$
בורסת ת"א

למרות המשבר - הרווח צמח: עלייה של 11% ב-FFO של מבנה

קבוצת הנדל"ן המניב בניהולו של דודו זבידה רשמה ברבעון עלייה של 2.3% בהכנסות משכירות; החברה בוחנת את אופן גביית דמי שכירות של 12 מיליון שקל שעדיין לא קיבלה מחלק מהשוכרים עבור חודשים אפריל-מאי - מבנה מעריכה שמרבית ההסדרים יקוימו

יניב רחימי 10:4225.05.20

משבר הקורונה לא השפיע מהותית על תוצאות מבנה, אף שעדיין לא הועברו לידיה כל תשלומי השכירות מחודשי השיא של המשבר. כך עולה מהדוחות הכספיים שמפרסמת היום החברה: מבנה מציגה ברבעון הראשון של השנה עליה של 11% ב-FFO מנכסים מניבים שהסתכם ב-103 מיליון שקל, לעומת 93 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI של מבנה מנכסים זהים עלה ברבעון הראשון של 2020 ב-2.7% והסתכם ב-146 מיליון שקל.

 

נכון להיום כל נכסיה של מבנה פועלים במתכונת רגילה, אולם החברה שבניהולו של דודו זבידה בוחנת את אופן הגבייה של 12 מיליון שקל בישראל ו-6 מיליון שקל בחו"ל שטרם שולמו על ידי השוכרים, בעיקר בגין החודשים אפריל-מאי. במקרים פרטניים אפשרה מבנה לשוכרים מסוימים פריסת תשלומים והגיעה עימם להסדרים ביחס לפריסת התשלומים על פני החודשים הקרובים.

 

במבנה מעריכים שמרבית ההסדרים יקוימו על ידי השוכרים  והפעולות שננקטו על ידי החברה יובילו לכך שהפגיעה בתוצאות של החברה יהיו מינימליות.

 

מבנה מפרסמת בדוחות תחזית לרבעון השני של 2020 ולשנה כולה למרות חוסר הודאות. במבנה מסבירים את ההחלטה לפרסם את התחזית בשל החשיבות שהיא מייחסת לטענתה בעיקרון השקיפות, ודאי נוכח השינויים החדים שהתרחשו במהלך הרבעון הנוכחי (שני 20) בסביבה הכלכלית שבה החברה פועלת.

 

מה דעתך על מניית מבנה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

לפי התחזית של הנהלת מבנה, ברבעון השני של 2020 ינוע ה-FFO של החברה בטווח של 86-76 מיליון שקל, לעומת FFO של 83 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה; ה-NOI ברבעון השני צפוי לנוע בטווח של 153-145 מיליון שקל, לעומת 178 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הירידה הצפויה  ב-NOI מיוחסת למשבר הקורונה ולמכירת נכסים במהלך השנים 2020-2019.

 

התחזית של מבנה לשנת 2020 מצביעה על FFO שינוע בטווח של 401-381 מיליון שקל, לעומת FFO של 396 מיליון שקל ב-2019. ה-NOI צפוי לנוע בטווח של 654-641 מיליון שקל, לעומת NOI של 703 מיליון שקל. הירידה ב-NOI מיוחסת ברובה למכירת נכסים ב-2019 וצפי מכירות ב-2020, ובחלקה נובעת ממשבר הקורונה.

 

 

 

דודו זבידה מנכ"ל קבוצת מבנה דודו זבידה מנכ"ל קבוצת מבנה צילום: תומר לוי

 

x