$
בורסת ת"א

בעקבות הקורונה: חלל תקשורת רשמה הפסד של 13.5 מיליון דולר ברבעון

נבע בעיקר מירידת ערך של כ-8.3 מיליון דולר בלוויין עמוס 17, לאור עיכוב בקצב החדירה לשוק האפריקאי בעקבות המשבר; הכנסות החברה דווקא גדלו ברבעון הראשון בכ-9% והסתכמו ב-22 מיליון דולר; חלל: "ככל שהמשבר ימשך תיתכן שחיקה נוספת בהון העצמי, הרעה ביחסים הפיננסיים והשפעה לרעה על גיוסים ומיחזור חובות עתידיים"

אביאור אבו 11:1526.05.20
חלל תקשורת מסכמת את הרבעון הראשון של 2020 עם הפסד של כ-13.5 מיליון דולר - כך עולה מהדו"ח שפרסמה היום (ג') חברת הלוויינים בניהולו של דן זיצ'ק. את הרבעון המקביל סיימה החברה בהפסד של 2.3 מיליון דולר.

 

ההפסד נובע בעיקרו מירידת ערך של כ-8.3 מיליון דולר בלוויין עמוס 17, לאור עיכוב בקצב החדירה לשוק האפריקאי בעקבות משבר הקורונה, וכן מגידול בהוצאות פחת, ביטוח ותפעול של הלוויין. החברה מציגה הפסד תפעולי של 5.7 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 4.6 מיליון דולר ברבעון המקביל. ה-EBITDA הסתכם ב-16.8 מיליון דולר – גידול של 8% לעומת התקופה המקבילה, שנובע בעיקרו מגידול בהכנסות מלקוחות חדשים בעמוס 17 ומירידה בעלויות שיווק ומכירות בעקבות משבר הקורונה.

 

 

שיגור הלוויין עמוס 17 שיגור הלוויין עמוס 17 צילום: SpaceX

 

הכנסות החברה גדלו בכ-9% והסתכמו בכ-22 מיליון דולר, לעומת הרבעון הראשון של 2019, כתוצאה מהפעלתו המסחרית של הלוויין עמוס 17 בסוף 2019 והצטרפות לקוחות חדשים. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עמד על 40.2 מיליון דולר – גידול של 34% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי של החברה ירד בכ-7.5% לעומת הרבעון המקביל והסתכם בכ-112 מיליון דולר. יתרת המזומנים של החברה גדלה ב-80% ועמדה על 146 מיליון דולר, אל מול התקופה המקבילה. החברה מדווחת כי צבר ההזמנות למתן שירותי תקשורת עמד ב-1 באפריל על 364 מיליון דולר, 43 מיליון מתוכם ללוויין עמוס 17.

 

"ככל שהמשבר ימשך" מציינת החברה, "תיתכן שחיקה נוספת בהון העצמי של החברה וכן הרעה ביחסים הפיננסיים שלה, לרבות עמידה באמות המידה הפיננסיות החלות על החברה מכח שטרי אגרות החוב. בנוסף, הימשכות המשבר עלול להשפיע לרעה על גיוסים ומיחזור חובות עתידיים. בנוסף, בעקבות הפסקת הטיסות מישראל ליעדים שונים בעולם, החלה החברה לעבוד במתכונת מצומצמת, אשר כללה הוצאת עובדים לחופשה על חשבון ימי החופשה הקיימים לעובדים וצמצום עלויות. השינוי בפעילות העסקית המתוארת לעיל הביא לחסכון זמני בעלויות כח אדם, שיווק ומכירות בהיקף של כ-0.5 מיליון דולר לרבעון".

 

 

שווי של 435 מיליון דולר

 

שוויה של חלל תקשורת על פי הערכה שביצעה חברת הייעוץ הכלכלי ג'י.אס.אי, עמד בסוף הרבעון על 435.2 מיליון דולר, אל מול 487 מיליון דולר בסוף 2019. החברה מספקת כיום שירותי תקשורת לוויינית ברחבי אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה, באמצעות הלוויינים עמוס 3, עמוס 4 ועמוס 7. באוגוסט שיגרה החברה, מאתר השיגור בקייפ קנברל שבפלורידה, את הלוויין עמוס 17, שיוצר על ידי חברת בואינג ונועד לתת מענה לעלייה בפעילות התקשורת ביבשת אפריקה.

 

כיום נמצאת השליטה (55%) בחלל תקשורת בידי מזרחי טפחות, כלל, מנורה מבטחים, פסגות ואלטשולר שחם, שמימשו את השעבוד שניתן להם על מניות אלו בעקבות הלוואה של 800 מיליון שקל שהעניקו ליורוקום נדל"ן, שכמו חלל תקשורת - הייתה גם בבעלות שאול אלוביץ'. את הגופים הללו מייצג עו"ד חגי אולמן, המשמש כנאמן.

 

דן זיצ'ק, מנכ"ל חלל-תקשורת, שנכנס לתפקידו באפריל, מציין: "החברה משקיעה תשומת לב ניהולית להתמודדות עם משבר הקורונה, אשר כוללת בין השאר חיזוק מערך השיווק והמכירות בכלל ואפריקה בפרט, ניצול הזדמנויות עסקיות ובחינת טכנולוגיות חדשות להרחבת השירותים המוצעים ולהמשך התייעלות. לחברה יתרות מזומנים גבוהות שיאפשרו לחברה להמשיך בפעילותה השוטפת כנדרש".

x