בוצעה הפחתה נקודתית בשווי ההוגן של מספר מנכסי החברה, והפחתה בחברה כלולה"

צלי גרינברג 13:4826.05.20

משבר הקורונה הוביל לירידה בהכנסות חברת הנדל"ן המניב תנופורט ב-3.3% ברבעון הראשון של 2020, בעוד הרווח הנקי נפל ב-53.6%. החברה צופה פגיעה כוללת של עד 4.5 מיליון שקל כתוצאה מהמשבר שיצר הנגיף.

 

הכנסות החברה ירדו ל-14.6 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה בהשוואה ל-15.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר ההכנסות נבעו מהשכרת מבנים, שעלו ב-6.7% ועמדו על 11 מיליון שקל, בעוד שאר ההכנסות, שעיקרן משירותי קירור ואחסנה ומניהול ואחזקת מבנים, ירדו ב-35.7% ו-10.5% ועמדו על 1.8 מיליון שקל ו-1.7 מיליון שקל בהתאמה.

 

 

כידן דהרי, מנכ"ל תנופורט כידן דהרי, מנכ"ל תנופורט צילום: ישראל הדרי

 

הרווח התפעולי ירד ב-51.4% ועמד על 3.4 מיליון שקל ברבעון המדווח, בעיקר כתוצאה מירידת שווי כוללת של כ-3 מיליון שקל בנכסי החברה, וחלקה בנכס של חברה כלולה, כתוצאה מהקורונה.

 

ה-FFO ירד ב-10.4% ועמד על 4.3 מיליון שקל, כאשר החברה צופה כי הקורונה תגרום לירידה של עד 3.5 מיליון שקל ב-FFO לכל שנת 2020, בהשוואה ל-2019 אז עמד על 21.6 מיליון שקל.

 

הרווח הנקי ירד ל-1.9 מיליון שקל בהשוואה ל-4.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

החברה, שסדרת (א) האג"ח שלה נסחרת בבורסה בתל אביב בשווי 283.5 מיליון שקל, הציגה גירעון ניהולי של 2.1 מיליון שקל בשל הנכס בעד הלום, ועלייה של 21.2% בגירעון בהון החוזר שעמד על 40 מיליון שקל, כתוצאה מהפרשת 15.5 מיליון שקל במסגרת תביעה שמתנהלת בין המדינה לבין החברה על הנכס שלה בצומת בילו.

 

ההון העצמי של החברה עמד על 290 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020 והיווה 42% ממאזן החברה, ותזרים המזומנים שלה מפעילות שוטפת נשאר חיובי ועמד על 6.4 מיליון שקל בהשוואה ל-227 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה מציינת כי אם תצטרך לגייס מימון נוסף כתוצאה מאי הודאות שיוצר משבר הקורונה, היא תבחן, בין היתר, שיעבוד נכסים פנויים בשווי 62 מיליון שקל.

 

תנופורט, שבבעלות כידן דהרי וירון אדיב (100%), מיידעת כי ממוצע הגבייה בחודשים אפריל-מאי השנה עמד על 65%, וכי היא פועלת מול השוכרים שביקשו הקלות וביטולי שכירות לפריסת תשלומים ודחייתם, למתן הנחות, ולשינוי שיטת ההתחשבנות. החברה מיידעת עוד, כי תמשיך לשלם דמי ניהול חודשיים בגובה 100 אלף שקל לבעלי השליטה עד סוף השנה.

 

כידן דהרי, מנכ"ל תנופורט: "מרבית נכסי החברה בשימוש מסחרי הם מרכזי קניות פתוחים, אשר התקופה בה היו סגורים, למעט עסקים חיוניים, הייתה מצומצמת. אלו, צפויים למתן את השפעות אירוע הקורונה על החברה ויסייעו בידיה לצלוח תקופה זו ואף לצאת מחוזקת. תוצאות הרבעון הראשון הושפעו בעיקר מאירוע הקורונה שבגינו בוצעה הפחתה נקודתית בשווי ההוגן של מספר מנכסי החברה בסכום מצרפי של כ-2.7 מיליון שקל והפחתה בחברה כלולה המחזיקה ב-"MALL כנרת" בסך של כ-700 אלף שקל".
x